Introducció (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 1º curso
Asignatura Histologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 13/02/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

HISTOLOGIA Introducció Histologia —> estudi dels teixits animals o vegetals mitjançant tècniques de microscopia, i a vegades amb l’ajuda de tècniques de tinció. Necessària per la biologia i la medicina.
-Què és un teixit? És un grup de cèl·lules organitzades per a fer una o més funcions conjuntament.
Conjunt organitzat de cèl·lules: ·iguals o de pocs tipus ·diferenciades d’una manera determinada (especialitzades per una funció concreta) ·ordenades regularment (en funció dels elements que tenen al costat) ·amb un component fisiològic coordinat (tenen una funció determinada quan totes aquestes cèl·lules estan juntes) Components del teixit: ·Cèl·lula ·Líquid extracel·lular ·Matriu: —>fibres —>SFA (substància fonamental amorfa, és a dir, tot el que no són fibres) -Tipus de teixits animals 1. Teixit Epitelial -Recubreix: ·la superfície del cos ·cavitats del cos -Forma glàndules -Cèl·lules estretament unides entre elles 2. Teixit Conjuntiu -Sustenta els altres teixits -Els diferents tipus de teixit conjuntiu venen definits per la matriu extracel·lular: ·ossi ·cartaginós ·sang ·teixit conjuntiu 3. Teixit Muscular -Cèl·lules amb alta capacitat contràctil 4. Teixit Nerviós -Conté: ·cèl·lules nervioses ·cèl·lules de sostentiment -Reb, transmet i integra la informació del medi extern i intern per tal de controlar l’activitat de l’organisme La forma de les cèl·lules va lligada amb la seva funció. Segon la seva funció té una forma determinada (funcionalitat i morfologia).
-Tècniques histològiques (bàsiques) 1)Processat de la mostra 2)Tinció 1)Processat de la mostra 1.1-Obtenció de la mostra (el més fresc possible) 1 de 3 1.2-Fixació (per preservar les característiques que tenia la mostra quan l’individu estava viu). Impedeix es pudreixi (és a dir, atura la putrefacció) i preserva l’estructura del teixit com quan l’individu estava viu. Hi ha diferents tipus de fixadors.
1.3-Deshidratació-Aclariment. Es tracta de banyar el teixit en parafina, que no és soluble en aigua, per tant hem de treure l’aigua de la mostra i canviar-la per un 09/02/2015 líquid que sigui soluble en parafina. Això ho farem amb alcohol. On hi havia aigua hi posarem etanol. A continuació, canviem l’etanol per un líquid soluble en parafina, com per exemple el xilè (aquest pas és l’aclariment).
09/02/2015 1.4-Inclusió en parafina. Es tria la parafina perquè és un compost que a 65ºC és líquid, per tan podrem introduir la parafina a la mostra en forma líquida, i a continuació, al deixar-ho a temperatura ambient, es formarà un bloc amb el nostre teixit dins. El bany en parafina el repetim dues vegades com a mínim per assegurar-nos que està ben fet.
Obtenció de la mostra Obtenció de la mostra Fixació Fixació Deshidratació – Aclariment Inclusió Deshidratació – Aclariment • • Parafina (líquid/sòlid) Blocs Inclusió • • Parafina (líquid/sòlid) Blocs 1.5-Seccionat (talls) d’un gruix de 5-10 micròmetres.
Seccionat: • Micròtom • 5‐10  m Seccionat: • Micròtom • 5‐10  m 21 2 de 3 09/02/2015 1.6-Desparafinat. Aquest pas el fem per treure la parafina amb xilè o toluè.
1.7-Rehidratació. Tornem a posar l’aigua a la mostra perquè torni al seu estat original.
1.8-Resultat. El teixit queda altra vegada hidratat i el posem sobre el porta.
Parafina • Desparafinat: Xilè/Toluè Teixit deshidratat • Rehidratació  (EtOH, 100% → 0%) 2)Tinció Tipus de tinció: -Hematoxilina-Eosina (és la més comú) ·Hematoxilina: és un colorant blau, bàsic (és a dir, s’uneix a estructures àcides de la cèl·lula com per exemple els peroxisomes, el nuclèol, els àcids nucleix, el RER…) ·Eosina: és un colorant rosat, àcid (és a dir, tenyeix estructures bàsiques, però com a la cèl·lula no destaca cap orgànul bàsic, tenyeix tot el citoplasma més o menys igual) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obtenció de la mostra Fixació  Deshidratació – Aclariment Inclusió Seccionat Desparafinat Rehidratació 3 de 3 22 ...