Sistemes d'informació en Epidemiologia i Salut Pública (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

INSTRUMENTS - EPIDEMIOLOGIA @emargaritboada SISTEMES D’INFORMACIÓ EN EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA SALUT PÚBLICA  Disciplina d’organitzar i dirigir els esforços col·lectius destinats a promoure i restaurar la salut dels habitants d’una comunitat SISTEMES D’INFORMACIÓ La clau en un sistema d’informació són les DADES de la societat de diferents àmbits. Aquetes dades les hem d’obtenir i seleccionar. Posteriorment, s’analitzen i es comparen i finalment s’interpreten. A partir d’aquest moment, les dades ja no són números sinó informacions que es caracteritzen perquè es poden aplicar a la salut pública.
CARACTERÍSTIQUES DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ - - - - - Procés sistemàtic de recollida i manteniment de bases de dades  recull i formula una base de dades.
Obtenció periòdica o continuada de valors sobre magnitud i tendències de problemes relacionats amb la sanitat  pot tenir una carència del temps i té a veure amb variables relatives a la sanitat.
Població específica, àrea geogràfica definida i marc temporal concret  s’ha de tenir present quan recollim les dades el marc de l’epidemiologia descriptiva (persones, temps i lloc).
Recursos destinats al seu desenvolupament i manteniment  aquest sistema d’informació s’ha de desenvolupar i mantenir i això a vegades té dificultats.
Molts sistemes d’informació sanitaris NO depenen directament del sistema de salut  també s’utilitzen altres sistemes que poden ajudar a la salut de les poblacions.
Equilibri entre la quantitat de persones valorades, la periodicitat i les variables per cada individu.
Caràcter censal, mostral o discrecional 1 INSTRUMENTS - EPIDEMIOLOGIA @emargaritboada - Pot ser: o Recollida única  un cop a la vida. P.ex: certificat de defunció o Recollida continua  contínuament, sempre (com una rutina).
P.ex: CMBD d’altes hospitalàries.
o Recollida periòdica  depèn de la periodicitat.
- Temps de retràs (ocurrència i disponibilitat)  el principal inconvenient dels sistemes d’informació sanitària és el gran temps que es triga entre recollir-se la dada, analitzar-la i finalment obtenirla.
Procés d’agregació de filtres i avaluar la qualitat de les dades.
Noves tecnologies de la informació redueixen aquestes limitacions.
- SISTEMES D’INFORMACIÓ EN SALUT PÚBLICA Existeixen grans sistemes d’informació en la salut pública. Generalment, es poden agrupar en 4 grups: - ESTADÍSTIQUES VITALS REGISTRES ENQUESTES SISTEMES DE NOTIFICACIÓ ESTADÍSTIQUES VITALS Depenen d’un àmbit no sanitari. Àrea d’Atenció a la Ciutadania/Justícia. Et poden informar sobre l’estat de salut d’una població.
- Registre de naixements Registre de mortalitat Registre de morts fetals tardanes REGISTRE DE MORTALITAT - - Certificat de defunció (CMD)  des del 2009 és un document únic.
[Bolletí Estadístic de defunció (BED)] CMD – BED o Causes de defunció: interval temporal (hores, dies, mesos) entre l’inici de cada afecció i la data de defunció.
Registres provincials i estatals 2 INSTRUMENTS - EPIDEMIOLOGIA @emargaritboada CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ Aporta la identificació del mort i del lloc, la data i l’hora de la mort. A méa més, també indica les causes de defunció (immediata, antecedent intermig o antecedent fonamental).
[Actualment, les primeres causes cardiovasculars i neoplàsies (tumors)].
de mortalitat són malalties REGISTRES SANITARIS Base de dades en què es fixen totes les dades que interessen en un cas de salut. Existeixen múltiples registres: - Registre de càncer (CCAA provincial) Registre de sida Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes Conjunt mínim bàsic de dades d’altes hospitalàries (CMBD) Registre de centres sanitaris CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D’ALTES HOSPITALÀRIES (CMBD) Qualsevol persona atesa en un hospital, quan se li dóna l’alta es fa un resum que es codifica i ens dóna la informació del perfil clínic i epidemiològic que s’ha fet mentre es trobava la persona a l’hospital. Aquest resum és el conjunt mínim bàsic de dades (CMBD).
És obligatori en els hospitals públics i voluntari en el hospitals privats.
Serveix per veure quines patologies s’hi troben en els hospitals (codificació dels diagnòstics i procediments realitzats en els hospitals).
Demanen dades com el codi del centre, el número d’identificació del pacient, la data de naixement, el sexe, la residència habitual i el règim econòmic. A més també tenen en compte la data i el tipus d’admissió, quan es fa fer l’alta (per tant quants dies va estar a l’hospital) i de quin tipus era (alta voluntària, mortalitat, acurada, etc). TOTS aquests factors són variables. Altres tipus d’aquestes variables són el diagnòstic principal, els secundaris, els procediments diagnòstics i terapèutics realitzats i si la causa és externa (quin mecanisme de lesió).
3 INSTRUMENTS - EPIDEMIOLOGIA @emargaritboada ENQUESTES Existeixen múltiples enquestes: - Enquesta nacional de salut Enquesta sobre discapacitats PLAENSA (CatSalut) - Qualitat aigua de bany Accidents domèstic i d’oci Enquestes drogodependències ENQUESTA NACIONAL SALUT (INE) És la més complerta i consisteix en una enquesta telefònica voluntària, utilitza variables demogràfiques. Proporciona informació sobre l’impacte que produeix problemes de salut sobre l’activitat habitual. Hi ha una valoració pròpia de la salut (autoreferida).
SISTEMES DE NOTIFICACIÓ Sistemes que es nodreixen del que diuen els professionals, els malalts o qualsevol altre element de la societat. Els bàsics són: - Malalties de declaració obligatòria Sistema d’informació microbiològica Accidents de trànsit (principal causa de mort sobretot en gent jove) ACCIDENTS DE TRÀNSIT AMB VÍCTIMES - Morts (24 hores) Ingrés hospitalari (ferits greus) Assistència al lloc (ferits lleus) Lesions i gravetat no incloses Centralització direcció de trànsit Extrapolació morts (24h / 30dies) Tots aquests sistemes de informació cooperen entre ells i en trobem alguns exemples com el I.N.E., l’Eurostat o la OMS. S’ha de tenir en compte que quan accedim a aquetes dades són de tipus agregat (vol dir que veiem la taxa = no és individualitzat). També es pot accedir als sistemes d’informació per a finalitat investigadora (sol·licitud específica).
4 ...