Resum textos (2015)

Resumen Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 1º curso
Asignatura Antropología
Año del apunte 2015
Páginas 15
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

«LOS ASPECTOS CULTURALES DEL CONSUMO DE CARNE» CONTRERAS J. (2002) Índex 1) Autor 2) Què volen dir aspectes culturals? 3) De la biologia a la cultura 4) El consum de carn 5) La percepció de la naturalesa i la relació animal-humà com orifen de les preferències i tabus alimentaris 6) Diferenciació social: poder, domini i gènere 7) Durant segles, apetència de carn i sacietat 8) De la apetència al rebuig? Del carnivorisme al vegetarianisme 9) Què ha passat? 10) Industria alimentaria 11) Conclusions? 12) Conclusions del grup Autor Director de l’observatori de la Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB).
Ha realitzat treball de camp als Andes peruans i a Espanya.
Les seves especialitats son la antropologia econòmica i la antropologia de la alimentació.
Les seves investigacions es centren ens els comportaments del consum i els comportaments alimentaris.
Ha desenvolupat investigacions sobre les relacions entre l’evolució de les formes de vida i la seva relació amb els canvis alimentaris.
Què volen dir aspectes culturals?  Segons Clifford Geertz: “La cultura denota un esquema històricament transmès de significats representats en símbols, un sistema de concepcions heretades i expressades en formes simbòliques per mitjans amb els qual els homes comuniquen, perpetuen i desenvolupament el seu coneixement i actituds enfront a la vida.”  La cultura crea el sistema de comunicació.
 Categoria d’aliments.
 Consum alimentari en concepte de les estructures socials.
De la biologia a la cultura  Justificació de la preferència pel consum de carn.
 Llibertat d’elecció com a espècie omnívora.
 Marc alimentari  Factors biològics:    Preferències i aversions.
Prohibicions alimentàries.
Carn com a marca d’estatus social.
El consum de carn  Si es vol consumir carn  Requisits (han de servir a mitjan i a llarg plaç):  s’hi ha de tenir accés  Coneixer els animals que formen el medi (relacions entre ells i nosaltres)  Relació cost-benefici  inclusió o exclusió en les nostres dietes Segons Harris: “Las preferencias y las aversiones alimentarias efectuadas por diferentes culturas hsitóricas habrían respondido a una relación costos-beneficios energéticamente favorable.” La percepció de la naturalesa i la relació animal-humà com orifen de les preferències i tabus alimentaris  Durant la història hi ha hagut constantment regles del con sum de carn (temps de quaresma)  Rebuig d’espècies i visceres (cervell, fetge…)  Condicions de consum de carn segons:     La cultura Relació amb l’ésser huma Espècies extranyes Estratègies per poder consumir tot tipus de carn   Distinció entre humanitat i animals Disimular característiques dels animals com a matèria sense ànima Diferenciació social: poder, domini i gènere    Carn com indicador de poder, benestar social Fins el segle XIX, la corpulència era senyal de salut, riquesa Dieta pagesos Dieta dels pagesos      Consum de carn per el cap de familia Consum de productes làctics per infants Relació amb l’ésser huma Espècies extranyes Plats moderns amb origens a plats pagesos tradicionals Altres Carn, productes làctics Altres vegetals Durant segles, apetència de carn i sacietat  La carn era un producte que no es podia permetre tothom.
 La carn era valorada molt positivament com a aliment.
De la apetència al rebuig? Del carnivorisme al vegetarianisme?  Sobreconsum de carn  Conscienciació de que els animals són éssers vius  Reptes de vegetarianisme enfront la cultura convencional  Caràcter socioecològic del procés d’urbanització Què ha passat?  Por a la carn  Transformació del tabús  Estàndards de bellesa Industria alimentaria  De l’escassetat a abundància  Relació home-alimentació  Destrucció de les referències culturals Un cas paradigmàtic “vaques bojes”:  Globalització  panics alimentaris  Informació rebuda  Crisis de les vaques bojes  “Cosificació” del món vivent Conclusions?  Reaccions nacionals o nacionalistes  Perdua de referencies Creació de marques i altres referencies Conclusions del grup       Tot i que l’ésser humà sigui omnivor, té un fort desig per saciar-se amb la carn.
Les religions i cultures tenen tabús pel consum de certes carns (tipus de carn, parts..) La carn ha passat de ser un producte privilegiat a estar l’abast de tothom.
En els últims anys s’ha canviat la preferència per la carn per altres aliments.
Animals humanitzats La industrialització ha provocat problemes en la identitat dels aliments generant inseguretat.
...