Tema 2.1 - Introducció a l'espectroscopia (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Experimentació en química orgànica i farmacèutica
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA ORGÀNICA I FARMACÈUTICA ESPECTROSCÒPIA ESPECTROSCOPIA: part de la ciència que ens permet arribar a l’estructura d’un compost concret.
Els canvis de la molècula orgànica en estudi, provoquen una resposta, la qual registrem amb un espectre. Aquest espectre s’estudia, i ens permet conèixer l’estructura de la molècula.
- Els canvis que es produeixen en la molècula varien en funció de la longitud d’ona amb la qual es treballa, és a dir, depenent de la zona de l’espectre electromagnètic amb el que estem treballant.
ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC RAIGS X: - Zona de màxima energia de l’espectre electromagnètic.
- Energia de > 300 kcal/mol.
- Canvis que produeix: permet el salt d’electrons de capes internes a d’altres més externes.
- Resposta: espectre de raig X (foto del compost).
- Inconvenients: només es pot aplicar a sòlids cristal·lins de geometria definida. És un procés car.
ULTRAVIOLETA VISIBLE: - Es treballa entre 40-300 kcal/mol - Canvis que produeix: salt d’electrons des d’orbitals enllaçant fins a orbitals no enllaçant o antienllaçants.
- Resposta: espectre d’ultraviolat.
- Avantatges: accessible.
- Inconvenients: aporta poca informació. No tots els compostos orgànics poden donar una lectura, només és aplicable a estructures que tinguin dobles enllaços enllaçant. No ens permet dibuixar l’estructura, només ens diu si té o no dobles enllaços.
INFRAROIG: - Es treballa entre 35-0,1 kcal/mol.
- Canvis que produeix: es produeix una vibració dels enllaços de la molècula. Ens permet fer-nos una idea dels tipus d’enllaços que té la molècula.
- Resposta: espectre d’IR.
- Avantatges: anàlisi ràpid i accessible. Ens aporta informació de grups funcionals. Totes les molècules responen a un espectre de IR. Podem determinar el grup funcional de la molècula.
- Inconvenients: no ens permet dibuixar l’estructura.
ONES MICROONES: - Energia de 10-4 kcal/mol.
- Canvis que produeix: provoca rotacions vibracionals en la molècula.
- Resposta: no hi ha cap espectre associat a aquestes ones. No emet cap resposta la qual es pugui estudiar.
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA ORGÀNICA I FARMACÈUTICA ONES DE RÀDIO: - Energia de 10-6 kcal/mol.
- Zona de més baixa energia, i per tant de més longitud d’ona.
- Canvis: es produeix un canvi de l’spin nuclear, es reorienta.
- Espectre: o Espectre de ressonància magnètica nuclear de cotó o Espectre de ressonància magnètica de carboni 13: ens ajuda a acabar de dibuixar la molècula.
- Zona menys agressiva, però que produeix més resposta.
- Avantatges: són accessibles, d’anàlisi molt ràpid (3 minuts). Ens permet analitzar olis, sòlids, estructures amb dobles o triples enllaços...
- Inconvenients: material car, però val la pena la inversió.
ESQUEMA GENERAL D’UN ESPECTÓMETRE: - Generador de freqüència electromagnètica.
- Cubeta.
- Detector: s’encarrega de fer els càlculs i anàlisi oportuns.
- Ordinador: on visualitzarem l’espectre.
...