Práctica 8 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura FDE
Profesor M.
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Pràctica 8.
Munteu a la placa de connexions el circuit de la figura 8.9 amb la font d’alimentació com a generador Vi limitant el corrent a 50 mA, el díode rectificador 1N4007 i una resistència de RL de 1 k. Ajusteu la font d’alimentació a 5 V. Mesureu amb el multímetre en mode DC la tensió Vi i la tensió Vo. Anoteu aquests valors en un full de càlcul, afegint-hi una tercera columna amb el valor de VD (que serà Vi–Vo) i una quarta columna per ID (que serà Vo/1k).
Repetiu les mesures per tensions Vi entre 5 V i -5 V amb passos de 1 V, invertint els terminals de la font pel valors negatius de la tensió.
Qüestió 1.- Representeu la gràfica ID(VD). Quin és aproximadament el valor de V? ≈0,7 V Qüestió 2.- Representeu la característica de transferència Vo(Vi). Justifiqueu la gràfica.
Munteu el circuit 8.9 substituint el díode rectificador pel LED vermell. Ajusteu Vi fins que circulin pel LED 10 mA (es a dir, que hi hagi una caiguda de 10 V en RL). Després invertiu la polaritat de la font d’alimentació.
Qüestió 3.- Justifiqueu els resultats d’emissió de llum del LED.
Quan la tensió es més positiva al anode que al càtode, i la corrent es la suficient, el led s’encén, en canvi la quan la tensió no es més positiva al anode que al càtode el díode led no condueix per tant no passa corrent i no s’encén.
Mesureu la tensió de colze del LED vermell fent que circuli per ell 10 mA. Repetiu la mesura pel LED verd i pel LED groc.
Qüestió 4.- Indiqueu les tensions de colze dels LED’s vermell, verd i groc V Colze LED Vermell V Colze LED Groc V Colze LED Verd 2,16 V 2,02 V 2,10 V 1 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Munteu el circuit de la figura 8.9 (amb el díode rectificador 1N4007) substituint la font d’alimentació pel generador de funcions seleccionant un senyal triangular de 10 V de pic, sense offset i 1 kHz de freqüència. Connecteu Vi al canal 1 de l’oscil·loscopi i Vo al canal 2.
Qüestió 5.- Dibuixeu els senyals que es veuen a la pantalla, i justifiqueu la seva forma La senyal de sortida del circuit respecte a la de generador es diferencia en els següents aspectes: La senyal de sortida podem veure que te un retràs aprox de 0,7 respecte la senyal original i que la amplitud es lleugerament inferior degut a que hi ha una caiguda de tensió en del díode en directa, quan la senyal deixa de tenir >0,7 V el díode no condueix per tant en els semicicles negatius el díode no condueix i perdem aquest semicicle a la senyal de sortida.
Repetiu el primer apartat de la part experimental d’aquesta pràctica substituint el díode 1N4007 pel díode zener BZX79 de 5,1 V, fent variar la tensió Vi entre -10 V i 5 V en passos de 1 V.
Qüestió 6.- Representeu la gràfica ID(VD). Quins són els valors de V i de Vz? Qüestió 7.- Representeu la funció de transferència Vo(Vi). Justifiqueu la seva forma.
2 ...

Tags: