Tema 1. La informació en les ciències mèdiques (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 42
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 1. La informació en les ciències mediques.
La informació és un fenomen que proporciona significat o sentit a les coses.
La comunicació és allò que ens permet transmetre la informació. Existeixen emissor, receptor, canal i missatge. La informació està codificada.
Entenem com a comunicació el sistema de comportament integrat que, calibra, regularitza, manté i fa possible les relacions entre individus.
Parlar no és comunicar.
Regles de la comunicació 1. Llenguatge objectiu.
2. Parlar a cadascú segons el grau de coneixement.
3. Cap comunicació és independent del context.
4. Sempre hi ha algun nivell de comunicació.
5. La congruència entre la comunicació verbal i no verbal és fonamental per a rebre un missatge amb claredat i exactitud.
6. L’empatia és la sintonia entre l’emissor i el receptor.
Mateixos gestos, to de la congruència entre la comunicació verbal i no verbal es fonamental per a rebre un missatge amb claredat i exactitud.
Comunicació verbal i no verbal El que diem  comunicació verbal (7%) La forma en que ho diem  comunicació no verbal (93%) La comunicació no verbal pot ser la intensitat, el to, el volum, la respiració, la postura etc...
Relació fisioterapeuta – pacient.
S’efectua fonamentalment a través de la història clínica. L’entrevista per realitzar la història clínica es el punt de trobada entre: - Habilitats tècniques: Habilitat per realitzar tècniques de fisioteràpia com per ejemple tractaments, mobilitzacions etc.
- Qualitats humanes: Qualitats com ara la amabilitat, la simpatia, empatia etc.
Característiques de comunicació que ha de tenir un fisioterapeuta – Cordialitat: M'alegro al veure-li.
– Empatia: Em poso en el seu lloc.
– Assertivitat: S'expressa amb naturalitat.
– Ordre: Pla d'entrevista previst.
– Respectuós: No cal ser jutge ni moralista.
– Flexible: Adaptar-se a cada persona.
Barreres i errors en la comunicació amb el pacient.
- Distància soci-cultural - Organització del sistema sanitari - Factors individuals del pacient.
- Factors derivats del personal sanitari.
 Distancia soci-cultural.
-Estem més còmodes quan el pacient pertany a un nivell social i cultural semblança.
-Freqüents problemes que ens plantegem entre cultura popular i cultura sanitària.
 Organització del sistema sanitari.
–I. Tracte despersonalitzat.
–II. Falta de temps en la consulta.
–III. Elevada activitat burocràtica.
–IV. Seguiment del pacient.
 Factors individuals del pacient.
–I. Limitacions senso perceptives.
–II. Ansietat davant la consulta.
–III. Dificultats per a comprendre la situació.
–IV. Dificultats d'expressió  Factors derivats del personal sanitari.
–I. Actituds defensives.
–II. Abús del llenguatge mèdic.
–III. Infravaloració de la intel·ligència del malalt.
–IV. Trets de la personalitat.
 No tenir en compte les seves limitacions.
-Atribuir la patologia a l'edat.
-No mirar-li als ulls -No tocar-lo.
-Mostrar-se tibant i distant  Dedicar-nos a altres coses mentre li entrevistem.
 Parlar en llenguatge mèdic.
 Dramatitzar la situació.
 Dirigir-nos a la família i no a ell.
 Creure que li fem un favor.
 No donar informació adequada.
La informació en ciències mediques La informació és generada per: - Investigadors: activitat científica, treballs de recerca, estudis observacionals...
- Assistència mèdica: Història clínica - Medicina preventiva: Estudis sobre fenòmens vitals, estudis sanitaris...
Necessiten la informació: - Investigadors: Per als seus treballs, per contrastar-los... Els investigadors recorreran a sistemes de recuperació d’informació, històries clíniques i a altres investigadors.
- Clínics: Necessiten informació per casos concrets. Per a trobar-la recorreran a sistemes de recuperació d’informació, a investigadors, a histories clíniques...
- Gestors administratius: Necessiten informació per a planificar el futur assistencial de: hospitals, ABS, mútues...
hi recullen la informació d’estadístiques.
- Docents: Necessiten informació per a conèixer temes actuals i actualitzar coneixements.
- Estudiants: Necessiten informació per arribar al coneixement actual d’un tema.
Utilitzen llibres, revistes, apunts...
...