Paisos, quadre resum (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 2º curso
Asignatura Política Comparada II
Año del apunte 2016
Páginas 14
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

REGNE UNIT HISTÓRIA → 1688. Revolució Gloriosa. Va acabar amb l’absolutisme i va establir el sistema parlamentari.
→ 1689. Bill of Rights. Va suposar la estabilitat institucional.
TERRITORIALMENT parlant és un estat plurinacional i multi ètnic.
→ 1542. Gales s’incorpora.
→ S. XVIII. Revolució Industrial, que va acabar entre 1820-1840.
→ 1707. Tractat d’Unió, entre Anglaterra i Escòcia.
→ 1815. Batalla de Waterloo.
→ 1914-18. IGM.
→ 1922. Irlanda s’independitza.
→ 1939-45. IIGM.
→ 1973. UK entra a la CEE.
o 1975 es va fer un referèndum. I 67% a favor de formar part.
o Els tories (partit conservador) esta a favor de donar competències i poders gob. a la UE mentre que l’oposició, laboristes, tenen actituds mixtes.
o 1984. Txec britànic.
o UK es troba fora de l’Euro.
→ 1979-1990. Margaret Tatcher.
→ 1982. Guerra Malvinas.
→ 1997. New Labour, Tony Blair.
→ 1998. Good Friday agreement.
→ 2005. Atemptats del 7 de juliol a Londres.
→ 2014. Referéndum TRADICIÓNS INFLUENTS Democràcia amb revolucions/ Estat multinacional/ Revolució industrial/ Great Britain (imperialisme)/ Anti europeisme/ City of London (poder financer)/ Londres Capital cultural.
REGNE UNIT MODEL MAJORITARI DIMENSIÓ D’EXECUTIU PARTIT Concentració del poder executiu a gabinets d’un sol partit i de majoria escassa.
Normalment compost per n partit, amb les excepcions dels anys 70 i la legislatura de 2010-15.
Sistema parlamentari on el gabinet depèn de la confiança del Parlament. Aquest podria votar a favor de retirar el poder al gabinet. Encara que aquest es compon dels líders d’un partit majoritari. La oposició crea de vegades un gabinet a la ombra i aquests son els parlamentaris assignats com a ministres a la ombra que supervisen al Gabinet de Govern.
Sistema Bipartidista. Que està dominada per dos grans partits, el conservador i el laborista. Els altres grups no son lo suficientment grans per aconseguir unes victòries globals. Hi han clevages com la religió, ètnia, UE, etc...
Sistema d’eleccions majoritari i no proporcional. Hi ha districtes electorals.
Actualment 650. La Boundary Commision porta una revisió general de tots els districtes casa 8 a 12 anys per assegurar la mida i la composició d’aquests. En els districtes uninominals guanya el candidat que obté una majoria de vots, o la més ampla. Tendeix a reproduir resultats molt desproporcionats.
Douglas W. Rae parla de majories fabricades, que son creades de manera artificial per un sistema electoral a partir de meres majories relatives de vots.
Pluralisme competitiu, a causa de que el govern està en contra l’oposició (model Westminster). Implica la multiplicitat de petits grups d’interès que exerceixen pressions al govern en forma competitiva i falta de coordinació.
EXCEPCIÓ: Contracte Social de 1975 sobre salaris i preus, amb el govern laborista, amb la principal federació de sindicats de treballadors i la principal federació d’empresaris. Va fallar després de dos anys. I als anys 80 va haver enfrontaments entre Tatcher i els sindicats de treballadors.
DIMENSIÓ FEDERAL UNITARIA Els poders dels governa locals no estan garantits constitucionalment. A nivell financer depèn del govern central. Amb dos excepcions: → Irlanda del nord (parlament i gabinet propi, elevat índex d’autonomia que pot ser eliminada per el UK).
→ “Devolució”, moviment gradual per una major autonomia d’Escòcia i Gales.
No obstant, no hi ha descentralització a Anglaterra.
En el sistema majoritari el poder legislatiu hauria de concentrar-se en una única càmera. El Regne Unit, es desvia del model majoritari pur i té dues càmeres: → la Cambra dels Comuns (elegida pels ciutadans) → i la Cambra dels Lords (membres de la noblesa i designats pel govern).
Es va fer una reforma en 1999 (House of Lords Act), que només deixa 92 escons hereditaris per a la noblesa. L'únic poder que reté la Cambra dels Lords és demorar l'entrada en vigor de la legislació i els projectes de llei en matèria de finances poden ser demorats fins per un mes i tots els altres fins per un any. El sistema bicameral és doncs, marcadament asimètric i podria denominar-se gairebé unicameral.
El Regne Unit posseeix una "constitució no escrita", en el sentit que no hi ha un document que defineixi la composició i els poders de les institucions governamentals i els drets dels ciutadans. En el seu lloc, hi ha una sèrie de lleis bàsiques (Carta Magna de 1215, Declaració de Drets de 1689 i lleis sobre el Parlament de 1911 i 1949). Això té dues implicacions i és que la Constitució és completament flexible i que la Cambra dels Lords pot demorar fins a un any els canvis constitucionals.
100% d'absència de revisió judicial. No hi ha una "llei superior" davant de la qual els tribunals puguin confrontar la constitucionalitat de la legislació regular. La majoria parlamentària gaudeix d'autoritat última i sobirana. A.V. Dicey (1915) diu "la sobirania parlamentària vol dir que el Parlament, en virtut de la constitució anglesa, disposa del dret d'aprovar i revocar lleis de tota mena. I que, a més, les lleis angleses no reconeixen a cap persona o organisme el dret de derogar o deixar sense efecte la legislació del Parlament ". Però des de 1973, el parlament ja no es pot contemplar com plenament sobirà.
En la història, el Banc central anglès no ha estat capaç d'actuar amb independència, ha estat un instrument de govern, però des dels 1980 hi ha certa pressió política. El 1997 (sota el partit laborista), se li va donar certa independència al Banc d'Anglaterra però únicament per fixar els tipus d'interès.
SUIZA La Schweizerische Eidgenossenschaft es la Confederación Suiza, de un lado es considerada como un sistema “sui generis”, pero igualmente tiene potencial suficiente para aspectos comparativos, ya que por ejemplo, se utiliza en estudios de federalismo o de la democracia consensual. Suiza es un país que se divide en 26 cantones.
TRADICIONES IDIOMAS Democrática: ¿la democracia más antigua del mundo? o Suizos alemano-hablantes (67%) Neutralidad: neutral en todas las guerras (o en casi todas) o Suizos franco-hablantes (23%) Identidad nacional: neutralidad, federalismo y democracia indirecta (basada en las instituciones) o Suizos italiano-hablantes (9% - en el cantón del Tesino) y romanche (1%) *Fuerte clivaje Lingüístico i religioso.
o o o o o o o o o o o Arthur Lewis (1965) dice que según el principio mayoritario un “gobierno frente la oposición” puede interpretarse como antidemocrático por ser excluyente. Todos los que están afectados por una decisión deberían tener la oportunidad de participar en la toma de esa decisión de forma directa o a través de representantes elegidos.
Impedir pues, que los gurpos perdedores participen en la toma de decisiones, es una clara violación del significado primordial de la democracia. La crítica que se establece es que la alternancia en el gobierno hace que la exclusión se suavize alternando mayorías y minorías (en sociedades homogéneas).
El modelo consensual es mejor para las sociedades heterogéneas (divididas o plurales) con clivajes religiosos, ideológicos, culturales, étnicos o raciales. Estos clivajes pueden potenciarse en auténticas subsociedades separadas que cuentan con partidos políticos, grupos de interés y medios de comunicación propios. Si algunas minorías están permanentemente excluidas, se pueden sentir discriminadas y pueden perder la lealtad al régimen, véase el ejemplo de Irlanda del Norte que entre 1921 y 1972 no tuvo ninguna participación de los católicos. ¿Dictadura de la mayoría? Importancia Importancia muy sustantiva Leyes § Todos los cambios de la constitución + aprobación de tratados (adhesión a organizaciones internacionales) § Doble mayoría de votos y de los cantones § Nueva ley, cambio de ley Participación de los ciudadanos § Referéndum constitucional obligatorio.
§ O iniciativa popular, 100000 firmas durante 18 meses.
§ Importancia alta Importancia baja § Una ley simple / Referéndum facultativo 50000 firmas durante 100 días o HISTORIA 1307: El Rütlischwur. El Rütlischwur (juramento) es un mito suizo. La historia de la fundación suiza se basa en el mito nacional que los tres cómplices de los stands Uri (Walter Fürst), Schwyz (Werner Stauffacher) y Unterwalden (Arnold Melchtal) se reunieron en el silecioso prado de Rütwiese, al lado del lago Lucerna. Los tres pues, juraron un pacto eterno de ayuda y decidieron echar a los gobernadores extranjeros del país.
1291-1332:confederacióndelosIIICantones/Orte. El Pacto Federal.
1481: confederación de los VIII Cantones.
1648: independencia de los XIII Cantones.
1798-1803: hasta la revolución francesa, pequeños estados/cantones conectados por alianzas, una confederación, experimentos con un estado unitario bajo Napoleón.
1804-1815: una federación.
1815: restauración, los 25 cantones vuelven al sistema confederal.
1831: revoluciones en diferentes cantones, más poder para el pueblo (clase liberalempresarial).
1847: Sonderbundkrieg, guerra civil, presión de los liberales, protestantes y industriales para más unificación, contra: fuerzas católicas y conservadoras (no es cuestión del idioma) 1848: constitución: estado federal multicultural, la mayoría de las competencias para los cantones.
1874: revisión de la constitución, la cual ha dado más competencias para el estado central y introducido más elementos de democracia directa. Instrumento del referéndum obligatorio (ejemplos): • Referéndums sobre política exterior (1921/1977) • Voto de la mujer (1971) • Igualdad de la mujer (1981) 2003: constitución actual.
La democracia directa, ¿es algo nuevo? De hecho se parece a Estados Unidos, donde esta democracia hace el gobierno sensible para las preferencias de la opinión pública. Críticas: 1) El poder de la democracia directa sobrevaluado: es solo una corrección de la política, no son leyes hechas por el pueblo. 2) Ayuda a los grupos de interés. 3) Influencia de propaganda muy alta, la financiación puede decidir un referéndum.
El problema es que los referéndums son difíciles de adaptar con el derecho internacional o la constitución de Suiza: 2009: contra los minaretes (58%) contra el consejo del Gobierno o 2010: expulsión de extranjeros criminales (casi 53%).
El parlamento tiene que cambiar estos resultados en leyes y además adaptarlo al derecho y leyes o contactos internacionales. Los críticos, dicen que no solamente una democracia directa es un símbolo de democracia: 1) Falta un tribunal constitucional. 2)Falta transparencia en la financiación de partidos. 3) Sólo una media de 40% participa en las elecciones. 4) Exclusión de los extranjeros.
Por lo que al poder financiero se refiere, se sitúa por delante de la mayoría de países de la Unión Europea. En 2012 se manejaron globalmente unos activos privados transfronterizos por 8,5 billones de dólares. Suiza manejó 2,2 billones de dólares de este montón. Aunque la suma de los activos extraterritoriales del mundo no se pueden calcular con precisión, hay tablas (PPT) que corresponden a las estimaciones conservadoras.
SUIZA MODEL CONSENSUAL DIMENSIÓ D’EXECUTIU PARTIT División del poder ejecutivo en los gabinetes de amplia coalición. Según Lijphart, la mayor parte de los partidos comparte el poder ejecutivo en una coalición amplia y en Suiza, los grandes partidos comparten el poder ejecutivo en una coalición amplia. El Consejo Federal es el ejecutivo nacional y tiene siete miembros y usan una ley informal que es la fórmula mágica (2:2:2:1), establecida en 1959. Los 4 grandes partidos son el PP Suizo, el socialdemócrata, el demócrata-radical y el demócrata-cristiano. De esta manera, según los votos y los grupos, se establecen divisiones (lingüísticos, por ejemplo, donde 4/5 hablan alemán y el resto de habla francesa e italiana). ¿La fórmula mágica es flexible? Después de las elecciones de 2003, hubo la crisis del 2007 en la que Cristopher Blocher no fue reelegido por el parlamento, otro miembro del PPS fue nominado y el PPS anunció que se convertiría en un partido de la oposición. Se re-adaptó la fórmula mágica y ahora, el presidente de la federación cambia cada año (más bien es una presidencia colectiva con un primus inter pares) Equilibrio del poder entre el ejecutivo y el legislativo. Se dice que el sistema político suizo no es ni parlamentario ni presidencial. Hay una separación formal de poderes y los miembros del Consejo son elegidos de forma individual para un período fijo de 4 años y con arreglo a la Constitución por las dos cámaras en sesión conjunta. El legislativo no puede votar una moción de censura durante este período (ni tampoco existe disolución del legislativo por el gobierno) y si una propuesta es rechazada, nadie tiene que dimitir (el Consejo Federal suizo es poderoso pero no supremo). Así pues, el parlamento suizo tiene una posición parecida al Congreso de Estados Unidos y tiene una posición institucional muy fuerte. No tiene que preocuparse por tener que apoyar al gobierno, ni temer de ser disuelto, pero su margen de maniobra es limitado por el corporatismo y la democracia directa Sistema multipartidista. Se puede considerar que suiza es un sistema de cuatro partidos. Tiene una sociedad plural con varias líneas divisorias, las cuales se reflejan en el carácter multidimensional del sistema de partidos. Así pues, ningún partido se acerca a una posición de mayoría. Hay distintos clivajes.
