Examen Juliol 2007 (2007)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura CCAA
Año del apunte 2007
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

23836 INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS Examen de segona convocatòria, 4 de juliol de 2007 Contesta 4 preguntes de cada part, donant respostes completes però breus.
Temari Martí Boada 1.
Una de les manifestacions del Canvi Global és el canvi climàtic. Quins són els principals components causants d’aquest efecte? Descriu-los 2.
Un dels instruments més importants per la gestió dels recursos naturals són les figures de protecció; i un dels més significatius és la figura de Parc Nacional. Quines són les característiques i objectius d’un Parc Nacional? A Espanya, quins són els més coneguts? Descriu-ne un.
3.
Quin és el bosc més significatiu dels països de la mediterrània? Descriu-ne les característiques ecològiques i els usos socials.
4.
Què passa quan en una zona de muntanya s’abandonen les activitats agrícoles i de pastura, els conreus deixen de treballar-se i els prats de pasturar-se? 5.
En quina Cimera es va subscriure el Conveni sobre la Conservació de la Biodiversitat? Podries explicar el objectius d’aquesta Cimera i els objectius d’aquest conveni? 6.
En les diferents línies de pensament ambiental hi ha dos pols: el biocentrisme i l’antropocentrisme. Defineix-los.
7.
Explicar el procés d’agenda 21 municipal.
Temari Beatriz Rodríguez Labajos 1.
Des del punt de vista de la HANPP, com valoraries la política europea sobre els biocombustibles? 2.
Compara els perfils metabòlics de Vietnam i els Estats Units tot fent una anàlisi dels fluxos de materials d’aquestes economies..
3.
Indica els avantatges i desavantatges de la conservació ‘in situ’ i ‘ex situ’ pel cas del blat de moro.
4.
Els CFC són gasos que tenen importància ambiental. Per quines raons? Què s’ha fet pel seu control? 5.
Compara els efectes ambientals de diversos sistemes de producció d’energia elèctrica, per exemple centrals de carbó, o de gas, i energia nuclear.
6.
¿Quines implicacions té “l’escarxofament urbà” de Barcelona en termes de consum d’energia i materials? 7.
Des d’un punt de vista de política hidràulica, ¿com avaluaries l’alternativa entre construcció de plantes desalinitzadores o foment als transvasaments entre conques? ...