Fàrmacs de l'aparell respiratori (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

TEMA 24 – FÀRMAC DE L’APARELL RESPIRATORI TRACTAMENT DE L’ASMA I L’MPOC En el asma hi ha un agent sensibilitzant on s’inflamen les vies aèries i es reversible.
En canvi, l’MPOC, hi ha un agent tòxic que inflama les vies respiratòries i es irreversible.
ASMA Factors de risc pel desenvolupament de l’asma Factors personals: Predisposició genètica, atòpia, hiperactivitat bronquial.
Factors ambientals: Al·lèrgens dels habitatges, al·lèrgens de l’exterior, sensibilitzant ocupacionals, fumadors de tabac (actiu i passiu), contaminació atmosfèrica, fàrmacs.
Tractament de l’asma no farmacològic: Evitar l’exposició a factors de risc ambientals. Evitar consumir AINE. Exercici físic adequat.
Donar suport psicològic als pacients Adequada educació sanitària.
Tractament farmacològic: Controladors (tractament): Glucocorticoides (Antiinflamatori) β2-agonistes inhalats de llarga durada (Broncodilatadors) Aliviadors(si precisa; crisi): β2-agonistes inhalats de curta durada (Broncodilatadors) via d’administració via inhalatòria, més efectiu i menys efectes secundaris.
CORTICOIDES INHALATS Tractament de fons.
Fàrmacs: Beclometasona, Budesonida, Fluticasona.
TEOFILINA RAMS: gastrointestinals, neurològiques, cardíaques MTE: monitorització nivells plasmàtics.
ANTILEUKOTRIENS Menys eficàcia que els corticoides, teràpia additiva als corticoides inhalats.
Tractament de l’asma segons situació clínica Asma intermitent Beta 2 adrenèrgic inhalats de curta durada: Salbutamol, Terbutalina Asma persistent Corticoides inhalat (tractament de base): Beclometasona, Budesonida, Fluticasona A més a més es convinen amb: Beta 2 Adrenèrgics de llarga durada inhalats: Salmeterol, Formoterol.
Teofilina d’alliberació retardada Antileukotriens: Montelukast, Zafirlukast Fàrmac de rescat: Beta 2 Adrenèrgics de curta durada: Salbutamol, Terbutalina Crisi asmàtica Beta 2 Adrenèrgics inhalats de curta durada: Salbutamol, Terbutalina, Bromur d’ipratropi +/- Corticoides inhalats: Beclometasona, Budesonida, Fluticasona +/- Corticoides orals: Metilprednisona, Prednisona Asma induït per l’exercici Beta 2 adrenèrgic inhalats de curta durada: Salbutamol, Terbutalina La via inhalatòria amb càmera espaiadora, té una eficàcia similar als dispositius de nebulització.
NENS  Budesonida ASMA I EMBARÀS MPOC Factors de risc: Factors ambientals Genètics.
Fum del tabac.
Objectius del tractament de l’MPOC Abandonar l’hàbit tabàquic (tractament antitabac) TRACTAMENT FARMACOLÒGIC Millorar la qualitat de vida, disminuir símptomes.
TRACTAMENT ANTITABAC Deixar de fumar es l’única forma mes efectiva.
Fàrmacs: Bupropion [Alerta farmacològica cardíaca], Vareniciclina [Alerta farmacològica cardíaca], Nicotina FÀRMACS PER AL TRACTAMENT MPOC MPOC estable Beta –2 adrenèrgics inhalats de curta durada: Salbutamol, Terbutalina Beta 2 adrenèrgics inhalats de llarga durada: Salmeterol, Formoterol Anticol·linèrgics inhalats de curta durada: Bromur d’Ipratropi Anticolinèrgics inhalats de llarga durada: Bromur de Tiotropi, Bromur d’Aclidini, Bromur de Glicopirroni Teofil·lina d’alliberació retardada Corticoides inhalats: Beclometasona, Budesonida, Fluticasona Reaguditzacions MPOC Beta –2 adrenèrgics inhalats de curta durada: Salbutamol, Terbutalina Anticol·linèrgics inhalats de curta durada: Bromur d’Ipratropi Corticoides inhalats: Beclometasona, Budesonida, Fluticasona Corticoides sistèmics: Metilprednisona, Prednisona TRACTAMENT FARMACOLOGIC: ALTRES TRACTAMENTS Rehabilitació, oxigenoteràpia, Vacunes (grip i pneumococ), antioxidants FÀRMACS ANTITUSSIUS I MUCOLÍTICS Actuen sobre el centre de la tos del SNC Antitussigens Derivats opiacis: Codeïna  RAM: nàusees, sedació, estrenyiment, depressió respiratòria.
Dihidrocodeïna  no te avantatges Dextrometorfà  no produeix depressió respiratòria.
Antihistamínics H1: Difenhidramina, Bromofeniramina Altres antitussígens: Noscapina, Bromur d’ipratropi Mucolítics: N-Acetilcisteïna  únic mucolític que ha demostrat eficàcia i nomé en patologia respiratòria crònica (MPOC) ...