§ Dimensión religiosa: democristianos vs. socialdemócratas y radicales § Dimensión socioeconómica: socialdemócratas vs. demócratas radicales § Dimensión lingüística: PP suizo (habla alemana) vs los demás § Todos los partidos son cantonales y no son top-down Representación proporcional. Las elecciones se llevan a cabo según el sistema proporcional/mayoritario.
El principal objetivo de la representación es dividir los escaños parlamentarios entre los partidos en proporción a los votos conseguidos. Hay el Consejo Nacional (sistema proporcional con la excepción de los cantones con un parlamentario) y el Consejo de los Estados (cada cantón puede elegir su sistema, normalmente mayoritario) Corporatismo de los grupos de interés. Hay dos tipos de corporatismo: → el social (predominado por el sindicato de los trabajadores) → y el liberal (asociaciones empresariales).
Suiza muestra los elementos generales del corporatismo y es un hecho aceptado que la cohesión de las asociaciones de interés suizas es superior a la de los partidos políticos suizos. En contra de las tendencias, el corporatismo se mantiene fuerte en Suiza y el problema es que los sindicatos tienden a estar peor organizados y a ser menos influyentes que las empresas.
Por otra parte, el pequeño tamaño del mercado hace una cooperación ventajosa, entre asociaciones de empresas y el gobierno. Las empresas piden protección de competencia exterior (aduana y barreras comerciales) y el gobierno está interesado en la ayuda de las empresas para no crear un propio ministerio y aprovechar el know-how de la economía suiza. Las empresas pues, son medio- privadas/medioestatales. La política económica de Suiza entonces, no se basa en una visión del gobierno pero en las demandas de la economía suiza sí.
Particularidades suizas: § Milizverwaltung: trabajo a tiempo parcial para el sector público, con recompensas modestas (deber ciudadano en vez de trabajo) § Sector público: 11-15% de la población tota-bajo en comparación internacional § Los parlamentarios: no es su trabajo principal, además tienen otros trabajos § 4 sesiones en 3 semanas § Comisión + grupo parlamentario + partido + relaciones públicas del 50-70% del tiempo completo DIMENSIÓ FEDERAL UNITARIA Gobierno federal y descentralizado. Suiza es una federación donde el poder se divide entre el Estado central y los gobiernos de los 20 cantones y 6 medio-cantones (también considerados Estados), es decir, en total 26 cantones. Los medio-cantones cuentan con solo uno en lugar de dos representantes en la cámara federal suiza, el Consejo de los Estados, y solo tienen la mitad del peso de los cantones regulares en la votación de enmiendas constitucionales, pero en la mayor parte de aspectos restantes tienen igual estatuto que los cantones plenos. Los municipios, tienen sus propios impuestos sobre la renta y la riqueza, y los cantones solo pueden decidir no solo sus ingresos, pero también gastos. Suiza es uno de los países más federales y descentralizados del mundo (con tendencia a más centralización, sin embargo). Así pues: § Ingresos (40% municipios + 30% cantones + 30% municipios) § Gastos (30% municipios + 35% cantones + 35% municipios) Bicameralismo fuerte. Principal justificación para un legislativo bicameral, otorgar una representación especial a las minorías en una segunda cámara (cámara alta). La elección de la cámara baja tiene que llevarse a cabo en fechas distintas al de la cámara alta. La cámara alta debe tener tanto poder como la cámara baja. El Consejo Nacional (Nationalrat) tiene 200 representantes (cámara baja) y representa al pueblo suizo mientras que el Consejo de los Estados (Ständerat) tiene 46 representantes (cámara alta) y representa a los cantones, donde cada cantón tiene 2 representantes y los medio-cantones 1.
Rigidez constitucional. Una constitución escrita, un único documento que puede ser cambiado solo por mayorías especiales, pero se pueden poner enmiendas a la constitución: § Aprobación en un referéndum ni solo de una mayoría de los votantes, a escala nacional sino también de las mayorías en una mayoría de los cantones. A los medio-cantones les corresponde la mitad del peso en el recuento cantón por cantón, una enmienda § El requisito de la aprobación de la mayoría cantonal significa que las poblaciones de los cantones y los medio-cantones más pequeños, con menos del 20% de la población suiza, pueden impedir cambios institucionales Revisión judicial. El Tribunal Federal suizo no tiene derecho a la revisión judicial, con esto Suiza se aleja del modelo consensual puro. Iniciativa popular en 1939 y fallo en un referéndum Independencia del Banco Central. El banco suizo ha sido considerado siempre uno de los bancos centrales más fuertes e independientes junto al Bundesbank alemán y el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos.
EEUU HISTORIA Estados Unidos se dice que es el sistema presidencial por excelencia. Partiendo de su existencia inicial, había trece colonias, cuya población era de origen europeo y bastante heterogénea, para ser más exactos, los primeros inmigrantes fueron ingleses, seguidos de escoceses, irlandeses, galeses, flamencos y hugonotes franceses. No obstante, las tensiones de menor importancia entre la falta de representación política de los colonos norteamericanos en el parlamento británico y progresivamente se intensificó cuando Gran Bretaña aplicó impuestos a los colonos para saldar la deuda acumulada en la Guerra de los Siete Años: - 1773: “Motín del Te” - 1776: Declaración de la Independencia de los Estados Unidos - 1783: Paz de Versalles - 1787: Constitución de los Estados Unidos - 1861-1865: Guerra Civil en los EEUU - 1898: Guerra hispano-estadounidense - 1918: los 14 puntos de Woodrow Wilson - 1941: Pearl Harbor, EEUU entra en la Segunda Guerra Mundial - 1947-1989: Guerra Fría - 1957: Sputnik shock - 1959: Revolución en Cuba - 1962: Crisis de los Misiles cubanos - 1959-1975: Guerra de Vietnam - 11-9-2001 TRADICIONES - Orgullo nacional (patriotismo) - Religión y moralidad, espíritu de la misión - Optimismo, “the American Dream” - Excepcionalísimo - Individualismo, sentimientos anti-Washington LINZ y su crítica al presidencialismo “If we want to determine the consequences of presidential and parlamentary systems, then we also need to know something about the wider institutional context in which they operate” (Robert Elgie) - EEUU: más de 200 años de presidencialismo ininterrumpido (bipartidismo y mayorías ad-hoc - En América Latina hay dictaduras... Pero, ¿es el sistema? ¿la historia? ¿la economía? ¿Falta de desarrollo? El presidencialismo per se no es el problema, a veces el problema es un diseño constitucional con desequilibrios (reelección indefinida, falta de cámara alta). Es un sistema de partidos fragmentado y con un uso desproporcionado del ejecutivo para favorecer los intereses del gobierno (referendos), también destacar la importancia y relevancia que tienen los contextos históricos (populismos).
