Genital Femení (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 01/01/2015
Descargas 27

Vista previa del texto

APARELL GENITAL FEMENI OVARI: Són laterals. El més cranial és el de la gossa.
Cara medial  Està tocant l’úter.
Cara lateral Cantell mesoovàric Part que està unida.
Cantell lliure  Part que penja i està lliure.
Extremitat tubària  Unida a la trompa uterina.
Extremitat uterina  Unida a l’úter.
Lligament propi de l’ovari  Contacta amb l’úter en el cantell mesoovàric.
A l’interior: Escorça  És per on es produeix l’ovulació (Excepte Euga). Hi trobem fol·licles primaris, secundaris, terciaris i cossos lutis.
Medul·la  On trobem els vasos sanguinis.
Fossa ovàrica (Eq)  L’ovari de l’euga té forma de ronyó i només ovulen per la part còncava.
TROMPA UTERINA: Molt petita, també s’anomena salpinx (Trompeta). Va de l’ovari a l’úter.
Infundíbul de la trompa uterina  Té forma d’embut.
Fímbries de la trompa  Rugositats de l’infundíbul.
Fímbria ovàrica  La fímbria més llarga de l’infundíbul.
Orifici abdominal de la trompa uterina  Forat que porta dins la trompa uterina.
Ampolla de la trompa uterina  Entrada a la trompa. Després del forat abdominal.
Istme de la trompa uterina Part més estreta a continuació de l’infundíbul.
Orifici uterí de la trompa  Per entrar a l’úter.
*En remugants el pas de la trompa uterina a l’úter és gradual mentre que en l’euga és sobtat.
ÚTER (úter bicorne) Banyes de l’úter  Cantell mesomètric  És el cantell ventral que té contacte amb el mesoovàric.
 Cantell lliure  És el cantell dorsal.
Lligament intercornual (Re i Car)  Entre banyes.
Vel uterí  Separa les banyes caudalment. Permet que es prolonguin internament, no es troba en èquids.
Fons de l’úter (Eq)  Punt més llunyà on arribem amb una cànula. És el fons de les banyes de l’úter.
Cos de l’úter  Glàndules uterines  Són importants però no les veiem.
v Coll de l’úter  Molt dur. És difícil entrar-hi. Es troba entre l’úter i la vagina. La llum és molt estreta.
  Orifici intern de l’úter  Separa l’úter.
Canal del coll uterí  Llum del cèrvix.
o o o    O. Intern O. Extern Plecs longitudinals  Per dins.
Plecs circulars (Re)  Fan la llum estreta.
Pulvini o coixinets cervicals (Su)  Fan com un puzle de manera que tanquen molt bé i dificulten l’entrada.
Orifici extern de l’úter  Separa de la vagina.
Porció vaginal del coll (morro de Tenca) (no en Su) Protrusió del cèrvix cap a la vagina.
Glàndules cervicals  No les veiem però serveixen per lubricar.
Perimetri (túnica serosa = peritoneu visceral)  És la més externa.
Miometri  Capa de musculatura. És majoritària a l’úter.
Endometri  És la mucosa interna.
L’úter gestant en els remugants desenvolupa CARÚNCULES.  Es troben en totes les espècies. Estan més desenvolupades en multípares.
El sac coriònic desenvolupa COTILEDONS.
La unió carúncula-cotiledó forma els PLACENTOMESCARÚNCULES.
Les carúncules són diferents segons l’espècie:  Ovella: Tenen una depressió central.
 Vaca: Tenen una prominència central.
 Cabra: Són planes.
LLIGAMENTS Mesometri  Toca l’úter.
Mesosàlpinx  Toca la trompa uterina.
Mesoovari  Toca l’ovari.
Bossa ovàrica  Formada per mesosalpinx i mesoovàric. Recobreix l’ovari.
Lligament rodó de l’úter  El veiem a dissecció.
VAGINA :Té dos orígens endodèrmic i mesodèrmic. Es troba a continuació del cèrvix.
Fòrnix de la vagina Protrusió del cèrvix cap a la vagina.
Rugositats vaginals  Petits plecs.
Himen  Delimita la vagina. Molt vascularitzat, no es veu quasi en els animals.
Orifici de la vagina  Forat que queda si tanquem.
VESTÍBUL DE LA VAGINA: Genital i urinari, origen endodèrmic.
Glàndula vestibular major (Re, Fe)  Laterals i dures. Tenen un foradet.
Glàndules vestibulars menors  No les veiem.
Tubercle uretral (Ca)  Tapa l’orifici uretral extern.
Orifici extern de la uretra  Delimita la vagina, és el punt on acaba.
Diverticle suburetral (Re, Su)  Comparteix entrada amb l’orifici. No té sortida. És un fons de sac.
GENITALS EXTERNS 1.-VULVA: Llavis de la vulva  En tenim dos.
Comissura ventral dels llavis Comissura dorsal dels llavis Obertura o fenedura de la vulva 2.-CLÍTORIS: Molt desenvolupat en l’euga que és ventral.
Cos Gland  Sobresurt més.
Fossa del clítoris  És on es troba el clítoris.
Prepuci del clítoris  Plec.
...