MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura CLÍNICA II
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

PROCÉS D’ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL

Vista previa del texto

PROCÉS D’ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL: Hi ha dolor abdominal, diarrea, esteatorrea, abscessos, fístules, estenosis anals, mala nutrició, anorèxia, pèrdua de pes. Poden aparèixer trastorns oculars, dèrmics, artritis...  MALALTIA DE CROHN Hi ha dolor abdominal, diarrea, hemorràgies rectals, anorèxies, pèrdues de pes, artritis, trastorns oculars, pressió intermitent al fetge...  COLITIS ULCEROSA COMPLICACIÓ POTENCIAL – DEPOSICIONS DIARREIQUES (malaltia lleu o moderada) Activitats independents: - - - Monitoritzar la freqüència de les deposicions:  Observar les característiques de la femta  Identificar els aliments i líquids que causen diarrea  Evitar begudes fredes (augmenten la motilitat intestinal  + diarrea) Vigilar signes i símptomes:  Deshidratació: taquicàrdia, hipotensió  Infecció: febre, leucocitosi, obnubilació Fomentar el repòs al llit Activitats de col·laboració: - - Administrar medicaments segons prescripció:  Antiinflamatoris, esteroides, fàrmacs immunomoduladors, antiinfecciosos, antidiarreics, antiespasmòdics.
Preparar el pacient per a una IQ (ileostomia)  budell net COMPLICACIÓ POTENCIAL – DOLOR Activitats independents: - Avaluar les característiques, localització, durada, intensitat del dolor Observar l’existència de senyes no verbals i contrastar-les amb les verbals (factors que alleugen o augmenten el dolor) Recomanar al pacient que adopti una posició còmode (Ex: genolls flexionats) Proporcionar mesures de confort:  Massatges d’espatlla, canvi de posició, activitats recreatives  Rentar la zona perianal amb sabó suau i aigua i aplicar una pomada a la pell (vaselina, òxid de zinc) per evitar la excoriació.
Activitats de col·laboració: - Fomentar el repòs intestinal (dieta progressiva segons tolerància) Administrar els medicaments prescrits: analgèsics i anticolinèrgics DIAGNÒSTIC D’INFERMERIA – RISC DE DÈFICIT DE VOLUM DE LÍQUID: Relacionat amb: Pèrdues excessives per vies normals (vòmits, diarrea...), febres, ingestió limitada Manifestat per: La presència de signes i símptomes que estableixen un diagnòstic real NOC: Hidratació (aigua adient en els compartiments intracel·lulars i extracel·lulars de l’organisme) NIC: Maneig de líquids i electròlits (regular i prevenir les complicacions derivades de l’alteració dels nivells de líquids) Activitats independents: - - Control dels signes vitals (PA, Tº, FC, turgència de la pell i reompliment capil·lar) Control del balanç hídric  Entrades (ingesta oral + sèrum, fàrmacs via parenteral)  Sortides (diüresi, deposicions, vòmits, drenatges, pèrdues insensibles (suor, respiració...)) Observar presència d’hemorràgies Quan la malaltia inflamatòria intestinal es torna aguda, i no és possible la hidratació per via oral, passa a ser una CP: COMPLICACIÓ POTENCIAL: DÈFICIT DE VOLÈMIA: Activitats de col·laboració: - Administrar líquids o hemoderivats per via parenteral segons prescripció Dieta famis o absoluta per repòs intestinal Controlar les dades de laboratori: electròlits, equilibri àcid – base...
Administrar medicaments segons indicació: antidiarreics, antiemètics, antipirètics, electròlits, vitamina K...
DIAGNÒSTIC D’INFERMERIA: DESEQUILIBRI NUTRICIONAL (ingesta inferior a les necessitats) Relacionat per: Alteració de l’absorció de nutrients, ingestió limitada per prescripció, por a què menges et causi diarrea Manifestat per: aprimament, disminució massa muscular, peristaltisme excessiu, esteatorrea...
NOC: Estat nutricional (grau en què els nutrients són ingerits i absorbits per satisfer les necessitats metabòliques) NIC: Teràpia nutricional (administració d’aliments i líquids per donar suport als processos metabòlics en un pacient que està desnodrit o amb alt risc) Activitats independents: - Valorar pes, edat i massa corporal Examinar la mucosa bucal i la higiene bucal Evitar aliments que poden augmentar còlics o flatulències Recomanar repòs al llit durant la fase aguda de la malaltia Recomanar repòs abans dels àpats per disminuir peristaltisme Mantenir el pacient a dieta famis o absoluta segons prescripció Introduir la dieta de forma progressiva segons tolerància del pacient.
Quan la malaltia inflamatòria s’aguditza passa a ser una CP: COMPLICACIÓ POTENCIAL – DÈFICIT NUTRICIONAL: Activitats de col·laboració: - - Proporcionar recolzament nutricional:  Alimentació enteral amb SNG o gastrostomia amb fórmules específiques (baixes en grassa i fibra)  Administrar nutrició parenteral segons indicació Administrar medicaments  Anticolinèrgics o antiespasmòdics  Ferro, àcid fòlic per via parenteral  Vitamina C (facilita la regeneració i cicatrització hística) DIAGNÒSTIC D’INFERMERIA – ANSIETAT Relacionat amb: factors fisiològics, amenaça per l’autoconcepte, canvi en l’estat de salut, nivell socioeconòmic...
Manifestat per: augment de la tensió, angoixa, expressió de sentiments...
NOC: autocontrol de l'ansietat (accions personals que ajuden a reduir, prevenir o eliminar sentiments de tensió, inquietud...d’una font no identificada) NIC: Reducció de l’ansietat (minimitzar el temor, presagi...relacionats amb una font no identificada) Activitats independents: - Observar la conducta: inquietud, irritabilitat, falta de contacte ocular, conducta exigent...
Recomanar l’expressió verbal dels sentiments Ajudar el pacient a identificar conductes d’afrontament positives Proporcionar informació verbal i escrita de les accions que li proposem (Ex: repòs al llit...) Si l’ansietat passa a ser pànic, passarà a ser una CP: COMPLICACIÓ POTENCIAL – PÀNIC: Activitats de col·laboració: - Administrar medicació segons indicació (sedants, ansiolítics) Derivar el pacient a professionals de la salut mental o treballador social DIAGNÒSTIC D’INFERMERIA – RISC D’INFECCIÓ Relacionat amb: insuficients defenses primàries (fístules, fissures) i la insuficient defenses secundàries (malaltia crònica, desnutrició...) Manifestat per: La presència de signes i símptomes que estableixen un diagnòstic real NOC: Control del risc NIC: Control de les infeccions Activitats independents: - - AVALUAR:  constants vitals  detectar precoçment signes d’infecció: augment del dolor, febre, taquicàrdia, hipotensió...
 canvis en les característiques del dolor: poden suggerir perforacions...
FOMENTAR:  Adequada higiene i protecció de la pell a la zona perianal  Repòs i ingesta nutricional adequada  Neteja de mans correcta; mesures precaució universals DIAGNÒSTIC D’INFERMERIA – DÈFICIT DE CONEIXEMENT: Associat a: Limitacions cognitives, memòria, falta de familiarització del concepte, mala interpretació de la informació...
Manifestat per: moltes preguntes, seguiment incorrecte de les instruccions, complicacions...
NOC: Coneixement del procés de la malaltia i coneixement del règim del tractament NIC: Ensenyament del procés de la malaltia Activitats independents: - Repassar els medicaments: objectiu, dosis i efectes secundaris Identificar signes secundaris a l’ús de corticoides: edema facial, úlceres, debilitat muscular Remarcar la importància de la cura de la zona perianal Reforçar el rentat de mans per evitar propagar infeccions Ensenyar a identificar signes d’agrejament de la malaltia: augment del dolor, distensió abdominal, febre, sagnat excessiu...
ENSENYAR:  Les formes de transmissió de la malaltia  Al pacient i cuidadors a controlar les infeccions: rentat de mans, protecció de líquids orgànics, desinfecció de roba  La necessitat de cuidar diàriament la pell  La cura de la boca correctament  Les necessitats nutricionals (aliments rics en proteïnes i energia)  Els signes i símptomes que requereixen avaluació mèdica: febre persistent, sudoració nocturna, diarrea, lesions cutànies, cefalees...
...