EEUU INSTITUCIONES: CHECKS AND BALANCES Constitución de 1787 El poder legislativo Organiza y atribuye poderes a las diferentes ramas de poder Pesos y contrapesos: limitar el poder de cada rama Modelo para otros países (América Latina) Difícil de enmendar o cambiar su contenido Para enmiendas: se necesita el apoyo de 2/3 de los miembros del Congreso o 2/3 del total de miembros de todos los legislativos estatales (50) + la aprobación de 3⁄4 partes de los 50 legislativos estatales (12) - Dimensión horizontal: poder ejecutivo (presidente), poder legislativo (congreso – senado + cámara de representantes) y poder judicial (tribunal supremo) - Dimensión vertical: gobierno federal y gobiernos estatales El poder ejecutivo El Presidente es: jefe de estado, jefe de gobierno, comandante en jefe, jefe ejecutivo del gabinete, capacidad de nombrar cargos claves, agenda setter (state of the union address), relaciones exteriores (poder de negociación), líder económico, modelo moral y gestor de crisis.
El Vicepresidente es: reemplazo en casos de invalidez o muerte, trampolín para la presidencia (por ejemplo, Bush padre).
En las Elecciones Presidenciales, la elección del presidente y del vicepresidente es indirecta. El presidente se elige por 4 años y se puede reelegir. Se lleva a cabo un proceso de nominación: 1. Elecciones primarias 2. Convenciones de nominación 3. Día de elecciones 4. Electoral College (Colegio Electoral) 270 votos–el número mágico (538total) Cada estado tiene asignado un número de grandes electores de acuerdo al número de congresistas que tenga en Washington. El candidato del partido que gane más votos en ese estado gana el 100% de los votos de los grandes electores (“The winner takes all” system) Se da también la existencia de los “swing states” o estados bisagra, que en 2016 son Ohio, Colorado, Iowa, Nevada, New Hampshire, Virgina y Florida.
EEUU dispone pues, de un sistema bipartidista con partidos heterogéneos al interior. Sin embargo, sus miembros se agrupan en grandes líneas comunes (por ejemplo, el presidente puede proponer una leyen el congreso y no todo su partido apoyarle). Hay dos grandes partidos: Ø Partido Demócrata (Democratic Party): favorece el estado del bienestar, progresista, rol regulador del Estado Ø Partido Republicano (Republican Party): conservadurismo social y liberalismo económico (tradicionalismo) A destacar la controversia de Florida en las elecciones del año 2000. Había dos candidatos (Al Gore, demócrata, vicepresidente de Bill Clinton; y George W. Bush, gobernador de Texas e hijo de presidente). Gore ganó el voto popular pero Bush ganó en los colegios electorales. El estado de Florida se volvió decisivo con 25 votos electorales i en el recuento de votos tuvo que intervenir la corte suprema.
La Elección del Congreso, se hace así: o Senado (US Senate): cada 6 años (se renueva 1/3 cada 2 años) y formado por 100 miembros (2 por estado) Cámara de los Representantes (House of Representatives): cada 2 años (se renueva en su totalidad) y cada Estado de acuerdo con su población tiene un número de representantes. 435 miembros que representan distintos distritos, se eligen por pluralismo simple y están en campaña permanente El Congreso de EEUU es bicameral (Senado y Cámara de los Representantes). Por lo tanto, el poder legislativo lo que hace es: - Introducir legislación federal - Supervisar el trabajo de los servidores públicos - Aprobación de los presupuestos - Confirmación de cargos elegidos por el presidente. Se dice que debe “dar consejo y consentimiento” a los miembros del gabinete, jueces federales, secretarias de departamento, ejército de los EEUU, oficiales de la marina y embajadores en países extranjeros - Todos los proyectos de ley para obtener rentas deben originarse en la Cámara de los Representantes § § § § § ¿Cómo un sistema bicameral con igual poder hace una ley? 1. Propuesta de ley (Bill) 2. Comité 3. Pleno 4. Pasa a la otra cámara 5. Comité 6. Pleno 7. Presidente (firma la ley, pero puede haber veto por su parte, todo y que se puede sobrepasar con 2/3 del congreso) Bloqueo del Congreso: secuestro presupuestario del 2013 y 2014 El Congreso de los EEUU no aprobó subir el tope de endeudamiento del país solicitado por Obama. El Gobierno no podía pagar gastos corrientes, ni de deuda, entonces se llegó en ambos casos a acuerdos in extremis.
El poder judicial § La Corte Suprema de Justicia es su máxima instancia § Función principal: velar para que las leyes y acciones del gobierno se apeguen al espíritu de la constitución § 9 miembros elegidos por el presidente y confirmados por el Senado (de por vida) § Tribunales de apelación (13), Tribunales de distrito (96) y Tribunales especiales (3) § 50 estados y 50 constituciones estatales § Responsables del sistema de bienestar, infraestructura, uso de tierras, ejecutar leyes federales y regulaciones y organizar la educación y la policía § Gobernadores y alcaldes electos por términos fijos (como el presidente) ALEMANIA HISTORIA El Sacro Imperio Germánico (Heliges Römisches Reich) fue una agrupación política cuyo ámbito de poder recayó sobre el emperador romano germánico desde la Edad Media hasta 1806. En 1871 se produjo la Guerra Francoalemana y se estableció el Segundo Imperio. El ejército prusiano conquistó París, y después de las negociaciones con Bismarck, Guillermo I de Prúsia es coronado como emperador. Bismarck prevalece en contra de la solución gran- alemana y se excluye Austria del nuevo imperio. Alemania pues, es una nación joven (die verspätete Nation).
