Previo 9 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura FDE
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Estudi Previ Pràctica 9.
Els transformador que utilitzareu en aquesta pràctica transforma una sinusoide de 220 Vef en una altra de 12 Vef. Recordant que el valor eficaç d'una sinusoide és el valor de pic dividit per la arrel quadrada de 2, trobeu les amplituds de les sinusoides d'entrada i de sortida.
Vp=Vef√ 220√ =311,127 v 12√ =16,97 v Trobeu quantes espires hi hauran en el secundari per cada espira del primari.
12 N 2  220 1 Hi hauran 0,05455 espires del sec per cada espira del primari Suposant que el transformador real es pogués modelar amb un transformador ideal seguit d'una resistència en sèrie de 5  en el secundari, digueu quina seria la l'amplitud de la tensió de sortida en el secundari en circuit obert, i quina seria quan hi circula un corrent de 500 mA.
Amplitud de la tensió de sortida en el secundari en circuit obert = 16,97 V.
Amplitud de la tensió de sortida en el secundari quan hi circula un corrent de 500 mA= Tensió del secundari menys la caiguda en la resistència de 5 Ω. 16,97 V - 2,5 V=14,47 V Dibuixeu la tensió de sortida en el rectificador de mitja ona de la figura 9.2 si Vi fos un senyal quadrat de 6 V pic a pic amb valor mig igual a zero, el díode fos de silici amb una tensió de colze de 0,7 V i la resistència fos de 1 k.
Time Div 1 v Vo=3-0,7= 2,3 v 1 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Repetiu l'exercici anterior però fent servir un rectificador en pont com el de la figura 9.3.
Vo=Vi-2V.
Vo=6-1,4=4,6 V Calculeu l'amplitud de l'arrissat si poseu com a filtre un condensador de 1 F, fent servir l'expressió (5), amb una RL de 1 k i una Vomax de 20V.
1 )) Vo  Vo max (1  exp( 2 fCRL Vo  20(1  exp( 1 )) = 19,9 V 2 x50(1 / 1000000) x1k Repetiu l'exercici anterior substituint el condensador per un de 1000 F.
Vo  20(1  exp( 1 )) = 0,19 V 2 x50(1 / 1000)1k Calculeu el corrent de pic que circularà pels díodes durant la recàrrega del condensador utilitzant l'expressió (6).
2 8 T /2 CRL 8 Vdc  Vo max (1  ) 2 I D max   Vdc RL I D max    80 2 =- 110mA 1k 10 r 10 0,02 / 2 =10 Vdc  Vo max (1  ) = - 80 2 (1 / 1000000 )1k I D max   19,9 2 = 880mA 1k 0,01 r 0,02 / 2 =0,01 (1 / 1000)1k r 2 Vdc  Vo max (1  0,01 ) = 19,9 2 ...

Tags: