Examen Setembre 2007 (2007)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Cartografia
Año del apunte 2007
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

CIÈNCIES AMBIENTALS Cartografia i Fotointerpretació Grups I i II Examen final: 4 -09 -2007 Nom alumne: El mapa topogràfic adjunt correspon a un sector de la comarca del Montsià, en concret la zona inclou tres àrees fisiogràfiques ben identificables: la serra de Montsià, la serra de Godall i la depressió d’Ulldecona.
L’ortofotomapa adjunt esta inclòs, en part, dintre aquest espai.
Amb els elements presents a les dues representacions esmentades podras respondre a les preguntes següents.
1.- Calcula les escales numèriques del mapa i de l’ortofotomapa: • Escala numèrica del mapa.- . . . . . . . . . . . . . . .
• Escala numèrica de l’ortofotomapa.- .. . . . . . . . . . . .
2.- Dibuixa les escales gràfiques tant del mapa con de l’ortofotomapa: • Escala gràfica del mapa.- • Escala gràfica de l’ortofotomapa.- 3.- Calcula les coordenades UTM de les cantonades següents: • Mapa topogràfic UTM x UTM y UTM x UTM y Inferior dreta Superior esquerre • Ortofotomapa Inferior esquerre Superior dreta 4.- Calcula la superfície en Ha. tant del mapa com de l’ortofotomapa: • Superfície del mapa.- • Superfície de l’ortofotomapa.- . .
5.-D’una fotografia aèria el punt principal de la qual és vertical al nucli de Freginals en sabem que l’altura del vol sobre el nivell de freginals és de 6.000 mts. I la distància focal de la càmera és de 300 mm.
• escala foto Calcula els següents paràmetres: costat del terreny (mts) • Superfície del terreny (Ha) mida del costat en el mapa (cm) Dibuixa l’espai fotografiat damunt el mapa topogràfic, (considera que la direcció del vol és Oest – Est) 6.- Calcula els azimuts i les distàncies següents : (considereu - ho des dels símbols de cada element) • • • Montsianell – Freginals.- . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montsianell – Amposta.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montsianell – St. Carles de la Ràpita.- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.- Calcula el pendent següent : • Carretera TV-3313 (la Galera-Godall).- .dh = 2500 mts, dv = 70 mts. . . .
(70 x 100 ) / 2500 = . . . . . .
8.- Calcula els desnivells següents : • Entre el punt més alt de la Serra de Godall i el nivell de l’autopista A-7.• Entre el punt més alt de la Serra de Montsià i el nivell de l’autopista A-7.- 9. Representeu en el mapa topogràfic : • Els límits de la conca hidrogràfica de la depressió d’Ulldecona.
• El conjunt de barrancs, del vessant costaner de la serra de Montsià, i calcula la densitat de barrancs per unitat lineal de costa (pots considerar la costa com una línia recte) • Els límits que corresponen a l’ortofotomapa.
10. Representeu en l’ortofotomapa : • Els conreus de regadiu, els espais forestals i les zones urbanes.
(utilitzeu una llegenda de trames i representeu-la a continuació) ...