Tema 6. Condicionament clàssic inhibitori (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
Profesor J.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 30/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Aprenentatge i condicionament Tema 6: El condicionament clàssic inhibitori mariatorres 1. Concepte de condicionament inhibitori Fins ara trobàvem: EC - -> EI  RI EC  RC Ara: EC+ - -> EI  RI EC+ RC+ : Condicionament excitatòri (Relació de senyal positiva, directa) La presentació de l’estímul condicionat donarà lloc a la RC.
Ex. so - - > Descàrrega - -> Por So  por En el condicionament inhibitori s’aprèn a que l’estímul condicionat (EC) no li segueix l’incondicionat (EI), i per tant no s’espera resposta. En el cas de que el condicionament inhibitori provoques resposta, aquesta seria oposada a la resposta condicionada exicitatòria.
EC- - -> noEI  RI inversa) EC- RC- : Condicionament inhibitori (relació de senyal negativa, Perquè hi hagi condicionament inhibitori s’ha de relacionar EI prèviament en un context excitatòri.
Ex. Si entra el professor i ens diu que no es fa la prova d’avui serà inhibitori (ja havíem relacionat prèviament que avui havia prova).
2. Procediments que generen condicionament inhibitori !! A B C parlarem de la adquisició del condicionament inhibitori (fase B). Hi ha dos procediments: 2.1 Procediment estàndard (‘’discriminació composta’’) Alternarem al atzar dos tipus d’assaigs:   Assaig A+  Farem el condicionament excitadors EC + - -> Ei  R Es fa el condicionament normal. Ex. So - - > descarrega  por. Aquests s’alternen al atzar amb els següents.
Assaigs AB-  Presentarem el estímul excitatori i l’inhibitori alhora. EC+/ EC- - -> noEI (es presenten alhora) Ex. Si el so prediu la descàrrega, altre estímul que podria ser la llum no prediu la descarrega Com esperes la descàrrega però aquesta no apareix, s’aprèn que la llum prediu la no aparició de la descàrrega.
Resultat  EC+  RC+ EC-  RC- Aquest generarà més condicionament inhibitori perquè s’espera més la descàrrega.
2.2 Procediment d’inhibició diferencial (‘’discriminació simple’’) S’alternen al atzar dos assaigs i els excitatoris són iguals que els anteriors, la diferencia amb l’anterior estan en els assaigs inhibitoris anomenats B- :  Assaig A+  EC+ - -> EI  RI Alternats a l’atzar amb els següents.
Aprenentatge i condicionament Tema 6: El condicionament clàssic inhibitori mariatorres  Assaig B-  EC - -> no EI Ex. Es presenta el so seguit de la descarrega, passa una estona y apareix un llum seguit d’una no descàrrega.
Resultat  EC+  RC+ EC-  RC- El context es més dèbil.
3. Les tècniques de mesura del condicionament inhibitori Fa referència a la fase de prova (C) del condicionament clàssic. Com en el condicionament inhibitori aprenem el contrari que en l’excitatori esperem una resposta diferent.
Ex. Por/alleujament.
  Tècniques directes  Quan la RC– origina canvis en l’execució de sentit antagònic o oposat als que origina la RC+. Això no es el que acostuma a passar.
Tècniques indirectes  Quan la RC– no es manifesta en uns canvis d’execució directament observables i mesurables. Ex. Salivació i no salivació, per tant, no sabem si hi ha hagut condicionament o es un estímul neutre.
3.1 Tècniques indirectes 3.1.1 Prova de sumació (prova de l’estímul compost)    EC+ —> RC+  Presentem l’estímul excitatori i mesurem la resposta excitatòria. Ex.
So menjar i resposta. So del metrònom  salivació 3 ml.
EC+/EC– —> RC (< RC+?)  Segon assaig en el cal presentem alhora l’estímul excitatori i l’inhibitori Ex. presentar al mateix temps i el llum i mesurem la resposta condicionada de salivació, salivarà menys. Quan mesurem 3 ml no hi ha condicionament inhibitori. Si mesurem que hi ha 1 ml de saliva, aquests 2 ml menys de saliva son atribuïbles en principi al condicionament inhibitori (estímul).
EC+/En —> RC (= RC+?)  Presentem l’estímul condicionat excitatori amb un estímul neutre (sense valor informatiu). Ex. so amb En presenta 1 ml no hi haurà condicionament inhibitori perquè en ambos casos presenta al mateixa salivació. Si presenta 3ml podem saber que es degut al condicionament inhibitori.
Ex. Quan presentem el llum observo una raó de supressió de 0,1 (por) Quan presento el so amb el llum observo, una raó de supressió de 0,4. (menys por). Quan presentem la llum amb estímul neutre observem una raó de 0,1 (por)  Condicionament inhibitori.
3.1.2 Prova de retard en l’adquisició En aquest cas la lògica es. Ex. Un estímul neutre sense valor informatiu, EC+ prediu una EI (valor 10), EC- prediu l’absència de EI (valor-10). Si volem fer que un EC- passí a ser EC+ costarà més que si es fes amb un En.
 En --> EI EC+ —> RC+ n assaigs  Ex. En (olor) associat a la descàrrega i contem els assaig que es necessiten. Uns 8 assaigs.
Aprenentatge i condicionament Tema 6: El condicionament clàssic inhibitori mariatorres  EC– -->EI EC+ —> RC+ n assaigs (> En?)  Seguidament, fem el mateix: mesurem el número d’assaigs que fan falta per observar una resposta condicionada associada a un estímul neutre. Si són 8 assaigs ens diu que no estava condicionat inhibitoriament, si ho estava faran falta més assaigs que amb l’estímul neutre. Aquest ha de ser més difícil. Com més assaigs costi, més forta era el condicionament inhibitori.
EXCERICI Condicionament de la por:     EC1: so EC2: llum vermell EC3: llum verd EI: descàrrega elèctrica.
Procediment Nombre d’assaig necessaris per provocar RC+ EC 4 - -> EI 29 EC 2 - -> EI 37 EC 3 - -> EI 28 Quin procediment de condicionament inhibitori serà utilitzat? Discriminació composta.
Quin estímul fa el paper d’EC+ i quin d’EC- ? excitatori so i l’inhibitori llum vermell.
Quina tècnica de mesura del condicionament inhibitori s’ha utilitzat? Sumació.
Quina funció té l’EC3? Estímul neutre, fa de condició de control.
S’ha produït condicionament inhibitori? Si perquè en el primer hi ha por, després absència de por i en el tercer cas torna a ver casi el mateix grau de por.
...