TEMA 3 ELS MERCATS TURÍSTICS I ELS SEUS CONDICIONAMENTS (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Turismo - 1º curso
Asignatura Fonaments del Turisme
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3: ELS MERCATS TURÍSTICS I ELS SEUS CONDICIONAMENTS 1.LA PRODUCCIÓ I ELS CONSUMS TURÍSTICS Productivitat L’activitat econòmica creadora d’utilitat. L’activitat productiva comporta la creació de valor d’us creant riquesa o augmentant la utilitat de bens ja disponibles. Amb independència de si pertany al sector secundari ...*el turisme està inclòs dins del sector 3 ACTIVITATS TURÍSTIQUES RELACIONADES AMB EL SECTOR 3: 1) allotjament 2) restauració 3) recreació 4) incrementació e informació 5) tràmits econòmics ( canvis monetaris) 6) venda d’articles destinats al turisme 7) transport CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE TURÍSTIC CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE TURÍSTIC CARACTERÍSTIQUES DEL CONSUM TURÍSTIC Perible. Els serveis turístics no es poden emmagatzemar en stocks de manera que un servei no utilitzat constitueix una pérduda irreparable x l’empresa. EX: cocacola – places d’avions ( Es realitza “in situ”. A un lloc on hi hagi atractius el turista consumeix conseqüencies brutals pels planificadors) No expansible. Producte acondicionat al client.
Rígid. No té elesticitat (*) Heterogeni i complementari. Pq són diferents serveis, persones, etc. El producte global existeix amb complementarietat de productes. ( transport te comoditat, te seients, te el conductor...) Implica la destrucció del servei deixant com únic valor residual l'experiència o el record.
El client pot intervenir en la confecció del servei adquirint tots aquells elements que siguin del seu gust.
Es pot produir substitució d’alguns subserveis adquirint tots aquells elements que venen.
Subjectiu. Pq depen de les persones, de l’estat de simpatia,etc. I de El turisme és un bé consumible de luxe relatiu (Figuerola) No és un les expectatives del client, que fan que el producte sigui millor o element de primera necessitat però tampoc és un producte de luxe. El pitjor.
turisme necessita coneixer altres paratges. Per tant això provoca que Intangible. Simplement es gaudeix.
el turisme sigui una necessitat.
(*) ELÀSTIC-RIGID (econòmicament) L’oferta en turisme és rigida pq tu no pots reaccionar a la demanda a la velocitat de la demanda. EX: tu no pots construir 5 habs en un moment. La demanda és elàstica, el turisme s’adapta lentament a la demanda i és a causa per la ‘’norma cost de les inversions turístiques i pel considerable temps que s’emplea en el seva construcció. Si la demanda varia rapidament, l’oferta no pots seguir-la a la mateixa velocitat.
CONSUM TURÍSTIC L’adquisició de bens o serveis encaminats a satisfer una necessitat o utilitat turística o del turista.
C.T.PRIMARI: Adquisició de bens o serveis amb característiques netaments turístiques.(Allotjament i transport) C.TURÍSTIC C.T.SECUNDARI: Despesa realitzada pel turista en bens o serveis que no són pròpiament turístiques ( Consum mentres estas fent de turista) 2.OFERTA, DEMANDA I POLÍTICA DE PREUS Hi ha 2 grans components en el Mercat Turístic : 1) OFERTA ( TURÍSTICA)  Conjunt de bens i serveis turístics que els productors estan disposats a oferir a determinats preus (Tot i que en turisme existeix una oferta ‘’sense preu’’ com per exemple un paratge natural) . En el seu conjunt l’oferta turística sol rebre el nom d’EQUIP RECEPTOR.
2 tipus d’oferta Oferta Bàsica: Constituida per aquells bens i serveis de caràcter netament turístic (Agències turístiques, allotjament, transports...) Oferta Complementària: Formada per aquells bens i serveis sense ser exclusivament turístics, són demandats pels turistes i complementen l’oferta bàsica (Restauració, comerç, esports...) 2) DEMANDA (TURÍSTICA) Quantitat de serveis que els consumidors estan dispossats a adquirir a determinat preu i per determinat nivell de renda. A diferència de la oferta turística, és molt sensible o elàstica davant les variacions de renda o de preus i més encara davant de fets socials, polítics o naturals que dificultin o impedeixen les activitats turístiques.
La demanda turística éstà determinada per 2 grups de VARIABLES: Exogens (que venen de fora) : No estan relacionades directament amb el turisme.
Endogens ( internes) o Forces de Mercat: -Pròpia demanda -l’oferta -Distribució de productes i serveis turístics.
TEORIA DELS PREUS(Formació dels preus en el turisme) EFECTES ECONÒMICS DEL TURISME 1. Desenvolupament del propi sector turístic. Més turistes + es desenvolupa el sector turístic 2. Desenvolupament d’altres sectors (efecte multiplicador). Altres sectors no vinculats directament al turisme que tenen un notable creixement. (Cada moneda que un turista paga per un servei es multiplica en altres serveis que no tenen res a veure) 3. Redistribució de la renda. Que no es distribueix igualitariament(Aixo passa amb els territoris) 4. Modificació de les estructures de consum. El turisme fa que en els llocs turístics s’incrementin el consum. En turisme tu augmentes + el consum personal (despesa més elevada) 4.1. Modificació en els hàbits de consum Modifico per exemple els meus hàbits alimentaris.
5. Influència sobre els preus. El tu. comporta la inflació de preus (cocacola 5 €) i l’efecte multiplicador (Causes 1. Augment de la demanda 2. Increment de l’oferta monetària 3.Aparició dels efectes psicològics del mercat).
6. Efectes sobre les importacions i les exportacions. El tu. provoca la realització d’importar coses per als turistes, però el turisme tb és exportació (equilibri de la balança) 7. Efectes sobre la inversió. El tu. es desenvolupa pels territoris i es crea capital públic (recapta impostos) com privat, per tant, tens capacitat inversora (construcció d’allotjaments, alimentació...) 8. Efectes sobre l’ocupació. El tu. genera molts llocs de treball, tant Directes com Indirectes.
9. Efectes sobre la balança de pagaments 10. Generació de rendes fiscals. El tu. genera riquesa mitjançant els impostos (IVA), impostos indirectes (benzina, tabac..) rendes d’aduanes (inclòs quan venes un paquet turístic fora), IRPF.
COMPTE SATÈL·LIT DE TURISME és un sistema d'informació econòmica, dissenyada com a satèl·lit del sistema principal de Comptes Nacionals, que permet mesurar l'impacte del Turisme sobre l'Economia Nacional. La CSTE és elaborada per la Subdirecció General de Comptes Nacionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El Compte Satèl·lit del Turisme d'Espanya es pot descriure com un conjunt de comptes i taules, basat en els principis metodològics de la comptabilitat nacional, que presenta els diferents paràmetres econòmics (oferta i demanda) del turisme de forma interrelacionada per a una data de referència donada.
...