Tema 2: Famílies i pràctiques educatives (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Família, escola i entorn
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 01/06/2014
Descargas 5

Descripción

Família, escola i entorn. Tema 2: Famílies i pràctiques educatives.

Vista previa del texto

Leslie 04/11/13 Classe conjunta Tema 2: Famílies i pràctiques educatives 2.1 Concepte i definició de família 2.1.1 Definició Palacios defineix família com a: Família: Unió de persones que comparteixen un projecte vital d’existència en comú que es vol que duri. En que es generen forts sentiments de pertinença a aquesta grup, existeix un compromís personal entre els seus membres. S’estableixen intenses relacions d’intimitat, reciprocitat i dependència.
2.1.2 Conceptes bàsics 1. Matriarcal vs Patriarcal: Vídeo: Aldea de las mujeres. Las mujeres lo controlan todo. Dominado por las mujeres. Mai ha sigut dominat per homes. Potser és per el seu aïllament. Cultura matrialcal. Musue xina.
2. Llar familiar: es diu llar familiar com a lloc de residència on viuen unes persones.
Seria la unitat residencial on viuen els membre d’una família. Espai físic on viuen.
Totes les famílies creen llars familiars, però no totes les llars familiars són constituïdes per famílies.
3. Gènere.
Roll=funció (paper) Sexe=biològica Rol de gènere: funcions que una cultura atorga en funció del sexe.
La cultura la portat ha pensar d’aquella manera.
4. Estereotips: fixació en una sèrie de característiques que va atorgada a un nen.
5. Poligàmia: home casat amb més d’una dona.
Poliàndria: dona casa amb més d’un home.
L.A.T.: Viure separats durant tota la setmana i els cap de setmana anar a casa.
Famílies extenses: Monomarental/monoparental Adoptiva Leslie Vídeo: Pares ajuntats, parelles homosexuals: Una nena amb dos pares, quan era petita havia dit mama a un dels dos papes i a l’altre papa. Com si hi hagués els dos referents.
Han d’imitar el rol femení per anar a fer pipi, perquè s’acostumi la nena. Fan canvis de rols. Amb coordinació com a parelles. Amor incondicional cap a fill. Totes les parelles són vàlides per educar.
Famílies reconstituïdes: un dels dos conjugues aporten fills, un o més, d’una relació anterior. El temps exclusiu de parella no serà tant.
Molts models de família diferent en una mateixa vida. Perquè els temps són diferents.
11/11/13 Classe conjunta Treball presentació tipologies familiars: Durada: 10’ + Col·loqui Penjar Power i treball “Forum” (Campus moodle) [15 dies] Examen: treball penjat + Col·loqui 2.2 Formes i tipologies familiars 2.2.1 Tipus Nuclear: Formada per progenitors i la seva descendència. Família format per home i dona amb un matrimoni, amb fills.
Reconstruïda: parelles que s’han tornat a ajuntar després d’haver estat casats. Amb possibilitat de fills de relacions anteriors. No necessàriament hi ha d’haver fills per ser família reconstruïda.
Monoparental o monomarental: només un pare, o només una mare.
Homoparental: família homosexual, del mateix sexe.
Adoptiva: famílies acollidores.
Reproducció assistida: mètodes de fertilització (in vitro) LAT: Living apart together: Durant la setmana viuen separats i al cap de setmana estan junts.
Matrimoni a distancia: marit o la dona viuen fora. Un de la família viu en una altra residència.
2.2.2 Tendències de futur Què passarà? -Disminueix la mortalitat infantil i augmenta l’esperança de vida.
Leslie -En un futur (i ara en el present) augmentaran les famílies amb un sol fill.
-Més separació, i més divorcis. Però hi haurà cada vegada més separacions que divorcis.
-S’incrementaran famílies reconstruïdes.
-Els fills que es divorci o es separin tornaran a casa dels seus pares. Niu atapeït. (Les famílies extenses: més d’una generació a casa.) -Parelles que no voldran tenir fills, augmentaran.
2.3 Motivació i tenir fills Creences: Pressió social maternitat Cada cop hi ha més parelles europees que no volen tenir fills. Malgrat que hi ha una pressió social cap a la paternitat/maternitat.
-Una de les funcions del matrimoni és la procreació, i això es podria considerar egoista, el fet de no tenir fills.
-No hi ha cap causa fisiològica que justifiqui l’instint maternal.
En general pels estudis ells volen el 59% i elles el 63%. Els homes els hi agrada ser pares, i també a les mares. En el cas de ser els homes no tenir fills els fot més. El desig de tenir descendència és per part dels dos, però els homes el fet de no tenir-ne per estadística els molesta més.
