4. Intel·ligència (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Psicologia
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 06/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Dr. Salvador Gallard PSICOLOGIA 10.05.2017 INTEL·LIGÈNCIA INTRODUCCIÓ Què és la intel·ligència? és el constructe que millor prediu el comportament. Si es alt o baix determinarà la teva conducta. la gent més intel·ligent sol ser més sana, sol complir més les prescripcions mèdiques i s’adapta millor. Definició: és una qualitat mental que consisteix en la capacitat per aprendre de l’experiència, resoldre problemes i utilitzar el coneixement per adaptar-se a les situacions noves. És l’aptitud de les persones per desenvolupar pensament abstracte i raonar, comprendre idees complexes, resoldre problemes i superar obstacles, aprendre de l’experiència i adaptar-se a l’ambient. És una competència humana per desenvolupar pensaments analítics i racionals. Molts cops els tests d’intel·ligència tenen característiques d’educació escolar, i té molta càrrega del nostre ambient occidental però potser no s’adapta en algun altre lloc del món o en algun altre entorn. És una capacitat mental molt general per: - raonar - planificar - resoldre problemes - pensar de mode abstracte - comprendre idees complexes - aprendre amb rapidesa NO és: - una habilitat acadèmica particular - una pericia per resoldre els tests - un simple coneixement enciclopèdic Els tests no mesuren la intel·ligència concretament sinó que la estimen. Llavors, de quina manera els tests són capaços d’avaluar si un individu es desenvoluparà i/o adaptarà de manera intel·ligent a la vida real? Bé doncs els tests s’hi aproximen. BREU RECORREGUT HISTÒRIC (ho ha llegit tot a classe i ho ha explicat) Alfred Binet (1857-1911) Va ser considerat el creador dels primers estudis sobre la intel·ligència. va proposar un mètode d’execució en el qual la intel·ligència es calculava sobre la base de feines que exigien comprensió, capacitat aritmètica, domini del vocabulari, etc. (Deia: un nen de tants anys, hauria de saber fer això). Va ser l’introductor del concepte d’edat mental. aquest concepte va portar al concepte de quocient d’intel·ligència. Dr. Salvador Gallard PSICOLOGIA 10.05.2017 Dr. Salvador Gallard PSICOLOGIA 10.05.2017 Lewis Madison Terman (1877-1956) Va ser un psicòleg americà. Fou qui va introduir el terme quocient intel·lectual (CI), índex de mesura de la intel·ligència tant en nens com en adults. Va revisar els tests d’intel·ligència de Binet i Simon. CI = Edat Mental / Edat Cronològica * 100. El QI d’ara és diferent a aquest. Ara es diu coeficient (enlloc de quocient, que seria una divisió) ja que es contextualitza dins d’una mostra poblacional. Louis Thurstone (1887-1955) Va ser considerat un dels majors representants de la medició mental dins de la corrent funcionalista. va realitzar grans aportacions a la mesura de la intel·ligència i de les actituds socials. va defensar l’explicació de la intel·ligència com conjunt de set capacitats o factors1, també indentifcables mitjançant l’anàlisis factoria. Posteriorment va sortir el concepte d’intel·ligències múltiples (un pot ser inteligent amb una cosa però no amb alguna altra) i això no es sostenible científicament, encara ho estan investigant els psicòlegs. ara també hi ha aquest concepte de intel·ligència emocional. si un és intel·ligent amb una cosa, serà intel·ligent amb altres. Charles Spearman (1863-1945) Va ser un dels principals impulsors de l’anàlisis factorial aplicat a l’estudi de la intel·ligència. es considera que hi ha una intel·ligencia en general (anomenat factor G) que subjacia als factors específics. és la teoria en la que es basen els conceptes actuals. Model d’intel·ligència de Cattel-Horn - la inteligencia fluida (Gf) es refereix a la capacitat d’adquirir nous conceptes i d’adaptar-se