Examen Cultura Digital (Juny 2014) (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Cultura Digital
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 23/06/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

Prof: Joan Soler Aldillon i Oliver Pérez

Vista previa del texto

EXAMEN CULTURA DIGITAL (Juny 2014) 1. Tria UN d’aquests sistemes i respon a les següents preguntes relacionant-ho amb el que hem explicat a classe.
- Digues quins paradigmes d’interacció té? - Es pot considerar un sistema interactiu o reactiu? -Quines interfícies d’entrada i de sortida té? -Quina d’aquestes interfícies és digital? Per què? (Un dels sistemes era un terra que quan dues persones, o més, estaven amunt, el sistema creava unes línies que la separaven. Si dues persones s’agafaven de la mà les línies desapareixien.
L’altre era una interfície d’autor de les que havíem explicat a classe, una espècie de quadre que projectava la imatge de la persona a través d’unes taules de fusta) 2. Explica en un màxim de 5 linies DUES de les qüestions següents 2.1 Perquè és important el film Tron, de Disney? 2.2 Es pot considerar que una calculadora mecànica és interactiva? 2.3 La importància de Luxo Jr. Relacionar-ho amb el context històric de Pixar.
3. Preguntes tipo test. (Eren unes 16, recordo les següents: ) Què era XEROX PARC? - Un centre de recerca que va desenvolupar el primer ordinador personal a finals dels 60 - Un centre de recerca que va desenvolupar el primer ordinador personal a finals dels 70 - Un centre de recerca que va desenvolupar la primera xarxa d’Internet finals dels 60 - Un centre de recerca que va desenvolupar la primera xarxa d’Internet finals dels 70 Per què va ser important Apple II? -Incloïa el full de càlcul Vilsac (Correcta) -Incloia el sistema DOS -...
Quina d’aquestes caraceristiques no estava dins les Silly Symphonies? -Moviment realista -Superposició de plans -Technicolor -Stop-motion (Correcta) Què va caracteritzar Tex Avery i Chuck Jones? -El seu estil era l’antítesi de Disney (correcta) -...
El primer navegador important -Netscope (correcta) -...
4. [Pregunta sobre el seminari de videojocs de l’Oliver Pérez] Escull i desenvolupa en unes 10-12 linies un dels temes següents: -La història del videojoc. Els anys 80 centrant-te especialment en el boom dels videojocs japonesos -Disseny de videojoc. El disseny del jugador i el disseny lúdic.
...