6. El mercat únic (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Espai de llibertat, seguretat i justícia a la UE
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 24/11/2014
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

ELSJ 6. El mercat únic Un dels objectius de la UE, es crear un mercat únic per tal d’augmentar el nivell de vida dels ciutadans europeus. La creació del mercat únic, ha suposat l’eliminació de restriccions entre els Estats membres (EEMM) en matèria de comerç. A partir de la crisi financera del 2008-2009, la UE ha fet més estricte aquesta legislació financera.
Tot i així, cal destacar que el mercat únic (MU), actualment no és una área econòmica única. Molts sectors encara depenen de les lleis nacionals com per exemple aquells sectors d’interès general.
1. ACONSEGUIR L’OBJECTIU DEL 1993 Al juny de 1985, la Comissió va publicar un llibre amb la finalitat de eliminar totes aquelles barreres fisiques, tècniques i fiscals que impedissin la lliure circulació dins la UE, en un període de 7 anys.
L’objectiu era crear una extenció comercial i industrial dins d’aquest mercat únic.
Els principals objectius són; - Ampliació de competències de la CEE en alguns àmbits d’actuació (política social, investigació i medi ambient).
Establiment del mercat únic per finals de 1992.
Vot per majoria del Consell de Ministres com a mitjà de decisió sobre temes del MU.
Les negociacions dels diferents governs dels EEMM, van portar a la creació de L’acta única europea (AUE).
2. REALITZACIÓ DEL MU Per dur a terme la creació d’un mercat únic, cal destacar que hi ha hagut canvis tan en les barreres físiques, tècniques i fiscals.
• Barreres físiques:Controls fronterers i duaners de les persones eliminats en l’interior de la UE, però tot i així es poden seguir realitzant controls aleatoris per a prevenir la delinqüència i tràfic de drogues. Es firma l’acord de Schenguen.
• Barreres tècniques:Els països de la UE han acordat el ppi de reconeixement mutu de les seves normes nacionals sobre la venta de (la majoria) de bens. Tots els productes fabricats i venuts en un Estat membre s’havia de permetre als altres.
Tot i això la lliure circulació encara no es compleix totalment. (1985) • Barreres fiscals:S’han reduït per l’harmonització parcial dels tipus d’Iva nacionals, acordats pels Estats membres. El juliol del 2005, va entrar en vigor un acord entre ELSJ els Estats i alguns altres països sobre el règim fiscal dels rendiments del capital inadvertit.
• Contractes públics:Les directives sobre contractes de serveis, obres i subministres fan que els contractes públics dels països de la UE, estan oberts a qualsevol licitador de qualsevol país de la UE.
3. TASQUES EN CURS DE REALITZACIÓ Respecte als serveis financers, a partir de la crisi financera del 2008-09, els membres de la UE, es van comprometre a reformar el sistema financer de manera que fos més transparent i responsable. Les autoritats de control a escala europea s’encargaràn de supervisar que això sigui així.
També s’augmenta la protecció per evitar la pirateria i falsificació de productes europeus. S’amplien els drets d’autor.
4. POLITIQUES QUE HI HA DARRERA EL M.U Veurem les polítiques que hi ha darrera els transports, les competències, i la protecció dels consumidors i sanitat.
- Transport: Les activitats de la UE, s'han centrat en la lliure prestació de serveis en el transport terrestre. Pel que fa el transport aeri, la UE amb la creació del MU, ha fet que les companyies aèries puguin operar en qualsevol ruta dins la UE i posar les tarifes que vulguin. Això ha obert rutes noves i els preus han baixat, cosa que beneficia als passatgers, les línies aèries, els aeroports i els treballadors I per últim, el transport marítim estan sotmesos a les normes de la UE relatives a la competència. Aquestes volen combatre les pràctiques de tarifes deslleials i abordar dificultats que afronta el sector europeu sobre la construcció naval.
- Competència:Aquesta política és essencial per garantir que la competència sigui lliure i equitativa. De la seva aplicació se n'ocupa la CE, juntament amb el TJE. L'objectiu es evitar que els càrtels, les ajudes de las autoritats públiques o monopolis deslleials puguin falsejar la lliure competència del MU. Si un EEMM, concedeix ajudes il·legals, la comissió pot requerir que es retornin els diners.
- Protecció dels consumidors i sanitat: Legislació que vol donar als consumidors la mateixa protecció financera i de la salut, en tota l'àrea de la UE. Aquesta necessitat de protecció es va sentir a finals dels noranta. La UE pren mesures de protecció de la publicitat falsa,productes defectuosos, compra per Internet...
...