a les noves situacions. - la intel·ligència cristalitzada (Gc) es refereix a la utilització de les habilitats intel·lectuals ja apreses. Els conceptes que tenim adquirits (intel·ligència cristalitzada) es sol mantenir amb l’edat però la intel·ligència fluida sol disminuir amb l’edat -> “els estudis psicomètrics realitzats durant l’envelliment suggereixen que la intel·ligència fluida es veu alterada en aquest procés mentre que la cristalitzada es manté més o menys estable (Rabbitt i Lowe, 2000)” Model actual El model dels tres estrats (1993) és un meta-anàlisis de 460 bases de dades (5 milions de persones de 22 països diferents). És el més acceptat en l’actualitat i és el millor model. En el model actual, que és la teoria dels tres estrats (1993), la intel·ligència és l’agrupació d’aquestes tres factors: 1. Un factor d’intel·ligència general (que alhora es divideix en diferents intel·ligències com: intel·ligència fluida i cristalitzada, memòria, aprenentatge, percepció visual amplia, percepció auditiva, etc). 2. Uns factors intermitjos 3. 69 habilitats diferents que totes mesures quelcom d’intel·ligència 1 factor: agrupació d’elements que covaria i que va amb un mateix grup. Dr. Salvador Gallard PSICOLOGIA 10.05.2017 Efecte Flynn ¿Augmenta l’intel·ligència amb les generacions? Doncs si, i és el que s’anomena efecte Flynn. Cada generació és més intel·ligent que l’anterior. Augmenta 3 punts de CI per dècada (resultats obtinguts en més de 15 països). 2 Això implica que cada 10 anys s’han d’anar actualitzant els tests. PREGUNTA D’EXAMEN: Quina és la media o la desviación del CI ? És 100 més/menys 15 punts. Si tens entre 70-80 CI s’anomena intel·ligència límit, <70 deficiència mental lleu. Més de 115 i cap a sobre és intel·ligència superior. Per mesurar la intel·ligència es fan servir tests, però com sabem si els tests són fiables i viables? Diferència entre fiabilitat i validesa: - Fiabilitat: és fiable quan un instrument mesura sempre el mateix. - Validesa: es refereix si el test mesura correctament el constructe que vulgui mesurar. Hi ha d’haver una correlació lineal entre dues variables per poder afirmar que l’instrument és vàlid. “Els tests són com els examens físics de l’exèrcit en els que el candidat ha de fer x flexions com pugui en el menor temps possible. els soldats no tindran que fer flexions en combat, però la capacitat per fer flexions correlaciona amb la capacitat de moure objectes pesats, quelcom que els soldats hauran que fer.“ El mateix argument s’aplica als tests d’intel·ligència. ESCALES D’INTEL·LIGÈNCIA DE WECHSLER Cada franja d’edat té uns barems diferents i hi ha franges d’edat cada 5-10 anys. WAIS-III subtests for IQ Scores (ara hi ha el WAIS-IV però no està a la presentació) Es mesuren dos factors: una part verbal i una part manipulativa. - Part Verbal: - vocabulari: definició de paraules - similaritats: explicar les similaritats entre dos paraules o conceptes - aritmètica: resoldre mentalment problemes aritmètics senzills - Altres: digits, informació, comprensió, etc. - Part Manipulativa: completar fotos, trencaclosques, etc. En les escales Wechsler les puntuacions directes dels subtests es transformen en puntuacions típiques. Mitjana = 10 i una desviació estàndard = 3. La suma de les puntuacions totals de cada escala i de l’escala total es poden converitr a l’hora en el CI de desviació amb una mitjana de 100 i una desviació estàndard de 15. 2 totes les dades que s’anomenen a classe fan referència a grups poblacionals, no en famílies o individus concrets. Dr. Salvador Gallard PSICOLOGIA 10.05.2017 La intel·ligència és una capacitat mental molt greu i integradora per raonar, resoldre problemes i aprendre. Es mesura amb molta precisió a través de tests estàndards. Ha de passar el power al Dr Pedra ja que ha vingut un substitut. He escrit tot el que ha dit a classe. ...