07. Controls de formes líquides (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Farmacia galenica I
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Carla Triguero Unybook: ctriguero CONTROLS DE FORMES LÍQUIDES Hi ha uns controls que són obligatoris que estan a al farmacopea. Hi ha altres controls que es fan perquè es vol.
Quadre resum - Característiques organolèptiques: ens pot donar idea de que alguna cosa està malament nomes mirar-ho.
- Uniformitat de massa i Uniformitat de contingut : han de ser iguals entre ells, les desviacions les hem de referir al valor mitjà (no al contingut teòric) No confondre amb Contingut de p.a.
- Control de pH->Sempre menys si tenim emulsió de fase externa oliosa No farem determinació de pH - Límits microbiològics: sempre, però no tot ha de ser estèril. S’ha de mirar pel tipus de administració quins tests s’han de fer.
- Extraïbles: si tenim un envàs on n’han de sortir 20 dosis, que en surtin 20 i no menys - Distribució de mida de partícula: Nomes en emulsions i suspensions.
- Redispersabilitat: Propi de suspensions, però també es pot fer en emulsions - Propietats reològiques: suspensions i emulsions EXTRAÏBLES (RFE) Buidar al màxim possible el contingut d’un envàs i determinar de manera apropiada la massa o volum del contingut La massa o volum no és menor de la quantitat indicada a la etiqueta.
REDISPERSABILITAT Capacitat per resuspende el sediment segons el temps i la força d’agitació.
S’observa el temps que triga en redispersar-se un sediment a 20rpm girant a 360º PROPIETATS REOLÒGIQUES Viscositat 1 Carla Triguero Unybook: ctriguero UNIFORMITAT DE MASSA !! RECORDAR NUMEROS - Unidosi: Pesar individualment el contingut de 20 envasos, un cop buits tant com sigui possible i determinar la massa mitjana Per que sigui uniformitat de massa: No més de 2 masses individuals es poden desviar més del 10% i CAP es pot desviar més del 20% - Multidosi: Pesar individualment 20 dosis d’un o més envasos, amb el dispositiu dosificador i determinar la massa individual i mitjana La massa individua de 2 unitat pot desviar-se de la massa mitjana, com a màxim el 10%, però la massa de CAP unitat pot desviar-se més del 20%.
UNIFORMITAT DE CONTINGUT Contingut de p.a.
Necessitem HPL, espectofotòmetre...
Es basa en determinar els continguts individuals de p.a. d’un número d’unitats, per assegurar que els continguts individuals estan dintre dels límits establerts en relació a la riquesa mitjana de la mostra.
Mesurar individualment el contingut de p.a. de 10 unitats Complex si: - No mes de 1 (0 o 1) està fora dels límits 85-115% del contingut mitjà i CAP fora dels límits del 75-125%.
No compleix si: - Més del 3 continguts individuals estan fora dels límits del 85-115% del contingut mitjà.
- Si 1 o més dels continguts estan fora dels límits del 75-125% del contingut mitjà.
Criteri intermig: - Si 2 o 3 unitats com a màxim queden fora dels límits del 85-115% del contingut mitjà però dintre dels 75-125%, es repeteix amb 20 unitats més  Compleix si no més de 3 continguts de les 30 unitats està fora dels límits de 85-115% del contigut mitjà i CAP fora dels límits 75-125% TAULA DE CONTROLS PER EMULSIONS: 2 ...