Exàmen Final Grup (2016-2017) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Finanzas 1
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 03/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Examen en grup Finances I. grup 2 13/01/2017 Professora: Carlota Menéndez Plans NOMS: 1) Resulta que disposo de 50.000€ estalviats que vull invertir. Tenint en compte que i=0.10% estic disposada a assumir un cert risc. M’han informat que la rendibilitat esperada de l’IBEX-35 pel 2017 = 7.5% i que la σM = 10%. La veritat és que m’agradaria invertir-los a una rendibilitat esperada del 10% ja que d’aquesta manera guanyaria 5.000€, que és molt diner. De totes maneres he estat mirant i he trobat unes accions del mercat que també trobo interessants: Acció Rendibilitat esperada σ XLS 0.10 0.12 LSM 0.11 0.13 RSP 0.12 0.14 Crec que possiblement l’acció XLS és la acció adient per invertir els meus diners ¿què m’aconselles? (3 punts) Si invertim en una sola acció la mesura del risc que hem d’utilitzar és la desviació típica i per tant, per saber la rendibilitat que ha de proporcionar aquesta acció hem de fer servir la LMC. Aleshores: rI = 0.001 + (0.075-0.001)/0.08 * 0.12 = 0.112 l’acció XLS no proporciona una rendibilitat adequada ja que hauria de proporcionar una rendibilitat del 11.2%. Per tant, no aconsello comprar aquesta acció. Tanmateix, tampoc aconsello invertir tot el diner en aquesta acció ja que aleshores no estem diversificant. No ens interessa.
Si vull una rendibilitat esperada del 10% el risc que tinc que assumir és: 0.10 = 0.001 + [(0.075-0.001)/0.08]* σI 0.1= 0.001 + 0.925 σI σI = 0.107027 Sabem que: σI = f σM per tant: f = 1.3378 per tant: em tinc que endeutar i invertir el deute i els 50.000 € en la cartera de mercat.
x/50.000 = 1.3378 x = 66.891,89 € la quantia del deute = 16.891,891 € T’aconsello invertir 66.891.89 € en la cartera de mercat i obtindràs : 66.891,89 * 0.075 = 5.016,8917 – 16.891 (interessos) = 5.000 € 5.000 € / 50.000 € = 0.10 2) L’empresa MNL és una empresa ubicada en el tercer sector que ha generat en els darrers dos exercicis un BAIT = 783.256 € i 797.000 €, respectivament. Actualment, 31/12/2016, el seu passiu és: (5 punts) Capital social 670.000 Reserves 820.000 Deute a llarg termini 413.000 Deute a curt termini 175.000 Taxa impositiva = 30%, facturació del 2016 = 1.098.000 €, valor nominal de les accions = 1 €. Es preveu que en els pròxims dos anys el BAIT pugui créixer un 3% cada any i posteriorment un 1% durant dos anys més, ja que la venda del producte funciona bé i les expectatives són bones. KD = 8%, βFp = 1.5, i = 1%, PRM = 6%, nivell d’endeutament = 38%. Al principi del 2020 aquesta empresa posarà en funcionament una nova línia de la que sabem: inversió inicial = 850.000 € a finançar meitat fons propis meitat deute a llarg termini. D’aquesta inversió s’espera: 2020 2021 2022 Rendibilitat 0.085 0.0884 0.0919 esperada de l’explotació Rendibilitat que creix un 4% cada any i que es considera que es pot mantenir de forma indefinida, βD= 9.5%, βFp = 1.10, βA = 1.025.
Es demana: a) Rendibilitat de l’explotació en el 2016.
b) Rendibilitat de l’explotació en el 2017.
c) Cost de capital de l’empresa d) Valor de mercat de l’empresa e) Valor creat per acció a) Les rendes estimades són: 31/12/2017 31/12/2018 820.910 845.537,3 31/12/2019 853.992,67 31/12/2020 862.532,6 rE (2016) = 797.000 (0.70) / (670.000 + 820.000 + 413.000) = 0.2932 b) rE (2017) = 574.637/1.903.000 = 0.30196 c) KA = 0.38 (0.08) + 0.62 (0.10) = 0.0924 0.01 + 0.06*1.5 = 0.10 d) Valor de mercat de l’empresa: BAIT esperat net d’impostos : 31/12/2017 31/12/2018 BAIT 574.637 591.876,11 31/12/2019 597.794,869 31/12/2020 603.772,8 VM = 574.637/(1.0924) + 591.876,11/(1,024)2 + 597.794,869/(1.0924)3 603.772,8/(1.0924)4 + 603.772,8/0.0924/(1.0924)4 = 6.493.111,33 + VAOC VAOC = -850.000 + 72.250/(0.0715-0.04) = 1.443.650,79 1.443.650,79 /(1.071)3 = 1.173.506,85 + VM = 6.49.111,33 + 1.173.506,85 = 7.666.618,17 € e) Calculem el VM Fp 31/12/2017 820.910 33.040 787.870 31/12/2018 845.537,3 33.040 812.497,3 31/12/2019 853.992,67 33.040 820.952,67 31/12/2020 862.532,6 33.040 829.492,6 Paguem els impostos i el Benefici net és: 551.509 568.748,11 574.666,87 580.644,82 VM Fp = 551.509/(1,1) + 568.748,11/(1,1)2 + 574.666,87/(1,1)3 + 580.644,82/(1,1)4 + 580.644,82/0.10/(1,1)4 = 5.765.637,778 + 1.173.506,85 = 6.939.144,63 Valor creat per l’accionista = 6.939.144,63 – 670.000 – 820.000 = 5.449.144,63 5.449.144,63 / 670.000 accions = 8,1330 € 3) L’empresa 222 ha generat en el 2016 un BAiT = 0, per tant, rendibilitat de l’explotació = 0. És possible que tingui actualment un valor de mercat superior al seu valor comptable? (2 punts) si, ja que lo important es la rendibilitat de l’explotació esperada, la futura, i si aquesta és superior al cost de capital de l’empresa pot succeir que encara que el BAIT actual ha estat zero, tingui un valor de mercat superior al comptable.
...