Examen juny 2008 (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Ecologia Aplicada
Año del apunte 2011
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Llicenciatura de Ciències Ambientals Ecologia Aplicada Curs 2007-08 Juliol 2008 Nom: Part A. Efectes ecològics de la contaminació i les pertorbacions. Prof.: Anselm Rodrigo.
La primera pregunta val 2 punts i la segona i la tercera 4 punts cadascuna.
1. Respon breument les següents qüestions a) Digués i defineix quins són els dos paràmetres que conformen la resiliència d’un sistema davant d’una pertorbació ? b) En quant a la composició química, quina és la principal diferència de les pluges de fang provenint del Sàhara que es donen al Mediterrani respecte a les pluges que no contenen aquest fang? c) Quins són els majors riscos que assumim si fem una tallada arreu d’espècies que no rebroten? d) Que volem dir quan diem que es pot fer un ús mutifuncional del bosc? Posa exemples.
NOTA: utilitza per respondre les 4 preguntes com a màxim la resta d’aquesta pàgina 2. En les darreres dècades s’han registrat variacions en el número i en la mida dels incendis en la conca mediterrània europea. Indica en que consisteix aquesta variació i quins factors podrien explicar aquest fet.
NOTA: utilitza per respondre la pregunta com a màxim la resta d’aquesta pàgina Llicenciatura de Ciències Ambientals Ecologia Aplicada Curs 2007-08 Juliol 2008 Nom: 3. La plana del Vallès com a conurbació de la ciutat de Barcelona i com a important pol de desenvolupament industrial està sotmès a una forta influència de possibles fonts de contaminació.
Les zones que poden tenir major grau de contaminació les trobarem al voltant dels polígons industrials (dispersos per tota la plana del Vallés), a la vora de les grans vies de comunicació (dues autopistes, una carretera nacional i una autovia a més de diverses carreteres comarcals) i als grans nuclis urbans (Sabadell, Terrassa, Granollers i altres més petits però connectats pràcticament en continu). Tanmateix en tota la plana del Vallès trobem un mosaic agroforestal amb taques de bosc de diferents mides.
a) Quin contaminant o grup de contaminants creus que seria prioritari biomonitoritzar en aquestes taques de bosc de la plana del Vallès? Justifica la resposta.
b) Quin organismes o grup d’organismes utilitzaries per fer aquesta biomonitorització? Justifica la resposta.
Nota: Utilitza per respondre com a màxim les dues cares d’aquest full.
...