01_El Crystal Palace (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 1º curso
Asignatura Art i Arquitectura
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 06/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE REUS (19/02/2016) – EL CRYSTAL PALACE Introduïm el Crystal Palace com el primer edifici de l’arquitectura moderna. La construcció d’aquest edifici ve donada per la celebració de l’Exposició Universal de Londres a l’any 1851. A continuació es mostra un breu esquema de l’exposat a la classe.
EL TRADICIONALISME DE LES EXPOSICIONS UNIVERSALS Les exposicions universals les podem definir com una mostra d’objectes d’arreu el món, sobretot de les colònies llunyanes al primer món, perquè els mes privilegiats les poguessin adquirir. Les coses predominants eren productes o espècies exòtiques i bens expropiats.
Els objectes anaven passant mentrestant els interessats, que licitaven per ells, els observaven, es a dir, el producte era portat des del seu origen i l’adquiridor no es tenia que moure per aconseguirlo.
Una altra característica de les exposicions universals era que l’important no estava a l’interior de l’edifici central, si no que això quedava en un segon pla. L’important està a l’exterior.
EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE LONDRES (LA GRAN EXPOSICIÓ) La Gran Exposició va ser la pionera de les exposicions modernes, el producte deixa de ser portat a les mans per a que els interessats vagin als productes.
Un altre canvi característic es que les exposicions deixen de ser al exterior per passar a ser a l’interior de l’edifici, això comporta un nou interès per l’arquitectura ja que l’edifici central es una altra cosa a mostrar.
1 Art i Arquitectura -IJUAN JOSÉ PÉREZ LÓPEZ ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE REUS • CONCURS PÚBLIC INTERNACIONAL Un concurs públic es una oferta de propostes per a la construcció d’alguna cosa en concret, es presenta un projecte i s’avalua quin es el que ofereix millors prestacions en cada cas.
Per a la construcció de l’edifici central de l’Exposició Universal de Londres es va llençar un concurs públic internacional en el que participaven totes les colònies amb influència britànica. Al concurs es van presentar 243 propostes, va guanyar l’edifici Chatsworth.
Al poc temps d’escollir-se com a guanyador del concurs, ja es va veure que era un projecte inviable per la seva construcció en un sol any, aleshores ja perillava la posada en marxa de l’esdeveniment.
• LA ‘ROYAL COMMISSION’ La Royal Commission va ser una institució formada el 1850 per administrar el correcte ordre de l’Exposició Universal de Londres al 1851. Estava formada per el Príncep Albert d’Anglaterra, el Primer Ministre Henry Cole i el seu grup d’assessors.
Aquesta institució era l’encarregada d’escollir l’edifici guanyador del concurs internacional. Això implicava que quan va sorgir el problema el tenien que resoldre.
• LA ‘JOURNAL OF DESIGN’ La Journal of Design va ser una revista informativa i de disseny creada per el Príncep Albert. Amb l’emigració de la gent del poble a les ciutats creix un gran interès per sentir-se informat i la opinió pública es cada vegada mes influent.
La Journal of Design es característica per els seus principis ètics, alguns dels quals son els següents: - L’ornament no es allò principal, es secundari a allò que s’ornamenta.
- L’ornament s’ha d’ajustar al objecte ornamentat.
- El paper pintat no ha de tenir relleu, s’ha de mostrar el pla de la paret.
- El cristall ha de mostrar claredat, no ha d’estar massa pintat.
Per a la revista, la definició de dissenyar es la següent: ‘Es dissenya col·locant en el centre d’interès les particularitats essencials de cada material, el seu mètode de construcció i el seu us.’ 2 Art i Arquitectura -IJUAN JOSÉ PÉREZ LÓPEZ ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE REUS • PROBLEMA PER EL DESENVOLUPAMENT DE L’EXPOSICIÓ A un any per a l’esdeveniment encara no hi ha edifici. La Royal Commission i tot l’Imperi Britànic tenen un problema que es el següent: - Concurs invàlid. Cap proposta es viable per a l’execució del projecte en un any.
- Industria que mostrar. Un dels punts forts de l’exposició es ensenyar a la resta del mon el poder industrial del país amfitrió.
- Colònies que explicar. L’Imperi Britànic estava en ple apogeu, l’Exposició Universal era perfecte per donar a conèixer el potencial de les seves colònies.
Diu l’historia que, en un trajecte de tren, un membre de la Royal Commission va coincidir amb Joseph Paxton i li va exposar el problema. Aquest, amb un sol croquis, el va convèncer de que tenia la solució a la construcció de l’edifici, basant-se en el guanyador del concurs.
• JOSEPH PAXTON (1803-1865) L’aparició de Joseph Paxton va ser la clau per l’execució de l’esdeveniment. Va plantejar una solució al problema que tenia la Royal Commission i, amb el seu poder informatiu, influenciant a tota la població de Londres, es va fer amb el timó del projecte.
Característiques de Joseph Paxton: - Te ma en 3 dels periòdics i diaris mes importants de la ciutat, això vol dir que es una persona molt coneguda en l’entorn londinenc.
- No seria la seva primera construcció important, era molt conegut per la construcció de grans hivernacles.
- Va treballar durant anys en l’industria del ferrocarril, una de les coses mes rellevants de l’industria britànica.
Paxton, per la construcció del Crystal Palace, adapta l’industria del ferrocarril per tal de poder executar les obres en escassos mesos, al projectar una construcció prefabricada, s’experimenta una nova forma constructiva, la de col·locació.
3 Art i Arquitectura -IJUAN JOSÉ PÉREZ LÓPEZ ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE REUS • CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES Com ja em comentat abans, la construcció es totalment prefabricada i col·locada per a l’ocasió.
Una de les característiques d’aquest edifici es que era desmuntable per al seu posterior us dels materials. Com va tenir un gran èxit social, el edifici seria traslladat del seu lloc d’origen, el Hyde Park, el lloc on es celebra l’esdeveniment, fins un districte del sud de la ciutat.
L’edifici quedaria tal i com es construeix, es a dir, amb els materials a la vista, no hi ha cap tipus d’ornamentació com era característic en aquella època.
Al esser una societat industrialitzada, el valor per la naturalesa duu un paper molt important, el clar exemple d’aquesta dada seria la gran morera, que estava allà a l’emplaçament de l’obra i van decidir no extirpar-la, que presideix el centre de l’edifici.
Altra característica, no tant constructiva, va ser la unificació dels rellotges per franges horàries, es a dir, els rellotges deixaran de ser solars.
4 Art i Arquitectura -IJUAN JOSÉ PÉREZ LÓPEZ ...