5 - teixit muscular (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética + Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisiologia I
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 04/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

EVA FERNÁNDEZ PAREJA · FISIOLOGÍA I | 1 TEIXIT MUSCULAR Funcions principals: 1. Moviment: Tiene capacidad excitatoria, se genera potenciales de acción en la membrana de sus células que darán lugar a la contracción de la fibra muscular.
2. Manteniment de la postura 3. Producció de calor 4. Protecció.
Tipus: 1. Teixit muscular esquelètic: unido al esqueleto. Funciona conjuntamente con los huesos. Es voluntario. el 40% és donat pel teixit m. esquelètic que ens permet: Moviment, manteniment postura. Envolta esquelet i els mou.
2. Teixit muscular cardíac: Corazón. Discos intercalares: tienen desmosomas y uniones GAP. Celulas 1 o 2 nucleos. Involuntario.
3. Teixit muscular llis: intestino tiene movimientos peristálticos. Células 1 núcleo. Involuntario CELULAS MUSCULARES/NEURONAS: no capacidad de división son Post-mitòtiques.
Les diferenciadas no se dividen. Si el tejido muscular se ''rompe'' se utiliza tejido conjuntivo Teixit muscular esquelètic *Conjuntiu: forma tendons i es compartimenta amb m. esquelètic.
- Fascicles: agrupació de fibres musculars.
- Endomisi: teixit conjuntiu present entre fibres musculars individualitzades. Rodeja 1 fibra muscular.
- Perimisi: teixit conjuntiu que rodeja els fascicles.
- Epimisi: teixit conjuntiu que envolta la totalitat de la massa muscular (molts fascicles).
- Miofibrila paraleles - Sarcoplasma és el citoplasma que queda entre mig de les miofibriles.
SARCO: estructura celula muscular *Necessita mitocondris per donar la respiració al múscul.
EVA FERNÁNDEZ PAREJA · FISIOLOGÍA I | 2 Característiques de les fibres del múscul esquelètic Tipo1: muscul roig: Color sonat per la proteina miogoblina (+afinitat amb l'oxigen: funció de reserva d'O2) Metabolisme oxidatiu aerobic, ens permet fer exercici sostingut, llarg periode temps, costa més fatigar-se.
Tipo2: muscul blanc. Activitat glucolitica. Dóna la concentració i energia en periodes curts.
A tots els músculs tenim els 2 tipus Organització d’una cèl·lula muscular esquelética Disposición de los filamentos en una sarcómera. Ésta se extiende de un disco Z al siguiente.
Fibra formada per miofibrila que estan disposats en paralel i omplen tot el sarcoplasma.
Dins de les miofibriles hi ha sarcomer format per distintes proteïnes. Sarcomer es distingeix per la coloració més forta i està entre 2 disc Z. Format per filament gruixut i prim.
Gruixut: miosina Prim: actina Quan se superponen actina i miosina es contrauen, s'escurça.
La longitud del prim i gruixut SEMPRE és la mateixa encara que es contraeixi o es relaxi.
Miosina és més densa. Sarcomers es disposen seqüencialment.
Quan neurona fa sinapsis amb c. m. esqueletica es fa contracció.
Acetilcolina, neurotransmisor, s'allibera provoca que es contraeixi. Comunica neurona amb c. m. esqueletica.
EVA FERNÁNDEZ PAREJA · FISIOLOGÍA I | 3 Tipos de proteínas en las fibras de músculos esqueléticos Sense Ca no hi ha contracció muscular.
Contráctiles Miosina (44%) Actina (22%) Reguladoras Tropomiosina (5%) Troponina (5%) Estructurales Titina (9%) Miomesina Nebulina (3%) Distrofina Estructura de los filamentos gruesos y delgados. (a) un filamento grueso (arriba) contiene casi 300 moléculas de miosina. Las colas de la miosina forman el tallo del filamento grueso, mientras que las cabezas de la miosina se proyectan hacia los filamentos delgados circundantes. Los filamentos delgados contienen actina, troponina y tropomiosina.
Mecanismo de deslizamiento de los filamentos, de la contracción muscular,en dos sarcómeras adyacentes.
Ciclo de la contracción.
La sarcómera se acorta en ciclos repetidos, durante los cuales las cabezas de miosina (puentes cruzados) se unen a la actina, giran y se separan de la misma.
Cap miosina té ATP que permet tenir ATP necessari per la contracció.
Miosina amb presència Ca, hidrolitza l'ATP i permet unirse al filament prim.
Miosina s'uneix a l'actina.
EVA FERNÁNDEZ PAREJA · FISIOLOGÍA I | 4 Función de los iones calcio en la regulación de la contracción por la troponina y tropomiosina.
(a) Durante la relajación son bajos los niveles de calcio en el sarcoplasma, a causa del bombeo al retículo sarcoplásmico por las bombas de transporte activo de calcio.
(b) Un potencial de acción muscular se propaga a lo largo de los túbulos T y abre los canales de liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico; los iones pasan al citosol y se inicia la contracción.
Presencia Ca canvia la conformació.
Reticle sarcoplasmatic: és el reticle de les c. musculars.
1. Quan arriba potencial d'acció (neurona) l'impuls és suficient gran que obre i tanca canals de Ca i K 2. El Ca s'allibera al sarcoplasma.
3. Impuls entra per la motoneurona, s'allibera acetilcolina i si l'impuls és suficient arriba impuls electric que provoca q s'obrin canals de Ca.
4. Ca al reticle sarcoplasmatic.
Després el Ca es recupera gràcies al ATP.
Estructura de la unión neuromuscular, o sea, la sinapsis entre una motoneurona somática y una célula muscular esquelética.
ACh: acetilcolina Placa motora: neurona que enerva més d'1 fibra muscular.
Motoneurona da impulso rápido.
Resumen de los fenómenos de la contracción y relajación en una célula muscular esquelética.
...

Tags: