Tema 7. Lectura crítica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 7. LECTURA CRÍTICA Lectura És el procés de recuperació d’algun tipus d’informació o idees emmagatzemades en un suport i que són transmeses mitjançant algun tipo de codi.
Saber llegir  Comporta: - Saber pronunciar paraules escrites - Saber identificar les paraules i el significat de cada una d’elles - Saber extreure i comprendre el significat d’un text  Ofereix: - La oportunitat ‘augmentar l’efectivitat de la nostra lectura - Adquirir les habilitats necessàries per excloure la major promptitud els articles científics de mala qualitat.
- Acceptar aquells amb la suficient qualitat científica per ajudar-nos en la nostra presa de decisions per la cura dels pacients Lectura crítica - Verifica la validesa (aproximació de la veritat) i la utilitat (aplicabilitat clínica) dels resultats de la investigació publicats.
Raons per la lectura crítica  Poder distingir les evidencies científiques vàlides (ens permeten assegurar que les decisions sanitàries que prenem són les millors a la llum dels coneixements actuals.
 Millorar la comprensió de la literatura científica - Permet adquirir les habilitats per excloure o acceptar diferents articles científics.
Les revistes mediques son un pilar de important transcendència per la salut de tota la societat.
- Condueixen la forma de exercir les professions sanitàries.
- Modulen molts dels projectes sanitaris en el mon.
Utilitats  Prendre decisions clíniques basades en la evidència  Saber plantejar i dissenyar estudis  Sintetitzar la evidència en forma de revisions sistemàtiques  Contribuir a la realització de: - Sumaris d’evidència - Guies de pràctica clínica - Protocols d’actuació clínica Fases 1. Primera aproximació: -Títol (es del nostre interès?) - Revista de publicació (indexada? peer review?) - Resum (sembla vàlid? Sembla útil pel meu cas?) - Autores (semblen fiables? Qui els financia?) - Tipus d’article - Tipus d’estudi - Bibliografia 2. Segona aproximació: - Validesa interna (analitzar la metodologia utilitzada per l’estudi) • Establir prevalencia → Estudi descriptiu transversal • Identificar etiologia → estudi de casos i controls • Avaluar prova diagnòstica → transversal i comparar amb gold standard • Analitzar evolució d’una enfermetat → seguiment cohort • Valorar intervenció terapèutica o preventiva → Assaig clínic - Utilitzar qüestionaris específics per cada tipus d’estudi ...