6. Mesures de freqüència (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

UNITAT 6: MESURES DE FREQÜÈNCIA 1. MESURES EPIDEMIOLÒGIQUES  Mesures de freqüència o Prevalença o Incidència  Mesures d’associació  Mesures d’impacte 2. MESURES DE FREQÜÈNCIA   Succés: o Canvi o Nou cas de malaltia o Individu sa que desenvolupa un procés Estatus o Condició o Individu afectat per una malaltia específica 2.1 Prevalença Mesura de l’estatus, el fet d’estar afectat per una malaltia o condició en un moment determinat del temps.
 Característiques: o És una proporció. Per tant, no té dimensions i el seu valor oscil·la entre 0 i 1, tot i que de vegades s’expressa com a percentatge.
o És un indicador estàtic, que es refereix a un moment temporal.
o La prevalença indica el pes o l’abundància de l’esdeveniment que suporta una població susceptible.
o  En la prevalença influeix la velocitat d’aparició de l’esdeveniment i la seva durada.
Tipus:  Prevalença instantània, puntual o momentània: Proporció d’individus en una població que tenen la malaltia en un instant específic del temps.
Estimació de la probabilitat que té un individu d’estar malalt en un moment determinat del temps.
 Prevalença de període: Proporció de persones que han presentat la malaltia en algun moment al llarg d’un període de temps determinat.
Probabilitat d’un individu de la població de ser cas en un període determinat.
En una població estable:  2.2 Utilitat: o Estudis epidemiològics de processos crònics, magnitud del problema.
o Pressa de decisions clíniques.
o Investigació.
o Vigilància epidemiològica.
o Planificació sanitària.
Incidència Nombre de casos d’una malaltia que desenvolupen els individus d’una població a risc durant un interval de temps específic. Es tracta d’un canvi, un succés.
 Tipus:  Incidència acumulada Proporció d’individus “sans” que desenvolupen la malaltia al llarg d’un període de temps determinat.
- Mesura de pronòstic. Proporciona una estimació de la probabilitat o el risc de que un individu lliure d’una determinada malaltia la desenvolupi durant un període específic de temps.
- Habitualment s’expressa en termes de percentatge.
- Tots els individus a risc al principi del període han estat seguit surant l’interval de temps.
Exemple: Taxa d’atac: Taxa d’atac secundària: Limitacions: Assumeix que tota la població a risc al principi de l’estudi, ha estat seguida durant tot el període.
La realitat és diferent: - Entrada dels individus en l’estudi en diferents moments.
- Pèrdues de seguiment.
- Esdeveniment a estudia es produeix en diferents moments segons els individus. Per tant, individus diferent temps a risc.
 Taxa d’incidència o densitat d’incidència Relació entre el nombre de nous casos al llarg d’un període concret i la suma dels temps que cada individu ha estat a risc, és a dir, lliure de malaltia.
- En el denominador es té en compte el temps en què cada individu ha participat en l’estudi.
- El denominador és adequat a la història de la malaltia.
- És una taxa perquè el denominador inclou unitat de temps; numerador i denominador són excloents.
- Mesura de força instantània de l’ocurrència d’una malaltia (ocurrència de nous casos).
- Cal sempre especificar la unitat de temps.
- Expressa el potencial de canvi de l’estat de sa a l’estat de malalt en una població i en un període determinats.
 Risc: Probabilitat que una persona “sana” (no cas) presenti determinada malaltia en un període de temps donar, condicionat perquè en aquest període l’individu no mori per una altra causa.
o Població a risc: conjunt de persones que no han presentat la malaltia o succés i que estan a risc de presentar-la.
o Temps a risc: temps que cada individu resta sense presentar l’esdeveniment, pel que està a risc de presenta’l.
 Utilitat: o Estudi de relacions causals.
o Prediccions del desenvolupament d’una condició.
o Avaluació de mesures preventives.
o Incidència acumulada en períodes curts, amb pocs canvis en el grup observat i en malalties de període de latència curt.
o Densitat d’incidència en malalties cròniques o amb període de latència llarg.
3. RELACIÓ PREVALENÇA-INCIDÈNCIA 4. FACTORS QUE MODIFIQUEN LA PREVALENÇA RESUM: ...