Cavitat pelvica (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 9
Fecha de subida 01/01/2015
Descargas 26

Vista previa del texto

CAVITAT PELVICA Retireu el membre pelvià esquerre: 1. Seccioneu els músculs psoes ilíac, obturador extern i intern, bessons de la pelvis, quadrat de la cuixa, pectini, sartori. Desarticuleu el maluc, el glutis, els bíceps de la cuixa, el gràcilis, l’adductor, semitendinós i semimembranós.
2. Desarticuleu la maluc.
3. Identifiqueu i retireu en el gos el lligament sacrotuberós i en l’ovella el lligament sacrotuberós ample amb el forat isquiàtic major i menor.
4. Seccioneu l’ili on l’ala s’uneix amb el cos (l’ala del sacre fa de límit i impedeix tallar les estructures subjacents, el nervi ciàtic, artèria glútia caudal i artèria pudenda interna) 5. Desarticuleu la símfisi pelviana i retireu l’os coxal esquerre.
6. Reclinem el coxal però els músculs no ens deixen veure la cavitat, són el coccigi i l’elevador de l’anus.
PERITONEU: El peritoneu recobreix parcialment la cavitat pèlvica i totalment la cavitat abdominal. Té tota una sèrie de recessos de la cavitat peritoneal que són culs de sac, no van enlloc. El primer que veiem a la cavitat pèlvica és la disposició del recte, la vagina (Femella) i la uretra de dorsal a ventral.
   Excavació rectogenital  Entre el recte i la vagina.
o Fossa pararectal  Dorsolateral al recte. És molt dorsal, parteix del mateix punt però es fa dorsal.
Excavació vesicogenital  Entre la vagina i la uretra.
Excavació pubovesical  Entre el pubis i la bufeta.
* Són retroperitoneals perquè només estan recoberts cranialment per peritoneu.
MÚSCULS: Múscul coccigi  Té dues porcions en el gos, la lateral petita i la medial més gran. Tanca lateralment la pelvis i és el que veiem més a l’esquerre. És un múscul gruixut.
Músculs intertransversos dorsals de la cua  Uneixen les apòfisis transverses dorsalment.
Músculs intertransversos ventrals de la cua  Uneixen les apòfisis transverses ventralment.
Múscul sacrocaudal ventral lateral  Forma el sostre de la pelvis. Dins la cavitat uneix vèrtebres caudals amb l’os sacre.
Múscul elevador de l’anus  Es troba per darrere del coccigi. És una làmina fina.
Múscul obturador intern Múscul esfínter anal extern  És musculatura estriada. Cobreix el múscul esfínter intern que és musculatura llisa.
Entre ells trobem el sac paranal.
*El pla cutani del canal anal és pell modificada.
Segons el sexe a la cavitat pèlvica podem trobar diferents estructures: 1.-MASCLE: Recte Tracte urogenital  La uretra i el tracte genital són comuns a la pelvis del mascle.
  Pròstata  Presenta dos lòbuls, esquerre i dret parcialment separats per un solc en el gos. És l’única glàndula genital accessòria que presenten els carnívors.
Conductes deferents Els veiem a l’anell inguinal profund. Desemboquen a la uretra masculina a l’altura de la pròstata. No presenten ampolla.
Múscul isquiocavernós  Rodeja els pilars del penis. Va unit a l’isqui.
Múscul bulboesponjós  Recobreix la uretra peniana.
Múscul retractor del penis  És un múscul molt fi format per musculatura llisa. Evita el retorn venós i serveix per enganxar-se durant la còpula.
2.-FEMELLA: Recte  És la continuació del colon descendent, es troba rodejat pel plexe pèlvic i peritoneu.
Vagina i vestíbul de la vagina  Són ventrals al recte. Són la continuació de l’úter. EL vestíbul està recobert pel múscul constrictor del vestíbul.
 Múscul constrictor del vestíbul vaginal  Es contreu durant la còpula per evitar separar-se.
Uretra  És la continuació de la bufeta a la cavitat abdominal.
*La uretra i la vagina són comunes al vestíbul vaginal on desemboquen. És un tracte urogenital.
VASCULARITZACIÓ: ARTÈRIA ILÍACA INTERNA: És l’arteria principal i les seves branques irriguen la cavitat pèlvica. És la última branca de l’aorta abdominal abans de donar la sacra mitjana.
Artèria umbilical  Surt a nivell de la cavitat abdominal i és la primera branca. Dóna lloc al lligament rodó de l’úter.
En el seu tram final dóna branques per a la bufeta.
 Artèria vesical cranial (vestigial) Artèria glútia caudal  Acompanya el nervi ciàtic. És més dorsal. Dóna branques entre les que destaca la glútia cranial que va al gluti mig. La caudal lateral va a la cua.
Artèria pudenda interna  Lateral al múscul coccigi i a l’elevador de l’anus, fa el mateix recorregut que el nervi pudend.
 Artèria prostàtica o Artèria vaginal  Vascularitza la pròstata o la vagina.
o Artèria vesical caudal  Va a la bufeta.
o Artèria uterina  Segueix el recorregut del mesometri i vascularitza l’úter.
 Branques rectals  Entre elles l’artèria rectal caudal que irriga la part caudal del recte per on posem els supositoris perquè la vena que drena no va a la porta.
 Artèria dorsal del penis o Artèria del clítoris  És la branca terminal. Va al clítoris o al penis.
* Els col·licles seminals és on els conductes deferents entren a la uretra. Molt poc tros de la uretra és només urinari.
Per la presencia de la pròstata la llum de la bufeta es fa petita.
INNERVACIÓ: Nervi pèlvic  És dorsal i prové de les arrels sacres del plexe lumbosacre. És parasimpàtic.
PLEXE PELVIC  Dóna lloc al plexe pèlvic que es troba recobert de peritoneu. En la formació contribueix el nervi hipogàstric que és simpàtic i parasimpàtic i prové del mesenteri caudal. En la medul·la espinal sacra tenim un nucli parasimpàtic.
Parasimpàtic + Simpàtic El plexe pèlvic innerva òrgans caudals de l’abdomen, la uretra, la pròstata, els genitals externs i la vagina.
Contribueix en al formació del nervi pudend que per tant té fibres simpàtiques i parasimpàtiques.
Nervi ciàtic (s’ha seccionat el retirar l’extremitat)  Surt per la espina isquiàtica.
Nervi pudend (s’ha seccionat al retirar el coxal)  Lateroventral al coccigi. Dóna lloc als nervis del clítoris i el penis.
Va als òrgans genitals externs i el periné on fa funcions sensitives que són els nervis perineals.
 Nervis perineals  Van al periné que és la zona que tenim entre l’anus i els genitals externs. També innerva el penis ( 3 músculs) i l’esfínter anal extern.
...