3- EUROPA OCCIDENTAL, 1947-1973: CREIXEMENT ECONÒMIC, ESTATS DEL BENESTAR I TRANSFORMACIONS SOCIALS (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencia política y Gestión pública - 1º curso
Asignatura Politica i món contemporani
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

POLÍTICA  I  MÓN  CONTEMPORANI     3-­‐ EUROPA  OCCIDENTAL,  1947-­‐1973:  CREIXEMENT  ECONÒMIC,     ESTATS  DEL  BENESTAR  I  TRANSFORMACIONS  SOCIALS         Estats  Units  i  Gran  Bretanya  dissenyen  un  nou  ordre  econòmic  internacional   • Liberalització del comerç internacional Tractat General sobre Aranzels i Comerç (1947) -Objectiu de protegir els productes nacionals. Però als EEUU li interessava la liberalització del comerç internacional, junt amb la recuperació de les economies d’Europa Occidental per a que aquests poguessin comprar el seus productes.
• Estabilitat monetària: patró or- dòlar Fons Monetari Internacional (1944- 1946) -Es comença a planificar per a recuperar l’economia.
-Donaria una posició afavorida als EEUU.
• Recuperació de la inversió   Banc Mundial (1944- 1946) -Keynes i White volien assegurar les inversions productives, i que aquestes anessin a Europa i Àsia, i així recuperar les seves infraestructures.
Problema: els inversos no volien fer una inversió a llarg termina, ja que hi havia una incertesa. Llavors proposen el Banc Mundial, que comptava amb el suport dels països potenciadors.
Economia  capitalista  internacional • • 1947-1973 o Creixement econòmic o Transformacions socials 1973-1991 o Crisi econòmica o Atur Causes  creixement  econòmic  Europa  Occidental • Crèdits i ajuts econòmics Estats Units (pla Marshall) -El Pla Marshall amb la seva injecció a les economies europees, va ajudar a que aquest compressin productes i fessin algunes inversions.
-En el cas de Japó també, a partir d’aquesta injecció inicial la economia va créixer fortament.
• Augment de les exportacions -Els EEUU exportaven, i els països europeus haurien de treure les seves barreres aranzelàries.
-Essencial per a el manteniment econòmic dels EEUU.
-A mesura que els països europeus s’anaven recuperant, també exportaven els seus productes.
• Intercanvi comercial desigual amb el Tercer Món -Desigualtat entre els països industrialitzats i els del Tercer Món.
-Els industrialitzats jugaven un paper a favor.
• Augment de la productivitat dels treballadors -Entre el 50 i el 80 la productivitat laboral es va multiplicar per 3.
-Modernització de la maquinaria, i per altre banda una pau social i política.
-Unes polítiques més progressistes, que permeten elevar les despeses socials • Inversions públiques en infraestructures -Inversions en les infraestructures que necessitava la gent, i van quedar destrossades en el període de guerra.
• Creixement de la població -Per una banda pel creixement econòmic i per altre banda per les transformacions socials.
  Conseqüències  creixement  econòmic  Europa  Occidental • Plena ocupació -Durant les dècades de 50 i 60 les taxes d’autor van caure fortament.
Es considerava plena ocupació.
Augment dels salaris i del consum • Consum  de  masses Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Frigorífics Cotxes particulars Turisme de masses Transistors Televisions Roba de moda Discos de música   • Creació dels Estats del benestar Característiques  inicials  del  Estats  de  benestar • Sistema d’assegurança social pública Protecció desocupació i invalidesa per accidents treball Tractament mèdic per a tota la família del treballador/a • Pensió de jubilació • Sanitat pública (Kaelble, 2002) Principis  del  Estat  de  benestar   • Garantia benestar mínim: ingressos, habitatge, educació • Garantia benestar mínim per a tota la població • Dret legal al benestar mínim • Garantia en situacions específiques: malaltia, invalidesa per accidents treball, desocupació -Tenir uns ajuts, no quedar desprotegits.
(Kaelble, 2002) -Es va crear un consens/ un pacte que va garantir la pau social, a canvi d’aquestes proteccions.
-El finançament d’aquest Estat del benestar va ser gràcies al creixement econòmic (Més salaris, més impostos). I també per les desigualtats amb el Tercer Món.
  Transformacions  socials  Europa  Occidental   • Canvis en el treball: de l’agricultura a l’industria i els serveis -Al acabar la Segona Guerra Mundial la majoria de la població treballava en l’agricultura.
-Llavors en els 30 anys següents molts europeus van marxar del camp.
Va ser per la major eficiència del camp (mecanització).
Demanda de treballadors al sector industrial i al sector serveis.
• Canvis en la naturalesa de la família i diversitat de models familiars -El model que predominava de família era la mare que es dedicava a les tasques de casa, i un pare estricte i racional que era qui portava el salari a casa.
-Diversificació dels models familiars. Canvis de papers en la família. (Dones treballadores).
El matrimoni per interessos/ acords econòmics va perdre importància.
Drets de divorci.
• Augment població de les ciutats i urbanització -Ciutats més nombroses, necessitat d’urbanitzar les ciutats.
Creació de blocs de pisos, vies ràpides de circulació d’automòbils, centres comercials, separació dels barris obrers i de negocis, extensió del serveis i aquests serveis posteriorment també es van traslladar a les zones rurals.
  ...