Exercicis Programació C++ II (2011)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Electrónica Industrial y Automática - 1º curso
Asignatura Fonaments Informàtica
Año del apunte 2011
Páginas 5
Fecha de subida 12/11/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Exercicis pas a pas de programació en C++

Vista previa del texto

Primers programes II 1. Expressions senzilles Què succeeix si volem fer un programa que no només ens pregunti una dada sinó que a més faci un petit càlcul. Suposem, per exemple que volem un programa que passa de kilòmetres a milles. Tu entres les milles i el programa diu: són tants quilòmetres. Per fer-lo haurem de fer una multiplicació, si les milles són x, els quilòmetres seran x*1.609 (cada milla són 1.609).
Aquest és el programa: 2. Àrea i perímetre Fes un programa (quad.cpp) que calculi l'àrea i el perímetre d'un quadrat. El programa demanarà la longitud del costat i mostrarà un missatge amb el resultat, tal com amb el programa anterior.
3. Jubilació Fes un programa (jubi.cpp) que calculi els anys que li falten a l'usuari per jubilar-se. El programa demana l'edat de l'usuari i després mostra un missatge amb els anys que falten.
Considerem la jubilació als 65 anys. Feu servir una constant.
4. Multiplicar Fes un programa (multi.cpp) que permeti introduir 2 valors enters i visualitzi el resultat de la seva multiplicació. Què passa si introduïu 2 valors grans? Si introduim valors grans el programa dona resultats absurds 5. Arribada vol Fes un programa (vol.cpp) que permeti introduir dos enters (un per l'hora i l'altre pels minuts) que representin l'hora de sortida d'un vol en un aeroport i dos més per la duració del trajecte i que escrigui per pantalla l'hora d'arribada del vol a l'aeroport destí.
6. Fes canvis: divisió real Modificant la zona ombrejada del programa fer que el resultat visualitzat sigui la divisió real.
7. Fes canvis: divisió sencera Modificant la zona ombrejada del programa fer que el resultat visualitzat sigui la divisió sencera.
Altres exercicis: 1. Conversor hores-minuts Fes un programa (hor-min.cpp) que permeti introduir un valor enter i fer la seva conversió a minuts.
2. Conversor minuts-hores Fes un programa (min-hor.cpp) que permeti introduir un valor enter i fer la seva conversió a hores.
3. Cilindre Fes un programa que visualitzi l'àrea i el volum d'un cilindre, el radi i l'altura s'introduiran per teclat. Busqueu com utilitzar el valor PI en C++.
...