BLOC D1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia evolutiva II
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

Psicologia Evolutiva II Bloc D. L’adolescència i la construcció de la identitat D1: Adolescència i identitat I: definint adolescència Límits temporals - Quan s’inicia? 12,13 aprox - Quan s’acaba? 18, 19, 20 - Quina és l’etapa posterior? Joventut Perspectiva sociohistòrica Qui és l’adolescent? Què és ser adolescent?  Representacions diferents en funció del moment històric i social d’una societat És una construcció social que marca una etapa del cicle vital d’una persona (en desenvolupament). Cada etapa té sentit en societats diferents. En grups ètnics tribals per exemple, no hi ha adolescència, hi ha un pas de nen a adult directament. Això no deixa de ser una construcció necessària per el marc cultural i l’espai temporal.
Societats tradicionals - Alta mortalitat infantil - Inici laboral: 5 anys. Subsistència familiar.
- Nombre màxim de fills que es poden mantenir: Sortida - 7-8 anys - Joves: des de la sortida de la família fins matrimoni “Aprendían de la vida inmersos en la vida” (Perinat, 2003).” Hi havia un pas directe d’infants a adults Edat moderna - Capitalisme agrari i protoindustrialització - Nous valors de la burgesia - Nova mentalitat sobre els nens - Emergència valors individualistes - Escolarització (necessitat de formació) - Pares amb drets però també amb deures respecte als fills ~ 44 ~ Psicologia Evolutiva II S. XX - Valors: de la religió a la ciència - Progrés: responsabilitat social de l’educació - Escolarització universal - Transferència de la noció de treball al rol d’estudiant - L’estudiant com a model social Dècada 50/70 - Acceleració dels canvis socials - Crisis de l’escola - Cultures juvenils - Moratòria - Revolució sexual - Canvis en el rol social de la dona Dècada 80 al s.XXI - Globalització econòmica i dels valors individualistes - Extensió cultures juvenils - Impacte dels medis i impacte tecnologies - Incertesa davant el futur - Crisis de la noció de progrés ***Cada moment històric espera coses diferents de l’adolescència, i això incidex sobre el comportament de la família La nova família - Lo immediat de les relacions, i de tot allò afectiu està per sobre del càlcul a llarg termini - La vida és més fàcil dins la família, perquè no obliga a renunciar a la privacitat ni a la presa de decisions en aspectes considerats personals Prolongació de la moratòria - Valoració de la felicitat, afectivitat i relacions en la família Final de l’adolescència més difusa.
- Desconfiança en el futur i desvalorització de l’edat adulta Es parla de segona adolescencia (fins tercera dècada de la vida) ~ 45 ~ Psicologia Evolutiva II *Com hi ha necessitats que estan cobertes a casa (es pot tenir intimitat), el fet de marxar de casa s’endarrereix, les condicions socials actuals estan primant Característiques que diferencien l’adolescència d’altres etapes  Canvis biològics (factors endògens i exògens)  Canvis cognitius (pensament formal i raonament verbal)  Canvis familiars (desatelització i autonomia)  Canvis socials (amistats i nous referents) Canvis biològics - Pubertat o Acceleració del creixement, amb increment massa muscular i el greix corporal o Aparició vellositat o Desenvolupament genitals o Variacions:  En l’edat inici: noies cap 11 anys i nois cap a 13 anys  Duració de l’estirada: major en els nois Maduració noies Maduració nois - - - Ampliació estructura òssia pelvis Augment teixit adipós: braços, malucs, cuixes i mames Desenvolupament dels pits: procés de cinc anys - - Extensió diàmetre espatlles Desenvolupament muscular Disminució teixit gras Canvis en la veu: volum laringe fa que sigui més greu Bigoti i barba Creixement testicles i coloració - - Maduració ambdós sexes Augment volum del cor Augment volum pulmonar Pèl axil·lar i púbic Força muscular Augment volum cervell Pell més grassa Allargament del rostre Sudoració axil·lar i desenvolupament olors sexuals Creixement primer extremitats i després tronc o Actualment apareix cap als 11-12 anys o Les variacions es deuen a factors hereditaris i ambientals  o Condicions de vida, higiene, alimentació, salut en general Acceleració secular: l’edat de la menarquia (menstruació) ha baixat progressivament.
Durant el segle XX s’ha retallat en ¾ mesos cada dècada. Primeres ejaculacions cap als 13/14 anys ~ 46 ~ Psicologia Evolutiva II Canvis cognitius - Operacions formals. Pensament proposicional no limitat a lo concret - Major presa de consciència del punt de vista dels altres - Raonament, conversa i controvèrsia - Evolució del criteri moral cap a l’autonomia. Els principis de justícia són universals i s’apliquen a tots.
Canvis familiars - Família: efecte i causa del canvi cultural - Nínxol evolutiu: Quin tipus de persona volem fer? Concepció de la etapa adolescent - Transformació de la família patriarcal a una societat urbana moderna  ha transformat també la relació pares/fills adolescents. Té importància el fet que no tingui importància la família extensa, no estan tan marcats els rols de gènere. A més, hi ha una variabilitat familiar molt més ampla o Família patriarcal: pare autoritat, família extensa com a participant de presa de decisions, lo que es bo per tu es bo per la família; per tant, no tens tu una independència en la presa de decisions.
o Transformació: el gènere i la edat ja no marquen les relacions que es tenen, tipus de visió de l’adolescent es intentar el projecte propi, no es busca una resposta a la família, el jove mira pels seus propis interessos més que per “satisfer” a la família. Hi ha també una varietat familiar molt més amplia: monoparentals, d’adopció, de acollida, etc.
- Tres aspectes per entendre la relació entre els diferents tipus de família i el context sociohistòric: o Intimitat i construcció de la individualitat o Interdependència front autonomia Es busca la sortida a ser, cada vegada, persones més autònomes. Esta ben valorat ser diferent de la família, tenir els propis projectes. Es un aspecte positiu a buscar.
o Externalització de les fonts de coneixement En una societat moderna, ja no s’espera que siguin les persones grans (avis) les fonts de coneixement del jove. En la modernitat el coneixement es dona en Internet, la escola, mitjans de comunicació, tot un nou mon, que no es relaciona amb la família.
~ 47 ~ Psicologia Evolutiva II - Complexitat més enllà de la dicotomia o No n’hi ha societats totalment tradicionals allunyades de la vida urbana. La família es troba en un continu, en un extrem la família tradicional i l’altre la família urbana, i una família en concret s’ubica en aquest context segons els seus valors i les seves característiques.
o Tampoc totes les famílies de les societats modernes són alienes a valors tradicionals.
Contradiccions o No tenim una classificació tancada de família patriarcal o moderna. No hem de mirar la família en el seu si, sinó que l’entorn social també pot marcar que algun membre segueixi certes característiques de modernitat o tradicional.
- Família com a sistema obert o L’adolescència com a pertorbació que transforma el sistema familiar (90% de famílies superen aquesta fase sense ruptura)  El sistema s’orienta a conservar la seva organització i davant la pertorbació es comporta en funció d’aquesta organització Quan el fill es adolescent, ja pren les seves pròpies decisions, i les rutines establertes en cassa fins ara, comencen a canviar. (Per exemple, amb la quotidianitat s’havia establert un ordre de dutxa, i l’adolescent ara el vol canviar perquè ja no vol dutxar-se a la nit, sinó al mati quan es dutxava la mare).
 Les pertorbacions forcen nous equilibris, noves regles (la parella ha d’acoblar-se) El fet de que hi hagi un adolescent en una família no implica problemes, sinó canvis, entren en contrast moltes situacions en les que hem d’afrontar nous reptes.
La família s’haurà de adaptar. L’adolescent pot buscar models de família a fora, maneres de funcionar, que pot voler integrar a casa seva; amics seus que tenen un horari d’arribar a casa diferent, o que les seves mares fan activitats que la mare pròpia no en fa. Davant d’això cal fer un ajustament per part dels pares. El fill està entrant en una nova etapa de la seva vida, on té més responsabilitats, i per això, els pares, han d’ajudar en aquesta transició. Però, s’ha de pensar que els altres membres de la família també pateixen canvis quan es fill passa a l’adolescència; canvis en la parella, en les ~ 48 ~ Psicologia Evolutiva II funcions que fan cap els fills, les activitats que feien, les ajuden que els hi donaven.
- - L’adolescència en el cicle vital de la família com a transició ecològica implica: o Reestructuració del sistema parental o Acceptació de l’adolescència pels pares i la família extensa Per què es generen conflictes? En quan a l’adolescent: o Canvis cognitius de l’adolescent afavoreixen que:  Entengui de forma diferent les normes  Diferenciar allò real/hipotètic: conceben alternatives al funcionament de la família  o Capacitat argumentativa augmenta: qüestionament a l’autoritat Passen més temps amb iguals: relacions simètriques o horitzontals. Poden desitjar tenir aquest tipus de relació amb la família.
o Reclamen més independència i autonomia.
o Hi ha una desidealització dels pares o Intimitat i construcció de la individualitat o Externalització de les fonts de coneixement En quan als pares - o Es veuen amb el dret a establir regles i exercir control.
o Poc flexibles i poc atents a les noves necessitats de l'adolescent.
o Pares es trobin en un canvi evolutiu propi sense resoldre encara.
o (crisis «nido vacio»).
o Normes implícites.
El medi familiar òptim pel desenvolupament de l’adolescent és el que combina: o Recolzament afectiu i exigència per orientar a metes o Mantenir canals de comunicació oberts constantment o Afavoreix l'autonomia tot estimulant la iniciativa pròpia.
o Control i flexibilitat: conèixer amics fill, activitats que fa, etc.
~ 49 ~ Psicologia Evolutiva II Canvis socials Funcions del grup adolescent (Lutte, 1991) - Atorga un estat simbòlic d'autonomia - Atribució d'identitat - Seguretat - Aprenentatge de la relació social - Reproducció de valors socials ~ 50 ~ ...