Insuficiència cardíaca (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

INSUFICIÈNCIA CARDÍACA. PATOLOGIA GENERAL Insuficiència cardíaca: Anomalia en la funció cardíaca que determina un error en la funció de bombeig del cor per a mantenir despesa cardíaca i subministrar als teixits oxigen i nutrients.
La insuficiència cardíaca és una síndrome, en la que apareixen nombrosos símptomes i signes d’hipertensió venosa pulmonar i/o sistèmica o de baixa despesa cardíaca derivats tant del fracàs del cor com bomba (un o ambdós ventricles) així com dels mecanismes compensadors que es posen en marxa per fer front a aquest fracàs.
LES CAUSES MÉS IMPORTANTS DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cardiopaties isquèmiques Hipertensió Embòlia pulmonar TEP Miocarditis Malaltia valvular Arítmies Pericarditis Malalties congènites Alcohol, drogues (cocaïna), quimioteràpia, etc INSUFICIÈNCIA CARDÍACA. FACTORS DESENCADENANTS:     Anèmia Embaràs Arítmies Miocarditis     Endocarditis Infecció pulmonar Infecció urinària Exercici excessiu  Abandonament del tractament VALVULOPATIES: Les valvulopaties són les malalties pròpies de les vàlvules del cor. Poden ser:   Esrenosis (estretament) Insuficiència (tancament incomplet) Les vàlvules poden fer-se malbé per infeccions, per traumatismes, per envelliment, etc. Fa anys, la causa fonamental era la febre reumàtica, una malaltia infreqüent ara en els països desenvolupats.
ESTENOSIS I INSUFICIÈNCIA:   Cor normal  Estenosis valvular (menor flux de sang) Cor normal  Insuficiència valvular (regurgitació) ARRITMIES: Una arítmia és una alteració del ritme cardíac. Les arítmies cardíaques apareixen per qualsevol d’aquests 3 motius: 1. L’impuls elèctric no es genera adequadament 2. L’impuls elèctric s’origina en un lloc erroni 3. Els canvis per la conducció elèctrica estan alterats Símptomes: palpitacions, mareig, síncope, dolor toràcic o pèrdua de coneixement, però també poden passar inadvertits i detectar-se casualment quan es realitzen proves diagnòstiques.
ARRITMIES: QUÈ ÉS UNA ARRITMIA? La arítmia consisteix en l’alteració del ritme cardíac. Es produeix degut a un error en el sistema elèctrica del cor.
Les proves mèdiques per detectar una arítmia solen ser electrocardiograma, monitoreig Holter, prova d’esforç, ecocardiograma, entre altres.
L’arítmia no s’ha de prendre a la lleugera. En casos greus, pot derivar un accident cerebrovascular.
Alguns factors de risc: edat avançada, malalties cardíaques, estrès excessiu,...
Els valors normals del ritme cardíac d’un adult oscil·len entre els 60 i 100 batecs per minut.
Els principals tipus d’arítmia són: taquicàrdia, bradicàrdia, fibril·lació auricular.
Les manifestacions més comuns de l’arítmia són: mareigs, palpitacions, fatiga. A vegades no és necessari seguir un tractament. La solució a l’arítmia pot ser farmacològica, quirúrgica o altra que determini el metge.
Les proves mèdiques per detectar una arítmia solen ser electrocardiograma, monitoreig Holter, prova d’esforç, ecocardiograma, entre d’altres.
L’arítmia no ha de ser presa a la lleugera. En casos greus, pot derivar a un accident cerebrovascular.
La importància de prendre el pols: El pols és una onada que s’origina en el cor i es propaga a través de totes les artèries del cos. Aquesta onada de flux la podem percebre com un batec palpant les artèries. La freqüència cardíaca és el nombre de vegades que aquest batec es dóna per minut.
Com es pren el pols? És necessari romandre 5 minuts en estat de repòs: 1. Per prendre el pols s’utilitza l’artèria més propera al canell (artèria radial) i es col·loca una mà amb la palma cap a dalt.
2. Amb les puntes dels dits índex i mitjà de l’altra ma es pressiona suaument sobre el canal radial fins notar les onades del pols.
Es compten les pulsacions durant 30 segons i després es multipliquen per x2. D’aquesta manera s’obtenen les pulsacions per minut.
Freqüència cardíaca normal: la freqüència cardíaca normal en un adult en estat de repòs, és de 60 a 100 batecs per minut.
  Si la freqüència cardíaca en repòs és menor als 60 batecs per minut es considera: ritme lent o bradicàrdia Si la freqüència cardíaca en repòs es major a 100 batecs per minut es considera: ritme ràpid o taquicàrdia.
