RSVP i H323 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 0

Descripción

RSVP i H323

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 16 A la sessió 16 hem après sobre RSUP RSUP és un protocol orientat al receptor que ajuda a garantitzar les condicions que vol l’emissor.
1. Control d’admissió: el receptor es pregunta si pot reservar el que li demana l’emissor 2. Classificació: mira l’etiqueta de la condició que li demana l’emissor per poder desprès classificar per canals.
3. Organització: posa al canal que toca segons l’etiqueta.
Per fer l’enviament de receptor a emissor: Fixed-Filter (Amb detall) Wild Car Filter (Sense detall) Shared-Explicit Filter (detall mitjà) c d c d Rebem WF (*{4B}) WF (*{3B}) WF (*{2B}) FF (S1{4B}, S2{5B}) FF (S1{3B},S3{B}) FF (S1{2B},S2{B}) c SE ((S1,S2) {B}) d SE ((S2) {2B}) SE ((S1,S3) {3B}) Intern c *{4B} d *{3B} Enviem a WF (*{4B}) b WF (*{4B}) c S1{4B} S2{5B} d S1{3B} S2{B} S3{B} c (S1,S2{B}) d (S1,S2,S3 {3B}) a FF (S1{4B}) b FF (S2{5B) FF (S3{B}) a SE (S1{3B}) b SE ((S2,S3){3B) H323 estàndard per fer videoconferències, que defineix uns elements que parlen uns protocols seguint uns procediments per tal de permetre les connexions multimèdia.
1. Components (elements) audio, video, dades...
2. Protocols RTCP/RTP, H245.0 ... comunicació multimèdia LAN (IP) sense garanties.
3. Procediments senyalització de trucada ( com notifico al altre que vull parlar amb ell) Els sistemes han de ser interoperables ha de poder parlar entre tots H323 – H320 – H225.0 ...
4. Tipus d’elements: a. Terminal: element que té un conferenciant (aparell) b. Gateway: Passarel·la per fer la traducció.
c. GateKeeper : control d’admissió el que controla la videoconferència (gestionar) d. Multiconference Unit: (MCU) per tenir més de 2 participants a la conferència.
Entorns: a) Punt a Punt 1-1 b) BroadCast 1-N c) Multipunt N-M a. Centralitzada tot el que vol arribar a un membre de la videoconferència passa per l’MCU. (o a tots) controla tot el que passa.
b. No centralitzada tot el que vol arribar a un membre de la videoconferència no passa per l’MCU, sinó que va directament al membre conferenciant (o a tots).
c. Hibrida unes coses passen per l’MCU i altres no, per exemple, audio si i video no.
Daniel Martinez Heredia Treball extra H.323 ITU-T (International Telecommunication Union), que defineix els protocols per proveir sessions de comunicació audiovisual sobre paquets de xarxa. És una part de la sèrie de protocols H.32x, els quals també dirigeixen les comunicacions sobre XDSI, RTC o SS7.
H.323 té referències cap a alguns altres protocols d'ITU-T com: H.225.0 H.245 H.450 Protocol utilitzat per a descriure la senyalització de trucada, el mitjà (àudio i vídeo), l'empaquetament de les trames, la sincronització de trames de mitjà i els formats dels missatges de control.
Protocol de control per a comunicacions multimèdia. Descriu els missatges i procediments utilitzats per obrir i tancar canals lògics per a àudio, vídeo i dades, capacitat d'intercanvi, control i indicacions Descriu els Serveis Suplementaris.
H.239 Descriu la seguretat de H.323 Descriu l'ús de la doble trama en videoconferència, normalment un per vídeo en temps real i l'altre per a presentació.
H.281 Descriu el control de càmera llunyana per moviments PTZ (Pan-Tilt-Zoom) H.235 ...