1. Dia 09/02/2016 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Mètodes de recerca en comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 48
Subido por

Descripción

Sessió 01 MRC. Professor Ricardo Carniel

Vista previa del texto

Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació 1. Introducció a la investigació de la comunicació i el periodisme 1. La formació investigadora dels comunicadors i el seu paper en les institucions i en les empreses Àmbits de desenvolupament de la formació i recerca en comunicació Economia i polítiques de comunicació Productors i creadors de contingut Textos, discursos, missatges, productes i continguts Audiències, recepció, opinió pública, propaganda i influència Estructura de la comunicació (del sector comunicacitiu) Newsmaking Els productes/textos comunicatius Anàlisi d’audiència Economia de l’empresa informativa/cultural (Model de negoci: com s’estructura l’empresa, el sector) Indústria de la comunicació / Indústria cultural Sistemes comunicatius Economia política de la comunicació Agenda Setting Les rutines productives Tots aquests elements analitzen com funcionen els productors i creadors de continguts, entendre com funciona el seu procés de creació i els elements citats anteriorment són línies d’investigació que intenten estudiar com és aquest procés Anàlisi de la recepció Els discursos de la comunicació: l’anàlisi del discurs, com es construeix el discurs un periodista. O bé el discurs d’un mitjà, el vocabulari, intenció del discurs...
L’anàlisi de contingut: per exemple agafar premsa i analitzar el seu contingut La comprensió del discurs i la producció de sentit Els estudis culturals L’agenda Building Indicadors culturals i teoria del cultiu Influència i persuasió 2. El camí de la recerca, la seva importància, oportunitat i eficàcia 2.1 Les diferents formes d’aproximació al coneixement científic Etimologia del terme de l’assignatura (Mètodes) • Metá: cap a , al llarg de • Odos: camí Per tant un mètode és un camí a seguir per arribar a un fi. Els mètodes són el procediment o conjunt de procediments que serveixen d’instrument per a assolir els fins d’una investigació Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació Metodologia: és la ciència del mètode. És l’estudi analític i crític dels mètodes d’investigació. Té en compte descripció, anàlisi, i valoració crítica dels mètodes.
Mètode científic: forma de conèixer i procedir que té la ciència. Les seves característiques són 1. És fàctic: els fets són la seva font d’informació i de resposta a la investigació; és a dir aquelles coses que podem contrastar i verificar.
2. Transcendeix els fets: vol conèixer els fets per explicar-los, comprendre i per fi donar una resposta. Per tant, el mètode, depèn dels fets però va més enllà d’ells, els transcendeix per així poder entendre, conèixer i explicar aquests fets que ens estan indicant la resposta.
3. Segueix normes metodològiques formalitzades: per seguir un mètode científic hi ha que seguir unes normes, són normes molt concretes i no permeten un marge d’interpretació 4. Verifica empíricament i “problematitza”: verifica però també genera un problema a partir del que està investigant, planteja un nou problema que significaran noves preguntes a resoldre.
5. És autocorrectiu i progressiu: aquest mètode ha de ser tan clar que s’ha de poder tornar a provar i per tant qualsevol investigador ha de poder corregir o bé seguir la investigació.
6. Les seves formulacions són de tipus general: els resultats es podran extrapolar i fer-los representatius 7. És objectiu: ha de buscar objectivitat per a que els resultats siguin interpretats de manera correcta 2.2 Les diferents formes d’aproximació al coneixement científic 1. Deducció: D’un cas general es segueix la llei universal que hi impera i s’obtenen unes conclusions a nivell particular. D’una llei general es conclou un cas particular que pertany al conjunt de casos observables dins d’aquest conjunt. D’allò general a allò específic: Els homes són mortals Sòcrates és home Sòcrates és mortal 2. Inducció: De l’observació de molts casos particulars s’arriba a una llei general, per tant consisteix en assolir un principi a partir de casos particulars. Quant més casos particulars es provin, més vàlida serà la llei.
- Sòcrates és un home i és mortal - Aristòtil és un home i és mortal - Per tant, tots els homes són mortals Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació 3. Abducció És una conclusió que permet un grau de probabilitat. L’abducció parteix de regles generals com a la inducció però arriben a una probabilitat. El grau de veritat, per tant és variable en aquest cas, pot o no ser cert. Parteix d’idees generals i arriba a deduccions probables.
Els homes són mortals Sòcrates és mortal Per tant, Sòcrates és un home 2.3 Les diferents formes d’aproximació al coneixement científic 1. Anàlisi: separació de les parts d’un tot a finalitat d’estudiar-les per separat així com també examinar les relacions entre elles (entre les parts). Seria com tenir un puzle amb vàries peces, analitzar peça per peça per després analitzar les relacions i funcions d’aquestes peces.
2. Síntesi consisteix que en la reunió de diferents elements dispersos en una nova totalitat. A partir de supòsits o conjectures sobre la relació d’aquestes peces, la connexió de la qual no és evident per si mateixa.
3. Analogia: relació de semblança formal entre elements que exerceixen la mateixa funció o entre casos que poden presentar similituds 2.4 Relació entre teoria, metodologia, mètodes i tècniques d’aplicació RECERCA: 1. Teoria: supòsit dels del qual es parteix o es sustenten les diferents disciplines, és a dir, des de quina perspectiva i pressupòsits parteixen a l’hora d’investigar, ja que no és parteix del no-res sinó d’una perspectiva. A partir d’aquesta perspectiva es planteja la investigació. Des d’on.
2. Metodologia: forma d’enfocar el problema a investigar: com investigar el problema plantejat 3. Mètodes: procediments científics, formes d’aproximació. Per on.
4. Tècniques: instruments o medis que fan operatius els mètodes.
Exemples: enquesta, grup de discussió 3. Paradigmes i teories en ciències de la comunicació: les principals orientacions i àrees de recerca en comunicació Àmbits de les disciplines: hem de saber en quina línia ens posicionem, intentar entendre les diferents línies teòriques i posicionar-nos des d’una perspectiva concreta que utilitzarem de base de la nostra investigació: Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació • • • • • • • • • Antropologia Lingüística Història Estructura i polítiques de comunicació Sociologia Teoria del periodisme Filosofia Psicologia Social Psicologia Exemples de paradigmes: • Paradigma empíric-analític: Positius. Es basen en el procés • Perspectiva interpretativa. Subjectius. Llenguatge, dinàmiques socials. D’aquí provenen l’Escola de Palo Alto • Teoria Crítica: Contemplen el context social i històric. Escola de Frankfurt 4. La investigació en comunicació i les seves demandes socials Emissors Professionals Producció Presa de decisions Característiques socials, polítiques, econòmiques i culturals en la construcció del missatge Mitjans Estructura econòmica dels mitjans Continguts Estudi del missatge Representacions socials i culturals Organització dels mitjans Estereotips Perspectiva històrica Estudi de les imatges Aspectes tecnològics Anàlisi dels textos Estudis de Mercat Semiòtica Polítiques de Comunicació Programació Audiències Característiques soci-demogràfiques de l’audiència Consum Efectes Valors i gustos Usos i gratificacions Interacció Participació Gèneres Aspectes tipogràfics i de disseny Formats Publicitat Efectivitat del missatge Persuasió Estudis comparatius Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació 5. Centres d’investigació en comunicació / grups de recerca Els que fan investigacions sobre comunicació són o bé organitzacions, empreses, universitats i centres de recerca. Es troben per tant, a la Universitat però també fóra d’ella Ø Alguns exemples Grups d’investigació/De Rercerca • LAPAREC • Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) • Observatori Iberoamericà de la Comunicació • OITVE-Observatori Internacional de Televisió • Laboratori de Comunicació Pública • Gabinet de Comunicació i Educació • Laboratori de Comunicació Estratègica Centres d’investigació en comunicació/Associacions • • • • • AIERI-IAMCR (International Association for Media and Communication Research) ECREA (European Communication Research & Education Association ALAIC (Associació Latinoamericana d’Investigadors de la Comunicació) SEP: Societat Espanyola de Periodística AIMC: Associació per a la investigació de mitjans de comunicació 6. Publicacions especialitzades i recursos en xarxa A les revistes es publiquen resultats de les investigacions realitzades, també en els congressos i ponències. És important per a nosaltres buscar articles científics ja que durant l’assignatura no tindrem temps de mirar llibres sencers.
• • • • • • • • • • • • • Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura DE SIGNIS Estudios sobre el Mensaje Periodística Comunicar Comunicación y Sociedad Revista Conexiones European Journal of Comunication Communication research INFOAMERICA. Revista latinoamericana de comunicación Public Opinion Quarterly Communication Monographs Comunicar Comunicación y Sociedad Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació 7. La investigació en comunicació i periodisme en l’era digital 1. Els recursos en xarxa (blogger, flickr, Facebook) 2. Les tècniques digitals de recerca 3. La cerca en Internet Tot i que es fa molta investigació sobre el nou món digital, se segueix estudiant premsa escrita i tradicional.
Exemples pràctics: - “Espanya ha gastat 9.600 milions d’euros en missions internacionals des de 1990” - Uns 40 ajuntaments catalans rebran segell per la transparència de les seves webs Bibliografia d’aquest tema: Capítols 1: 21-43; i 2: 45-52 del llibre “La investigación en comunicación” de Lorenzo Vilches ...

Tags: