Macromagnituds segona avaluació (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Economia Espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 26/01/2015
Descargas 22
Subido por

Descripción

Preguntes i macromagnituds referents a la segona part del temari, avaluable al segon parcial, respostes.

Vista previa del texto

MACROS 1. Ingrés públic a Espanya a 2007 i a 2013 (% del PIB).
2007: 41,1% 2013: 37,8% 2. Ingrés públic a l'area de l'euro a 2007 i a 2013 (% del PIB).
2007: 45,3% 2013: 46,7% 3. Despesa pública a Espanya a 2007 i a 2013 (% del PIB).
2007: 39,2% 2013: 44,6% 4. Despesa pública a l'àrea de l'euro a 2007 i a 2013 (% del PIB).
2007: 46% 2013: 49,8% 5. Deute públic a Espanya a 2007 i a 2013 (% del PIB).
2007: 36% 2013: 92% 6. Ingressos públics a Espanya a 2007 i a 2013 (valors absoluts).
2007: 430.000 Milions 2013: 383.000 Milions 7. Despesa pública a Espanya a 2007 i a 2013 (valors absoluts).
2007: 412.000 Milions 2013: 452.000 Milions 8. Caiguda dels ingressos públics a Espanya 2007-2013 (canvi absolut).
49.500 Milions 9. Augment de la despesa pública a Espanya 2007-2013 (canvi absolut).
40M Milions 10. Pes (% sobre el total d'ingressos fiscals) de l'IRPF, Impost de Societats, IVA i impostos especials al 2007.
IRPF: 36,2% IMPOST DE SOCIETATS: 22,3%, IVA: 27,8% IMPOSTOS ESPECIALS: 9,9%.
11. Pes (% sobre el total d'ingressos fiscals) de l'IRPF, Impost de Societats, IVA i impostos especials al 2013.
IRPF: 43,1% IMPOST DE SOCIETATS: 9,2%, IVA: 31,1% IMPOSTOS ESPECIALS: 12,1%.
12. (13) La crisi ocupacional 2008-2013 la seva distribució per sectors (milions de llocs de treball perduts).
Primari: 0,484 Indústria: 1,476 Construcció: 2,516 Serveis: 0,14 14. Pes de la inmigració sobre el total de la població (en%) a 1996 i 2007.
1996: 2.8% 2007: 11.8% 15. Projeccions de població 2014-2024: canvis (milions) en els grups d'edat 0-15, 16-66, 66 i més anys i total.
2014 2024 CANVI 0-15 7,493,000 6,411,000 -1,082,000 16-66 31,580,000 30,488,000 -1,092,000 66 i més.
7,462,000 8,930,000 +1,468,000 TOTAL 46,508,000 45,830 -706,000 16. Projeccions de població 2014-2064: canvis (milions) en els grups d'edat 0-15, 16-66, 66 i més anys i total.
2014 2064 CANVI 0-15 7,493,000 4,158,000 -3,335,000 16-66 31,580,000 21,819,000 -9,761,000 66 i més.
7,462,000 14,907,000 +7,445,000 TOTAL 46,508,000 40,884,000 -5,651,000 ...