- 1938: Kristallnacht (Noche de los Cristales Rotos) - 1939-1945: Segunda Guerra Mundial - 1945-1949: división en dos estados (República Democrática Alemana y República Federal Alemana) - 1961: construcción del Muro de Berlín - 1990: reunificación - 1998: toma del poder de SDP (los verdes) - 1999: escándalo de corrupción en la CDU - 2003: Guerra de Irak - 2005: Angela Merkel (CDU) gana las elecciones EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN Tiene dos senados: cada uno de los cuales tiene ocho miembros, de los cuales cuatro son elegidos por el Bundestag y los otros cuatro por el Bundesrat, elegidos con una mayoría de 2/3 - Órgano constitucional: • Recurso de amparo constitucional • Control de constitucionalidad de la ley • Resolución de conflictos de competencia • Declaración de inconstitucionalidad de partidos políticos y su disolución TRADICIONES - Sistema federal - Nacionalismo étnico/sentimiento de culpa (Holocausto) - Organización como en Prusia (herencia de Federico II el Grande) - Anti-militarismo (pacifismo) - Miedo a la inflación ESTRUCTURA DEL GOBIERNO FEDERAL - Sistema parlamentario bicameral - Parlamentarismo racionalizado y de cancillería - Estado federal (16 Länder – 13 “estados área” y 3 “ciudades estado”: Berlin, Hamburgo y Bremen) - Sistema electoral propio personalizado - Sistema de partidos pluripartidista moderado - Presidente de la República, cabeza de estado (aunque no tan poderoso como en los sistemas parlamentarios) FEDERALISMO COOPERATIVO - Federalismo dual vs. federalismo cooperativo - Federalismo cooperativo: una coordianción estrecha entre los dos niveles - Federalismo con asimetrías económicas (sin influencias en las instituciones) - Reforma del federalismo (2006) - Una parte del federalismo cooperativo: igualación financiera Igualación financiera: • Vertical: entre los Bund y los Lander • Horizontal: entre los Lander La compensación financiera tiene como objetivo compensar de manera adecuada la capacidad financiera de los Lander (Art. 107 de la Ley Fundamental). (Länderfinanzausgleich) ALEMANIA SISTEMA PARLAMENTARIO Bundestag (Parlamente Federal): cámara baja.
Bundesrat: cámara alta.
Sucesor del Reichstag de Hitler/ Órgano federal supremo legislativo de la República Federal Los votos en el Bundesrat según los gobiernos de los Lander, tienen que votar en un bloque de Alemania/ Controla el trabajo del gobierno/ Decide las leyes federales/ Mandato de los - En leyes, donde se necesita un voto afirmativo del Bundesrat, éste tiene un veto absoluto diputados de 4 años (renovables)/ Elección de canciller/ Autodisolución imposible (influencia - El Bundesrat tiene un veto cualificado en la legislación no obligatoria (este veto puede ser de Weimar)/ El voto de confianza y el voto constructivo de no-confianza (necesaria una anulado por una mayoría similar en el Bundestag) mayoría de los miembros de la cámara)/ Cambios en la constitución: 2/3 de la cámara alta y la - Hasta 2006, 6 de 10 leyes necesitaban el apoyo de la cámara alta, se tenía que crear una cámara baja (también elección de los jueces de la Corte Federal)/ Es la cámara que tiene más coalición entre los partidos en poder y partidos de oposición y/o entre el gobierno federal y la poder (bicameralismo asimétrico) mayoría de los gobiernos de los estados - Estas “gran coaliciones” eran sobre todo importantes en períodos de gobiernos divididos Elecciones: (diferentes mayorías en el Bundestag y Bundesrat) § Cada 4 años - Los representantes de los gobiernos de los landers, están en el Bundesrat en función de su § Sistema proporcional mixto o proporcional con un elemento mayoritario población § Barrera del 5% - Su objetivo es contrarestar la tendencia centralizadora de los estados § Numero fijo de los escaños en el Bundestag § Mandatos adicionales (Überhangmandate) El Presidente federal: § Primer voto: - Jefe de estado o Es para la candidatura directa en uno de los 299 distritos electorales actuales - Elegido por 5 años por la Asamblea Federal (Bundesversammlung), un órgano mixto del o Todos los alemanes mayores de 18 años pueden ser elegidos como miembros del Bundestag e igual número de miembros enviados por los parlamentos de los estados Parlamento o En su mayoría, estos son miembros de partidos políticos, pero puede ser federales, una reeleción posible que no sea así - En la última elección de 2012, 1240 miembros de la Asamblea Federal o El que recibe la mayoría de votos, es automáticamente elegido - Después de la experiencia de Weimar, el presidente alemán tiene un papel más bien § Segundo voto: representativo o Es la selección según las listas de los Lander de los partidos o El Presidente federal puede proponer un candidato para la canciller alemán; sin o Con el segundo voto se determina el número de los escaños que un partido recibirá en embargo, esta propuesta no es vinculante para el parlamento el Bundestag o Si un partido recibe en todo el país menos del 5% de los segundos, sus o No puede promulgar decretos de emergencia candidatos entran o Una autoridad moral o Si hay tres mandatos directos (umbral mínimo), el partido puede tener más parlamentarios como si hubiera recibido el 5%, pero si hay solamente dos o un mandato Partidos: directo, este partido tendrá dos o un parlamentario - En la República de Weimar había más de 5 partidos § El “Mandato Adicional” - Inicio BRD (1949-1957): más de 5 partidos o 2009:CSU24mandatosadicionales - 1960-1970: tres partidos (CDU/CSU, SPD y FDP) o Los partidos pequeños no aprovechan esta regulación - 1980: cuatro partidos (CDU/CSU, SPD, FDP y Los Verdes) o 2012: el Tribunal Constitucional federal dictaminó que los mandatos extraordinarios van - 1990: cinco partidos (CDU/CSU, SPD, FDP, Los Verdes y PDS) en contra de la representación proporcional.
- Desde 2010: nuevos partidos como Die Piraten, AFD (Alternative Fuer Deutschland) o Reforma: los mandatos adicionales siguen existiendo, pero se introducen los “mandatos compensación” - Grandes coaliciones: CDU/CSU – SPD a nivel federal FRANCIA Se considera que es un sistema mayoritario, parecido al Reino Unido. Pero en la política comparada se utiliza (siempre) el concepto de semi-presidencialismo.66 millones de habitantes.
Divididos entre la Francia metropolitana y la Francia de Ultramar (2 millones), cómo: Guayana Francesa, Martinica, Isla de la Reunión (cerca de Madagascar).
HISTORIA 1643-1715. Apogeo del Antiguo Régimen (Ancien Regime), Luis XIV, el rey sol → Francia era un país Gobiernos débiles, partidos sin disciplina, corta vida de los gobiernos católico en guerra con Inglaterra constantemente Tercera República: duración media de los gobiernos 8 meses 1789. Toma de la Bastilla, inicio de la Revolución Francesa Cuarta República: duración media de los gobiernos 6 meses 1792. La Primera República Francesa Imposible reformar el país, política inmóvil y conservadora.
1793. 1794 / Periodo del terror. Robespierre Argelia: los federales creían que De Gaulle solucionaría la cuestión de Argelia, 1799. Golpe de estado de Napoleón Bonaparte pero éste hace lo contrario.
