HTTP. Header Fields, Procediments d'autenticació (Header Fields, IP, WWW-Authenticate (BASIC/DIGEST) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 0

Descripción

HTTP. Header Fields, Procediments d'autenticació (Header Fields, IP,
WWW-Authenticate (BASIC/DIGEST)

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 7 A la sessió 7 hem après sobre HTTP. Header Fields, Procediments d'autenticació (Header Fields, IP, WWW-Authenticate (BASIC/DIGEST).
Un mètode idempotent és aquell que quan el resultat de fer dos vegades el mateix mètode té el mateix resultat.
Les capçaleres HTTP (Header Fields) són els paràmetres que s'envien en una petició o resposta HTTP al client o al servidor per proporcionar informació essencial sobre la transacció en curs. Aquestes capçaleres proporcionen informació mitjançant la sintaxi 'Capçalera: Valor' i són enviades automàticament pel navegador o el servidor web.
Maneres d’autenticar: (HTTP no esta fet per autenticar, però de seguida s’enadona que necessita saber la màquina que esta fent un request) 1.
Header Fields: Ex: From : dani@daniel.cat 2.
IP origen: Fa una taula d’IPs i ports amb els seus clients.
3.
USER-PASS • És el sistema que més s’utilitza • Header field: www-AUTHENTICATE: BASIC/DIGEST realm = “text” T’has d’autenticar Com Paraula que diu que és la persona que ell creu 3.1 Basic user : pass : realm codificació user : pass : realm (codificat en base 64) www-AUTHENTICATE: BASIC realm = ________ 3.2 Digest Vol intentar no enviar el pass Funció de HASH Pass HASHING serveix per combinar dades de longitud variable i genera un de longitud fix.
signatura del pass www-AUTHENTICATE: DIGEST realm = ________ (signatura del pass) ...