Motius per tenir fills -Veure’ls créixer, desenvolupar-se.
Motius per no tenir fills -Dificultats per assumir la responsabilitat.
-Preocupació pel risc del part.
-No tenir una obligació continuada.
Actualitat: Hi ha un 20% que no accepta les famílies gais.
Vídeo: no tant el fet de ser gai, sinó de no ser baptistes o creients. Diuen que no vam ser dissenyats per això, la gent ho comenta.
Hi ha molta diferència segons l’entorn si és més acceptat o no. Les escoles hi fan molt Dos pares amb un fill. En el cas del fill, està en una escola prestigiosa que inclús va ser acceptat degut a la diversitat. Era un nen mexicà adoptat per una parella de gais.
No necessita conèixer nens o nenes en la mateixa situació, ja està bé com està.
Dos mares amb una filla. En el cas de la filla, viuen en un barri més conservador.
L’acceptació a la seva escola i al barri va ser més complicat. Trobaria important trobar nois o noies amb el mateix tipus de família com ella.
Una setmana on la família amb pares o mares, bisexuals, gais, transsexuals poden gaudir entre elles. Fan activitats i coses, i tots tenen família amb característiques Leslie similars. Es senten que no han de donar explicacions perquè els altres es troben a la mateixa situació.
La política i les dretes són un impediment. Mentre les dretes estiguin al poder, serà una batalla constant per els drets dels gais, etc.
Els nens/es fills d’aquests, són més tolerants.
2.4 La família com a context de desenvolupament 2.4.1 Voluntat i amor 2.4.2 Context de desenvolupament És un lloc on un creix, una persona creix, sobreviu, adquireix autonomia, es realitza.
És un context de desenvolupament. El fet de veure créixer el teu fill, etc.
És un suport moral, marial, etc. Es troba en altres essers vius. S’agrupen en famílies.
És un escenari perquè els adults, els infants, la gent gran es veuen com es desenvolupen, com creixen. I alhora els proporciona una socialització. I que la família proporciona una educació i facilita la socialització. És un procés del cicle de la vida. I el que fa és establir vincles afectius. Un vincle segur: ha d’haver una presència-absència, que hi sigui encara que no hi sigui.
La supervivència que permet dels seus membres. Una família cuida perquè tots els membres es puguin desenvolupar com a tals, com a animals.
2.4.3 Les funcions de la família Establir vincles afectius de seguretat i confiança.
Funcions de la família, és la socialització o i l’adaptació social. Donar suport social.
Poder fer que els seus fills siguin competents.
2.5 Context familiar i desenvolupament psicològic -Desenvolupament cognitiu -Desenvolupament sociocultural 2.6 2.7 Les competències parentals-maternals -Llegir text: Parla de les bones competències d’una bona mare o pare. Hi ha punts de reflexió (10 fulls).
25/11/13 Classe conjunta ESCALA HOME Hi ha un vincle entre els trastorn del desenvolupament amb el dèficit de bon tracte.
Els maltractaments cap als fills són els resultats de la incompetència dels pares.
Leslie S’anomenen pares socials els pares que atenen les necessitats dels infants que no són els seus fills.
S’ha de desenvolupar i s’ha de crear el valor d’enfortiment en front de les adversitats de la vida. Un infant mal tractat pot sobreviure sense tractes. La família però ens pot ajudar a que davant d’experiències dolentes pugui estar millor. (Cyrulnink) Les competències parentals podrien ser: Establir un vincle afectiu (hi ha diferents tipus de vincle afectiu, doncs el segur).
Crear sentit, puguin tenir un significat, crear un sentit de les coses que fan.
Tenir empatia.
Tenir el control.
Promoure l’alegria i l’humor.
Promoure la creativitat.
Fomentar l’autonomia.
El punt 5 podria ser una pregunta d’examen.
Donar suport social Afavorir experiències que promoguin l’humor 4. Es ser competent.
Maltractament: pot ser de dos manera, pel que fa o pel que no fa.
No hi ha un perfil de mal tractador clàssic. De totes les edats i condicions socioeconòmiques. Fills cap a pares, pares cap a fills.
Violència familiar: família matriarcal pot haver fet trontollar algunes coses, que la família tradicional es trenqui i que el paper de l’home no sigui el mateix. Per tant, que tot això hagi provocat canvis.
Tipus de maltractament: Maltractament físic Negligència o abandonament Maltractament pre-natal Maltractament psicològic Pornografia, saber-ho diferenciar amb una altre cosa Diferenciar Intra-extra familiar ...