1804. Establecimiento del Primer Imperio Francés 1815.Batalla de Waterloo – fin de Napoleón Quinta Repúlbica Francesa 1830. Revolución de julio Las reformas de De Gaulle para que la política empezara a funcionar: 1848. Revolución francesa de 1848 a) Hacer las instituciones funcionales 1852. Golpe de Estado de Napoleón III → Guerra con Alemania que pierde Francia b) Preparar una nueva constitución (1958) I GM → Francia es ganador pero tiene dificultades para recuperarse c) Más poder para el presidente, debilitar el parlamento y los partidos 1920. Belle époque: época bohemia, se pierde el interés por la política d) Elección directa del presidente por el pueblo francés - referéndum 1962 - un Fuerzas de extrema izquierda, en Francia es un momento bastante pacifista en comparación con la sistema “semipresidencial”? Alemania nacionalista. Los nazis acaban conquistando Francia.
e) Filosofía fundamental de la 5a República (el gaullismo) 1940. Armisticio con Alemania - régimen autoritario - Francia (República) de Vichy.
f) Partido(s) de apoyo, pero de Gaulle no es militante 1946. La Cuarta República Francesa: querían que tuviera la misma estructura que la 3a, pero el Union pour la Nouvelle République, UNR, problema para De Gaulle era que Francia no participaba en la política.
Union Démocra-que du Travail, UDT hasta 1967, Rassemblement pour la 1958. La Quinta Repúlbica Francesa.
République, RPR (76-2002), Union pour un Mouvement Populaire, UMP (2002 – 2015?) Los republicanos? Análisis de las estructuras de la 3ª y 4ª república (2015-?) - El Parlamento se vio como la definición definitiva de la “voluntad general”, parlamentos “libres” y g) Internacional: La “grandeur” francesa liberales.
ELECCIONES Elecciones presindenciales Son elecciones presidenciales donde más de 46 millones de personas tienen derecho a votar.
Los candidatos: Para calificar para la primera ronda de votación: firmas de al menos 500 representantes elegidos entre un total de más de 47.000; (alcaldes, consejeros generales, consejeros regionales, diputados, senadores, diputados del Parlamento Europeo) - elegidos en Francia.
Diez candidatos calificados en el año 2012.
1. Ronda: 22 abril 2012 (mas de 50% necesario) 2. Ronda: 6 mayo 2012 (2 semanas mas tarde) Mandato de periodo fijo (2 x 5 años) En la primera ronda cuando gana más de 50% ya ha ganado y la segunda ronda ya no es necesaria. En la segunda ronda, cuando se lleva a cabo, pasan sólo dos candidatos de dos partidos (los que tienen más votos).
Es un mandato de período fijo (2 x 5 años) En la elección del Presidente de Francia, los ciudadanos franceses también eligen uno de los dos jefes de Estado de Andorra.
. Elecciones a Asamblea Nacional (3a vuelta de las presindenciales) Elecciones "tercera vuelta" de las elecciones presidenciales. 577 escaños de la asamblea.
Los socialistas han argumentado que no tendría sentido haber elegido a un presidente si no %ene una mayoría con la que pueda gobernar UMP ha pedido en repetidas ocasiones que no se dará "todos los poderes" a través de esta elección a la izquierda 1. Ronda: 10 de junio 2012 (mas de 50% necesario) Un candidato es elegido en la primera ronda si él o ella ob%ene la mayoría absoluta de los votos: en su circunscripción y los votos de al menos una cuarta parte de todos los votantes registrados en el distrito electoral. Si un gran número de votantes se abstienen, la mayoría absoluta de los votos puede, pues, ser no suficiente, aunque esto rara vez sucede.
2. Ronda: 17 de junio (una semana mas tarde). Los dos candidatos que terminaron primero y segundo en la primera ronda avanzan automáticamente a la segunda vuelta. La segunda vuelta está abierta a cualquier candidato que haya obtenido el voto de al menos el 12,5% de los votantes registrados en el distrito electoral, por lo tanto disminuye la probabilidad de una segunda vuelta de tres personas (conocido en Francia como triangulaire). En la segunda vuelta, el candidato que obtenga más votos es elegido. No se requiere la mayoría absoluta. (En el improbable caso de empate, el mayor de los candidatos empatados es elegido) Los candidatos que avanzan a la segunda ronda tienen la opción de retirarse. Por lo general, esto ocurre en una triangulaire, donde el partido y / o candidato que finalizó tercero en la primera ronda prefiere favorecer a uno de los dos principales candidatos, (juegos políticos) FRANCIA - - - - Cultura política francesa 1. Coexistencia de una actitud de desconfianza hacia el estado y la creencia que el 2. Gran diversidad de opiniones + estructura fragmentada de los conflictos + alta intensidad de estado se debe hacer responsable y resolver todos los problemas por el otro los conflictos La desconfianza contra el Estado central se puede encontrar desde los tiempos de los Ancien Regime. La centralización y la homogeneización del Estado han provocado - Muchos partidos, muchos partidos nuevos y muchas fusiones.
muchas protestas no solamente de los ciudadanos pero también de las regiones.
- El cleavage central de la sociedad francesa era la división entre derecha e izquierda, una herencia Esta actitud crítica se profundizó con la tradición liberal desde 1800.
de la Revolución francesa...
Sobre todo en la 3ra Republica donde algunos filósofos como Alain lo convirtieron en Además: una virtud cívica.
- Cleavage religioso-laico: los católicos creyentes contra loa gnósticos ateístas.
El famoso politólogo Duverger dice que “en Francia la democracia se entiende como el Cleavage socioeconómico: la clase trabajadora en Francia tenía bastante poder pero en los últimos ciudadano contra el Estado y no como el ciudadano como participante en el poder del años ha ido cambiando y a Francia es el país al que más le cuesta hacer recortes de acuerdos con Estado”.
las políticas de Bruselas. La industria francesa está basada en el comercio interior.
Si de un lado tenemos un Estado fuerte, del otro tenemos que la sociedad civil francesa Cleavage sociocultural: entre los tradicional-autoritarios y liberales.
carece de organización.
El papel de los sindicatos, asociaciones o grupos de interés es muy débil.
El culto francés al individualismo...
3. Una brecha enorme entre los ciudadanos y la clase política — falta de un nivel de En otros países muchos problemas como por ejemplo negociaciones laborales, se mediadores resuelve sin el Estado: entre sindicados y grupos de empresarios – pero en Francia el Un fuerte centralismo destruye todas las formas de mediadores. Esta era la intención de todos los Estado tiene que actuar como mediador y está involucrado en muchos de estos gobiernos! asuntos.
“La République Francaise est une et indivisible” – asamblea nacional 1792, y desde entonces en Aquí también hay una dinámica de los dos lados, los franceses no se organizan y la todas las constituciones.
omnipresencia del Estado al mismo tiempo les asusta a pensar en organizarse...
