Diabetis 3 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DM TIPUS 2 CONCEPTE: Grup de malalties heterogeni en que la hiperglucèmia és deguda a alteracions variables en la sensibilitat perifèrica a la insulina i en la secreció d’insulina per part del pàncrees.
La diabetis tipus 2: tenen molts perfils diferents (calaix de sastre). Malaltia més variable.
Heterogeneïtat entre els DM2, apareix en gent que és incapaç de vèncer un obstacle (obesitat). Poca capacitat de respondre davant de l’obstacle.
RISC RELATIU DE DM: Augmenta a l’incrementar el IMC.
EL PES EN LA PRE-DIABETIS: Risc poblacional atribuïble a factors de risc.
Incidència poblacional atribuïble a factors de risc: Important la qualitat de la dieta (més de perdre pes).
FISIOLOGIA DEL CONTROL DE LA GLUCOSA. TEIXITS IMPLICATS:     SNC Teixits perifèrics Fetge Pàncrees (glucosa) DIABESITAT I MALALTIA CV: EL TEIXIT ADIPÓS, MÉS QUE UN MAGATZEM D’ENERGIA: En la obesitat, es produeix una situació d’inflamació del teixit adipós que fabrica una quantitat anormalment alta d’una sèrie de factors (que augmenten la activitat lipolítica que alteraran la funció de la insulina a nivell de fetge i disminueix la secreció d’insulina). Poca insulina, el sucre es queda en sang.
Diabetis tipus 2: diabesitat (associació de diabetis i obesitat). Incapacitat del pàncrees per compensar la insensibilitat de la insulina.
Una tolerància a la glucosa (TG) normal pot mantenir-se en un ampli rang de IMC.
Els diabètics tipus 2 tenen poca insulina per la que li fa falta.
EVIDÈNCIA DEL FACTOR GENÈTIC:    Concordança entre bessons aproximadament 100% Agregació familiar o Risc DM en familiars 1r grau 40% Diferències ètniques: EL MANTENIMENT DE LA GLUCÈMIA NORMAL ÉS UN PROCÉS DINÀMIC: ...