Alteritat, estereotips, diferències i desigualtats (2013)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Arqueología - 1º curso
Asignatura introduccion a la antropologia
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 5

Vista previa del texto

A través d’aquestes fonts, els dos textos i la pel·lícula, podem fer una reflexió analítica dels reptes de les societats multi ètniques actuals.
El món està ple de diferències, estereotips i desigualtats causades bàsicament per l’etnocentrisme. L’existència de diferències no significa que hi hagi persones millors i persones pitjors, però la societat amb els estereotips ha creat està percepció de la realitat.
Aquests estereotips és creen per la falta de coneixement ja que si es conegués més la cultura/persona a la qual correspon l’estereotip es sabria que no es així en molts dels casos. Com per exemple, tal i com veiem en SAN ROMÁN, T.
(2006) “El velo, el Rolex y la Antropología” a Perifèria, núm. 4, que una dona porti bel no significa que aquesta sigui marroquina sinó que pot ser d’altres cultures islàmiques. O com per exemple, el qual encara es veu de forma més clara, en la pel·lícula Bienvenue chez les Ch'tis (“Bienvenido al Norte”) de Dany Boon, moltes persones ja s’amarguen i es posen en contra d’una cosa sense conèixer-la i saben solament els tòpics d’aquesta que s’utilitzen per descriminar o malparlar-ne. Però, cosa que també veiem al film, al conèixer les diferències s’adonen que aquestes no són dolentes ni que fan inferior als altres perquè tal i com hem dit les diferències no tenen que ser necessàriament negatives.
Els processos pels quals s’estableixen les diferències són utilitzant aquests fenotips com una marca distintiva entre els uns i els altres. A través d’aquestes diferències i, tal i com ja hem dit, amb la manca de saviesa es creen estereotips al fer que aquestes diferències siguin per al nosaltres negatives. També és amb aquest pas que es crea la desigualtat i la discriminació ja que aquestes diferències que són focalitzades com una cosa negativa són molts cops emprades com una eina de discriminació que causa la desigualtat.
Varies formes que podem veure en les fonts proporcionades de creació de diferències, estereotips o desigualtats són: La imposició d’un element distintiu o la obligació de la eliminació d’un element propi ja que totes dues accions crea una marginació i que les persones que estan lligades a aquest element s’automarginin de la resta i passin a relacionar-se amb els seus ja que són els únics amb qui poden ser compresos. El racisme que es crea des de la pròpia política al dir que la culpa dels problemes socioeconòmics és dels immigrants per no tenir la mateixa cultura i moral que la de la zona i així ells no veure’s implicats amb el problema; al fer això causen una forta desigualtat cap als immigrants tan de part del poble com del estat. O un altre exemple és donar preferències a certes coses sense mirar altres aspectes que poden anar lligats.
Hi ha molts països, com és Gran Bretanya, que ha fet una integració ètnica de la societat ja que aquesta al igual que l’assimilació, és una solució al racisme i a la xenofòbia. Però molts altres no ho han pogut aconseguir perquè en molts casos contra més relació hi ha amb altres cultures més exàmens socials hi ha i més racisme entres els uns i els altres cosa que dificulta més aquesta integració, com bé ens explica Stolcke en el seu article. Tot i que la millor solució és la interculturalitat (A-B).
...