En las Revolución Francesa las provincias fueran substituidas por 83 departamentos, hasta 1982 4. La idea de la nación como un factor de integración y de unificación, una nación no queda ningún poder a nivel local, poca participación política.
dividida La clase burocrática francesa fue educada en las grande école “République une et indivisible” Las grande école fueron fortalecidas por Napoleón para hacer un contrapeso a las “A pesar de una ser una nación, la cual tiene una fuerte identidad nacional, la cultura universidades, que apoyaban al Ancien Regime.
política es tan dividida que hace un funcionamiento del Estado casi imposible, excepto - Los tecnócratas se ven como los ejecutores de la voluntad general en el sentido de Rousseau, y durante una crisis o bajo un sistema autoritario (Almond/Powell (1966), Comparative cree que el lobbyismo de diferentes grupos de interés es ilegal.
Politics, p. 64).
El ejército y las escuelas han llevado la idea de nación a las casas de los ciudadanos, nos Los autores lo han escrito poco después de las reformas en Francia, nos recordamos recordamos que los tecnócratas se ven como los representantes de la “Voluntad General”.
de las fechas 1958/1962, todavía no han hecho impacto.
Eugen Weber, Peasants Into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1880-1914 (1976).
Como se ha creado la nación? Dos desarrollos: Por su historia y potencia Francia siempre ha sido considerada como la “Grande Nation”.
La nación estaba bastante dividida: por esto tenia que ser renovada en un ("referéndum Años 50: problemas con la autoestima y llega De Gaulle con la idea de devolver a Francia la cotidiano) (Renan 1883).
“grandeur”, llevado sobre todo a la integración Europa.
Ser francés, es ser ciudadano de Francia, independientemente del origen, raza o Europa de los Estados religión de la persona en un territorio genérico en el que las personas están unidas Armas Nucleares solamente a través del idioma francés y la aceptación de la voluntad de vivir juntas EU: veto de la accesión del Reino Unido La república está abierta a todos, pero requiere una asimilación al 100%, por esto los Front National → no le gusta la idea de la integración en Europa problemas con la inmigración del norte de África...
Unificación de las diferentes regiones francesas en un pueblo francés.
FRANCIA SISTEMA POLÍTICO: EJECUTIVO BICÉFALO La cohabitación • 1986 - la V República se ve enfrentada a un caso inaudito. François Mijerrand pierde las elecciones legisla%vas. Decide quedarse en el poder, pero debe nombrar Primer Ministro al líder del principal partido de la nueva mayoría parlamentaria, Jacques Chirac.
• Es la ”cohabitación”: el nuevo Primer Ministro, con la legi%midad que le otorga el resultado de las elecciones legislativas, quiere llevar a cabo su programa electoral; el Presidente, aunque decide quedarse en el Elíseo, debe renunciar a gobernar.
• La lectura gaullista de la Constitución se borra ante su interpretación literal, que puede al fin aplicarse, vein%ocho años después de su promulgación. Dicho de otro modo, en período de cohabitación, la letra de la Constitución es la referencia común de los principales poderes constituidos, separados en todo lo demás.
• El Primer Ministro dirige, efectivamente, la acción gubernamental. Y es su Gobierno el que, amparado por la confianza de la Asamblea Nacional, determina y conduce la política de la nación.
• El Presidente solo conserva algunas prerrogativas en materia de defensa o de política exterior. Es, sobre todo, el primer opositor, por no decir el jefe de la oposición. François Mijerrand y, más tarde, Jacques Chirac, sacaron par%do de ello para destruir a su Primer Ministro y salir reelegidos, el primero en 1988 y el segundo en 2002.
Etapas: 1) March 1986 – May 1988 President – François Mijerrand (socialistas); PM – Jacques Chirac 2) March 1993 – May 1995 → Cambia la cohabitación, el problema de Mitterrand es que ya no tiene tanto apoyo y Edoard Balladur tiene más poder.
President – François Mijerrand (socialistas); PM – Edouard Balladur (RPR); gobierno – RPR, UDF 3) June 1997 – May 2002 → Chirac consigue debilitar a Jospin y en las elecciones de 2002 entra en la segunda ronda con Jean Marie Lepin y finalmente Jospin no entra.
President – Jacques Chirac (RPR); PM – Lionel Jospin (socialistas); gobierno – socialistas, comunistas, los Verdes, izquierda radical, movimiento de ciudadanos ¿Fin de la cohabitación? Las posibilidades de la cohabitación son muy pequeñas.
2000: Dos reformas 2000 - mandato presidencial de 7 a 5 años.
La segunda prevé la celebración de elecciones legislativas poco después de las presidenciales. Presidente y Asamblea son elegidos a partir de entonces para un mandato de 5 años, y los franceses deben votar a sus diputados algunas semanas después de votar a su Presidente. Por su inmediatez a la elección presidencial el «efecto mayoría» es tal que el partido del Presidente tiene casi asegurada la victoria en las elecciones legislativas: en 2002 (tras la elección de Jacques Chirac) y en 2007 (tras la victoria de Nicolas Sarkozy), la Unión por un Movimiento Popular obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional. La probabilidad de una nueva “cohabitación” es casi nula? Una V República hiperpresidencial? La elección presidencial es la madre de todas las batallas.
Quien la gana tiene la seguridad casi completa de ganar las elecciones legislativas que se celebran unas semanas más tarde y de disponer de una mayoría parlamentaria hasta el final de su mandato. Políticamente, el Presidente es, más que nunca, el jefe de la mayoría. En el plano institucional, el papel del parlamento se reduce a «plasmar en leyes» los compromisos que el Presidente asumió ante los franceses durante la campaña presidencial.
En cuanto al Primer Ministro, su papel se limita al de un simple «colaborador» (Nicolas Sarkozy) del Presidente.
Hasta 2002, las elecciones legislativas se intercalaban necesariamente entre dos escrutinios presidenciales. El Primer Ministro tenía la misión de ganarlas o, eventualmente, de asumir su fracaso protegiendo al Presidente. Con el quinquenio, la siguiente elección presidencial es el único horizonte electoral del jefe del Estado. El Primer Ministro se desdibuja, dejando al Presidente entablar un diálogo directo con los franceses a lo largo de su mandato. De tal modo ha quedado despejado el camino para una V República hiperpresidencial. FRANCIA ¿División de poderes? Francia %ene el ejecutivo más fuerte entre las democracias (Duverger). El presidente con la mayoría parlamentaria y una elite burocrática educada en las Gran Écoles, no está casi controlada por otras instituciones (excepción: cohabitación).
PARTIDOS II y IV República: demasiado fuertes o débiles? La crítica a los partidos de C. De Gaulle Senado era que las diferencias entre los parlamentarios ha hecho inestable el gobierno francés y el • Reforma de 30 de julio de 2003 - ha modernizado y actualizado el estatuto y el modo de exceso de poder. Aún así, al no existir la figura del presidente, se puede considerar que eran elección de los senadores.
débiles.