Ritme regular o irregular: El ritme és regular quan cada pulsació està separada pel mateix espai de temps i és irregular quan no ho està.
HOLTER: MONITORITZACIÓ 24h.
MARCAPASOS I DESFIBRILADORS: Tenen una bateria, un circuit que és generador de pols.
PERICARDITIS: La pericarditis és una malaltia no contagiosa produïda per la inflamació del pericardi, la capa que cobreix al cor.
Solen ser víriques, però: Per altra banda, la pericarditis pot estar associada amb malalties sistèmiques com càncer, síndrome urèmic, leucèmia, malalties autoimmunes, tuberculosis, febre reumàtica, hipotiroïdisme i operacions de cor.
El pericardi és la capa que envolta el cor.
Vessament pericàrdic: les capes inflamades pel pericardi (pericarditis), a causa d’un excés de líquid entre les capes.
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA:  Insuficiència cardíaca sistòlica: El miocardi no pot bombejar o expulsar la sang del cor adequadament.
 Insuficiència cardíaca diastòlica: Els músculs del cor estan rígids i no s’emplenen amb sang fàcilment.
FORMES CLÍNIQUES: - IC sistòlica o diastòlica IC aguda o crònica Altra classificació:   IC anterògrada: símptomes d’aportació insuficient al sistema arterial IC retrògrada: símptomes de retenció hidrosalina i venosa com conseqüència de fallida ventricular INSUFICIÈNCIA CARDÍACA:   Sistòlica: incapacitat del ventricle per contraure’s i bombejar sang normalment o El fenòmen primari és una disminució del GC per deteriorament de la funció contràctil. Es caracteritza per disminució de la FE i cardiomegàlia.
Diastòlica: incapacitat del ventricle per relaxar-se i emplenar-se de forma correcta.
Poden ser agudes (infart) o cròniques si es manifesten de forma progressiva.
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA ANTERÒGRADA I RETRÒGRADA:  Anterògrada: predominen les manifestacions clíniques d’una aportació insuficient al sistema arterial i als òrgans Retrògrada: predominen els símptomes de la retenció de líquids com conseqüència de la retenció en el sistema venós i aurícules degut a la fallida ventricular     RETRÒGRADA Hepatomegàlia congestiva Edema membres inferiors Ascitis    ANTERÒGRADA Fatigabilitat Hipotensió Oligúria AGUDA CRÒNICA  Descompensada, de novo o per  Edema en extremitats anasarca descompensació d’una fallida crònica  Cardiomegàlia  Hipertensiva  Cardiopatia isquèmica  Edema agut de pulmó  HTA (segons dades de Framingham):  Shock cardiogènic 25 – 30%  Amb alt volum/minut  Valvulopaties: sobre tot reumàtiques  Amb fallida dreta predominant  Miocardiopaties IC SISTÒLICA: Insuficiència cardíaca sistòlica: El múscul cardíac es debilita i s’engrandeix. És incapaç de bombejar suficient sang quan els ventricles es contrauen i la fracció d’ejecció és inferior a la normal.
 Els ventricles bombegen menys sang  El múscul cardíac debilitat no es contrau amb la mateixa facilitat FRACCIÓ D’EJECCIÓ: La fracció d’ejecció (FE) d’un cor és la mesura més important del funcionament cardíac. Aquest valor, expressat en percentatge, mesura la disminució del volum del ventricle esquerre del cor en sístole, amb respecte a la diàstole.
- Els valors normals de fraccions d’ejecció és de major o igual a 70%.
- Valors entre 40 i 50% poden significar un principi d’insuficiència cardíaca.
- Valors menors de 30% indiquen una insuficiència moderada.
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA DIASTÒLICA: El múscul cardíac es torna més rígid i no es relaxa de forma normal entre les contraccions, el qual impedeix que els ventricles s’emplenen completament de sang.
La fracció d’ejecció sol estar dins dels límits normals.
 Es redueix la quantitat de sang que entra en els ventricles  El múscul cardíac no es relaxa de forma normal INSUFICIÈNCIA CARDÍACA CONGESTIVA: GLOBAL.
A mesura que el bombeig del cor es torna menys eficaç, la sang pot retenir-se en altres àrees del cos. El líquid s’acumula en els pulmons, el fetge, el tracte gastrointestinal, al igual que en els braços i les cames. Això es denomina insuficiència cardíaca congestiva.
- Insuficiència cardíaca esquerra: més pressió en la aurícula esquerra i dreta.
