(Política Comparda) Seminari 1: Règim polític a Nigèria (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 2º curso
Asignatura Política Comparda
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 7
Subido por

Descripción

Primer seminari de Política Comparada, un estudi sobre el règim polític nigerià.

Vista previa del texto

Política Comparada I Classificació de règims polítics: Nigèria El propòsit d’aquest estudi és determinar quin és el règim polític establert a Nigèria des de 1990 fins l’actualitat i així determinar si es tracta d’una democràcia. Donat l’ampli i difús significat d’aquest terme cal determinar uns paràmetres que permetin la classificació, i aquí entren en joc els indicadors ​ Polity IV, Freedom House i ​ Democracy-Dictatorship​ . Per tal de comprendre els valors d’aquests cal posar en context les dades amb el recorregut històric de l’estat dels últims 24 anys, però no sense abans definir el funcionament de cadascun dels índexs.
Polity IV fa una distinció entre autocràcia, anocràcia i democràcia, a través d’una escala del -10 al 10: segons el valor es considerarà el règim en una de les tres categories. Per tal d’assolir una valors entre 6 i 10 i, per tant, ser consdierat democràtic, el règim polític ha de comptar amb mitjans d’expressió de les preferències dels ciutadans al govern i garantir llibertats civils així com comptar amb eines de limitació del poder.
Pel que fa a l’índex de ​ Freedom House també fa ús d’una escala però aquest cop amb valors de l’1 al 7, i classificant els països en les categories “lliure”, “parcialment lliure” i “no lliure”. Els criteris de catalogació responen a aspectes com eleccions obertes i competitives amb llibertat de vot, així com d’organització i expressió, independència del poder judicial o la protecció de les minories entre d’altres.
Finalment, ​ Democracy-Dictatorship simplifca la classificació a través de la dicotomia dictadura / democràcia. En el primer grup trobarem règims que compleixin alguna de les 3 condicions que estableix l’indicador: el cap d’estat i/o el legislatiu no han estat escollits i no hi ha més d’un partit. En cas que no es compleixi cap de les anteriors també cal mirar si el partit de govern ha perdut algun cop les eleccions en almenys 3 períodes electorals i en les mateixes condicions que la resta de partits.
Endinssant-nos ja en l’objecte d’estudi, és a dir ¿trobem a Nigèria una democràcia?, comencem a contextualitzar els valors obtinguts els tres indicadors (veure Gràfic 1) amb els successos que provoquen tals resultats.
Entre 1990 i 1993 Nigèria és considerada “parcialment lliure” i anocràcia per Freedom House ​ i ​ Polity IV respectivament, ​ Democracy-Dictatorship la situa, en canvi, com a dictadura. Des de 1984, i a través d’un cop d’estat, la presidència de Nigèria i el control de les seves forces armades es troben en mans d’Ibrahim Babangida. Gairebé una dècada més tard - el juny de 1993 - es celebren eleccions on es preveia la victòria de Moshood Abiola, però són anul·lades pels militars. Tot i això Babangida dimiteix i el poder és pres pel general Sani Abacha. L’inici del mandat d’aquest és el que provoca que ​ Freedom House i ​ Polity IV abandonin la qualificació de “parcialment lliure”, anocràcia i coincideixin tots tres indicadors en considerar Nigèria “no lliure” i dictadura: es tractava d’un règim militar repressiu - que empresona i assassina dissidents -, on la corrupció i l’ineficiència es feien evidents.
La situació es manté fins la mort del general el 1998 que comporta la formació d’un Consell de Govern Provisional; aleshores el seu successor Abdulsalami Abubakar accepta una nova constitució, que suposa la convocatòria d’eleccions per a l’any següent, les quals són vençudes per Obasanjo tot i les acusacions de frau electoral. Aquest fet suposa l’arribada de la democràcia a Nigèria i això es reflecteix en els indicadors estudiats: a partir de 1998 el règim és qualificat de “parcialment lliure” i anocràtic per Freedom House i ​ Polity IV ​ respectivament, abandonant la consideració del règim nigerià com a dictadura i “no lliure”. ​ Democracy-Dictatorship​ , en canvi, comença a considerar-lo democràtic a partir de 1999, amb la celebració de les eleccions; recordem que els requisits per considerar democràcia són l’elecció del cap d’estat i el legislatiu, a més de l’existència de més d’un partit Fins l’actualitat s’ha seguit considerant l’estat “parcialment lliure” per Freedom House​ , anocràcia per Polity IV (fins el 2013 almenys, ja que per al 2014 no es disposa de dades) i democràcia per Democracy-Dictatorship (tot i que a partir de 2008 no es disposa de dades). Tot i això els problemes interns segueixen assolant el país: l’adopció de la llei islàmica desperta l’oposició dels cristians i comportarà nombrosos enfontaments i el 2001 es desencadena una guerra tribal a Benue que provoca el desplaçament de un gran volum de població.
Finalment, cal comentar el fet que a partir de 1999 l’ídex ​ Democracy-Dictatorship consideri democràcia un estat força inestable, l’arribada de la qual es duu a terme de manera dubtosa (els sondejos de les eleccions de 1999 s’havien retrassat i hi havia sospites de frau) i on a principis dels 2000 es produeixen conflictes ètnics. Aquest fet ve donat per que aquest indicador analitza tant sols 4 punts molt concrets, que resulten útils per establir una diferència dictadura/democràcia però alhora poden derivar en situacions com la present. És per això que és convenient realitzar l’anàlisi tenint en compte també altres mitjans com Polity IV i Freedom House, que analitzen més enllà de la celebració d’eleccions o l’exitència de més d’un partit, contemplant factors com les llibertats civils i religiosa o la protecció de minories, per citar-ne alguns.
BIBLIOGRAFIA http://www.bbc.com/news/world-africa-13951696 http://www.factmonster.com/country/nigeria.html  http://ca.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A8ria  “Democracy-Dictatorship” https://sites.google.com/site/joseantoniocheibub/datasets/democracy­and­dictatorship­revi sited  - Polity IV –​ http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm  ​ Freedom House –​ http://www.freedomhouse.org/report­types/freedom­world  ​ (Freedom in the World Methodology overview https://www.freedomhouse.org/report/freedom­world­2014/methodology)​   for 2014: ...