• Se ha reducido el período del mandato senatorial de 9 a 6 años; disposiciones transitorias llevan, a parUr de 2011, una renovación de la mitad del Senado cada tres años, con una Desarrollo: Elecciones a Asamblea Nacional, 1958-2012 - Primera Ronda Elctoral (%) repartición de los senadores en dos series de provincias de aproximadamente misma importancia, a la vez de tres.
4 partidos pero con 2 bloques: comunistas con socialistas y derechas, las causas de los • 348 senadores elegidos en 2011;en aquel entonces, 326de ellos fueron elegidos tanto en las cuales las encontramos en el período que va de 1974 a 86 (2o).
provincias de la metrópoli como de ultramar, 10 en las demás entidades de ultramar. 12 - partido socialista (rojo) y comunista (azul) senadores representan a los compatriotas establecidos fuera de Francia.
- partido gaullistas (De Gaulle, Sarkozy) (lila) + derechas (verde) • ¿ Quién elige a los senadores ? • Los senadores son elegidos por sufragio universal indirecto, por un cuerpo electoral que, en La subida de “Front Nacional” cada provincia, consta de: diputados, concejales provinciales y regionales; delegados de los Front Nacional ha ganado muchos escaños en el parlamento europeo (sistema proporcional), ayuntamientos, que constituyen el 95% del cuerpo electoral.
pero en las elecciones departamentales son legislativas, todo se divide entre el UMF y el • Existe un ámbito de suma importancia en el que el Senado se halla en plano de igualdad nacionalista. El Front Nacional no ganó ni en un distrito.
íntegra con la Asamblea nacional: cuando se modifica la Constitución.
Desde la revisión constitucional de 23 de julio de 2008, el procedimiento de nombramiento • Tratándose de un proyecto de revisión constitucional, el gobierno no puede prescindir del prevé la intervención mediante dictamen, según modalidades variables en función de la acuerdo del Senado. La tramitación se prosigue hasta adoptarse un texto estrictamente idéntico autoridad de nombramiento, de la comisión de leyes constitucionales de cada asamblea. Por en cada una de las dos cámaras. Lo mismo se aplica en el caso de ciertas leyes orgánica un voto por mayoría de tres quintos, puede vetarse el nombramiento del candidato presentado por la autoridad de nombramiento.
El Consejo Constitucional Creado por la Constitución de la V República.
Diversas competencias, especialmente de control de conformidad de la ley con la Constitución.
El Consejo Constitucional no es un Tribunal Supremo situado por encima del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación.
Se compone de nueve miembros nombrados para un mandato de nueve años.
Los miembros son designados por el Presidente de la República y el presidente de cada una de las asambleas del Parlamento (Senado y Asamblea nacional).
Estado unitario descentralizado De la “République une et indivisible” a la indivisible con organización descentralizada 26 regiones 101 departamentos 36791 comunes (municipios) Sistemas de los notables (sistema local). Un potente alcalde elegido por el consejo del municipio, alcaldes que gobiernan solamente el fin de semana, por los otros cargos políticos, alcaldes, los cuales gobiernan más que 40 años (e l caso Bordeaux) Después de la revolución francesa, la gente tenía derecho al voto pero no existían los partidos y esta es una de las interpretaciones que da sentido a el fenómeno a nivel local.
Ministerio de educación con 1 millón de empleados (50% de las personas trabando para el Estado francés), es una institución central (en otros países ...) En 2002 se lleva a cabo una reforma. Antes, todo los alumnos de la “grande école” se desplazaban a París pero a partir de 2002 se quedan en los municipios porque es donde se encuentran los mejores trabajos.
Crítica - El sistema económico. Los países del norte quieren que recorte el número de personas que trabajan para el Estado (medidas de austeridad), pero Francia defiende su sistema como efectivo porque siempre ha funcionado.
- En 1981 Mitterrand gana prometiendo un nuevo modelo económico más socialista pero lo interrumpe y por eso muchas personas han salido del partido.
Presidencialismo/ Parlamentarismo/ Semipresidencialismo Definición final de Duverger (1980) El término "semipresidencial” utilizado ya antes de 1970. Duverger fue el primero en hablar de un régime semi-présidentiel.
Un régimen político es considerado como semipresidencial si la Constitución que lo establece combina tres elementos: a) El Presidente de la República es elegido por sufragio universal b) El Presidente de la República posee poderes muy considerables c) El presidente tiene un opuesto a él (Primer Ministro). Sin embargo, en este caso, el primer ministro y los ministros que poseen el poder ejecutivo y gubernamental y que puedan permanecer en el cargo sólo si el parlamento no muestra su oposición a ellas (Duverger, 1980: 166) Definición de O’Neill (1993) (1) El poder ejecutivo está dividido entre un primer ministro como jefe de gobierno y un presidente como jefe de Estado, y donde hay (2) poder ejecutivo sustancial que reside en la presidencia (1993: 197). ¿Qué países? Según O'Neill países con presidentes débiles, pero elegidos directamente como Austria, Islandia e Irlanda no deben clasificarse como semipresidenciales. De otro lado los países con presidentes elegidos indirectamente pero con poderes fuertes como Albania y (anteriormente) Checoslovaquia, deben ser clasificados como tales.
Elgie (2004) "Un régimen semipresidencial puede definirse como la situación en la que existe un presidente a plazo fijo elegido por el pueblo (también por el colegio electoral) junto a un primer ministro y el gabinete que son responsables ante el Parlamento” Otras ideas sobre semipresidencialismo Shugart/Carey (1992) – El concepto de semipresidencialismo podría ser engañoso.
Hay dos tipos de semipresidencialismo: a) Presidencial-parlamentario (president-parliamentarism) es una forma de semipresidencialismo en que el primer ministro y el gabinete son responsables colectivamente tanto a la legislatura como al presidente.
Austria, Azerbaiyán, Belarús, Burkina Faso (1991), Camerún, Gabón, Islandia, Kazajstán, Kirguistán, Madagascar (2010-), Mauritania (2009-), Mozambique, Namibia, Perú, Rusia, Ruanda, Senegal (2001-) , Sri Lanka, Siria, Taiwán, Tanzania, Togo b) Parlamentario – presidencial (premier-presidentialism) es una forma de semipresidencialismo en que el primer ministro y el gabinete son colectivamente responsables únicamente ante la legislatura.
Argelia, Armenia (2006), Bulgaria, Cabo Verde, Chad, Croacia(2001), República Checa, Dem. Rep. Del Congo, Finlandia, Francia, Georgia (2013-), Haip, Irlanda, Lituania, Macedonia, Malí (2012-), Mongolia, Montenegro, Níger, Polonia, Portugal (1983-), Rumania, Santo Tomé y Príncipe (2003-), Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Ucrania (2014-).
Otros críticos: no es un régimen mixto, los regímenes semipresidenciales alternan entre el tipo presidencial y parlamentario.
...