- Insuficiència cardíaca dreta: més pressió aurícula dreta.
SÍMPTOMES: Els símptomes de la insuficiència cardíaca amb freqüència comencen de manera lenta. Al principi, poden sols ocorre quan s’està molt actiu. Amb el temps, es poden notar problemes respiratoris i altres símptomes inclús quan està descansant.
Els símptomes d’insuficiència cardíaca també poden començar de manera sobtada després d’un atac cardíac o altres problemes del cor.
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA. NEW YORK HEART ASSOCIATION.
 Classe 1: no hi ha símptomes amb l’activitat física ordinària  Classe 2: símptomes amb l’activitat física ordinària  Classe 3: símptomes amb activitat física menor que la ordinària  Classe 4: símptomes en repòs ELS SÍMPTOMES COMUNS SÓN: - Tos - Fatiga, debilitat, desmais,...
- Inapetència - Necessitat d’orinar en la nit - Inflamació dels peus i els turmells - Pols irregular o ràpid o una sensació de percebre els batecs cardíacs (palpitacions) - Dificultat respiratòria quan està actiu o després d’estirar-se - Abdomen o fetge inflamat (engrandit) - Despertar-se després d’un par d’hores degut a la dificultat respiratòria - Augment de pes EXPLORACIÓ CLÍNICA: - Respiració ràpida o difícil - Inflamació (edema) de les cames - Venes del coll que sobresurten (disteses) - Sons (“estertors”) arrel de l’acumulació de líquid en els pulmons, que s’escolten a través d’un estetoscopi - Inflamació del fetge o l’abdomen - Ritme cardíac ràpid o irregular i sons cardíacs anormals MANIFESTACIONS CLÍNIQUES: Relacionats amb la retenció de líquids en teixits i disminució d’aportació als òrgans.
1. Sensació de falta d’aire 2. Edema dels turmells 3. Astènia Disminució de la despesa cardíaca  Disminució del volum circulant  Augment de la renina  augment de l’angiotensina II  Augment de la pressió arterial.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES: FALTA D’AIRE  Dispnea: dificultat respiratòria per edema o cúmul de líquid en pulmons  Ortopnea: dificulta respiratòria en decúbit  Dispnea paroxística nocturna: dificultat respiratòria i tos COR NORMAL: Les cambres es relaxen i s’emplenen, després es contrauen i bombegen.
COR AMB CARDIOMIOPATIA DILATADA: Les fibres del múscul s’han estirat. Les cambres del cor s’engrandeixen.
ALTRES MANIFESTACIONS CLÍNIQUES:  Fatiga i debilitat  Símptomes abdominals: plenitud, nàusees,...
 Dificultat de concentració, memòria, cefalea, insomni, ansietat,...
 Edemes  Hidrotòrax o ascitis  Fredor d’extremitats TRACAMENT: MEDICAMENTS  DIGOXINA: ajuden a que el cor bombegi millor  ANTICOAGULANTS: eviten la formació de coàguls  HIPOLIPEMIANTS: baixen els nivells de colesterol  VASODILATADORS: obren els vasos sanguinis o disminueixen la freqüència cardíaca  Redueixen el dany al cor  Redueixen el risc de ritmes cardíaques anormals  BETABLOQUEJANTS: reposen el potassi  DIÜRÈTICS: alliberen al cos de l’excés de líquid i sal (sodi) CLÍNICA DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA ESQUERRE:  Astènia  Disminució TA  Augment de la freqüència cardíaca  Oligúria  Dispnea amb ortopnea (DPN)  Utilització de musculació accessòria  Edema Agut de Pulmó  Cianosis  Tos amb esput escumós i/o hemoptisis  Estertors i Crepitants  Hipertròfia Ventricle Esquerra  Dolor precordial CLÍNICA DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA DRETA:  Hepatomegàlia  Ascitis  Esplenomegàlia  Edemes perifèrics (mmii)  Ingurgitació yugular  Disminució de la TA  Augment de la freqüència cardíaca  Oligúria  Nictúria MANIFESTACIONS CLÍNIQUES: Caquèxia cardíaca: reducció de pes i de massa muscular degut a:  Increment de TNF  Augment del consum metabòlic (excés del treball de la musculatura respiratòria, augment del consum d’oxigen)  Anorèxia, nàusees, vòmits i malabsorció proteica per congestió de les venes abdominals TRACTAMENT: o Posició semi asseguda o Diürètics i altres fàrmacs o Via venosa o Tractament dietètic o Sondatge vesical o Exercici o Oxigenoteràpia ...