tema 9.1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura Comportament del consumidor
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Tema 09.1-Aplicacions: El consumidor ètic 9.1.1,Introducció El poder en el mercat el té un nombre relativament petit d'empreses grans.
Els governs ja no tenen el poder que tenien.
Les empreses s'han de responsabilitzar no solament d'assegurar-se un superàvit de beneficis financers, sinó també de tenir una actitud davant de la societat.
Els consumidors moderns perceben les seves decisions de compra com una forma de «vot econòmic» Les compres diàries que requereixen que els consumidors escullin entre una gran quantitat d'alternatives es poden considerar una forma de votar a favor, i també en contra, de determinades empreses.
Les decisions de compra es basen, almenys en part, en consideracions altruistes que inclouen qüestions socials i ambientals.
El consum s'ha convertit en una forma de protesta o de reacció en contra de qüestions com la contaminació ambiental, la injustícia social o empreses que exploten els treballadors.
9.1.2. Ètica, empresa i mercat Ètica empresarial → Adopció de principis ètics per part de les empreses en la seva conducta vers els seus grups d'interès: els treballadors, els clients, els proveïdors, i les organitzacions comunitàries locals.
L'estudi de l'ètica es divideix en l'estudi de l'ètica dels consumidors i l'estudi de la conducta dels consumidors responsables.
L'ètica dels consumidors es refereix a la manera com perceben els consumidors les situacions o conductes de compra que poden ser poc ètiques i com hi reaccionen.
La conducta responsable dels consumidors es refereix a l'estudi dels consumidors que prenen les seves decisions de compra basant-se en les seves preocupacions ètiques i mediambientals.
9.1.3. La conducta responsable dels consumidors.
El consum responsable contemporani es considera una evolució del consumidor verd.
Els consumidors vers es defineixen com persones amb interès pel medi ambient i una actitud favorable vers la protecció del medi ambient i la conservació.
Els consumidores verds compren productes ecològics la producció, distribució, consum i eliminació dels quals no perjudica el medi ambient, ni la seva salut ni la dels altres, estalvia energia, no produeix residus innecessaris, no han requerit materials procedents d'espècies en perill d'extinció ni del maltractament a animals.
Diferències entre els consumidors verds i els consumidors responsables: Els consumidors verds els preocupen sobretot les qüestions mediambientals i de respecte als animals, mentre que als consumidors responsables també els interessen temes de caràcter social, com el comerç just, la justícia social o els drets humans.
Termes per referir-se al consum responsable: - Consum polític -Consumisme politic -Consum sostenible -Consum solidari -Consum ètic -….
Què s'entén per consum responsable? «El consum responsable consisteix a prendre determinades decisions de consum, perquè és el que s'ha de fer o bé perquè aquestes opcions concorden amb les pròpies creences i valors morals» «El consum responsable té efectes beneficiosos a llarg termini en la societat i la minimització o eliminació de qualsevol efecte perjudicial, com l'explotació del éssers humans, els animals o el medi ambient» «El consum responsable és alguna cosa més que comprar i consumir amb criteris ètics. És un estil de vida general.» 9.1.4. Tipus de conducta responsable dels consumidors La conducta responsable dels consumidors inclou una àmplia i diversa varietat de comportaments.
Aquests es poden agrupar en quatre tipus principals: 1. Compra positiva 2. Boicot 3. Simplicitat voluntària, decreixent o simplificació ètica 4. Moviments d'ecogastronomia o slow food 1.Compta positiva La compra positiva consisteix a elegir i comprar cers béns i serveis d'acord amb consideracions de caire social.
També se l'anomena compra afirmativa.
Exemples: compra de productes de comerç just o de productes que respecten el medi ambient.
2.Boicot El boicot és una forma d'acció de consum semiorganitzada, que consisteix en expressar les preocupacions socials evitant certes accions o negant-se a comprar un producte específic.
Tipus de boicot: -Boicot a l'empresa -Boicot als productes 3.Simplicitat voluntària, el decreixement i la simplificació ètica Es refereixen a conductes de consumidors que decideixen reduir els seus nivells de consum i adoptar un estil de vida simple.
Aquest estil de vida responsable s'estén a tots els aspectes de la conducta.
4.Moviment d'ecogastronomica El moviment d'ecogastronomia o de slow food se centra en el suport a les alternatives que es proposen a salvar les tradicions locals de producció d'aliments, protegir la biodiversitat i contrarestar l'expansió del menjar ràpid.
Pilars del moviment slow food: -Bo -Net -Just 9.5.1. Origen i evolució del moviment del consumidor responsable Perquè en les últimes dècades s'ha produït un creixement significatiu d'aquest fenomen? -La globalització dels mercats i el debilitament dels governs locals.
-L'aparició d'empreses multinacionals.
-L'aparició de grups de pressió sobre qüestions concretes.
-Els ràpids avenços tecnològics.
-L'increment de poder dels consumidors.
-L'eficàcia de les campanyes de màrqueting.
-El moviment per la responsabilitat social de les empreses.
9.1.6. Visió interdisciplinària de la conducta responsable dels consumidors La conducta del consumidor responsable és un fenomen que s'ha estudiat des de diferents perspectives, entre les que s'inclouen: -El màrqueting -La sociologia -L'antropologia -La geografia humana -L'ètica 9.1.7. Pràctiques empresarials responsables i presa de decisions dels consumidors És important saber si els consumidors tenen en compte la responsabilitat de les empreses quan prenen decisions de compra.
9.1.8. Conducta responsable dels consumidors en grups Les cooperatives de consum responsable són projectes col·lectius que constitueixen una expressió concreta del principi de compra positiva.
La base ideològica de les cooperatives de consum responsable és la compra col·lectiva de productes saludables i naturals directament als petits productors locals.
Hi ha dos models bàsics de cooperatives de consum: • La cooperativa tancada al públic. Només ofereix productes als membres. Obre un dia per setmana. Fixa un nombre màxim de membres.
• La cooperativa oberta al públic. Funciona con una botiga. Oberta gairebé cada dia.
Ofereix una varietat més gran de productes. Els membres es beneficien de descompte.
9.1.9. L'estil de vida del consumidor responsables Els consumidors que adopten el consum responsable com a estil de vida tendeixen a combinar la participació en cooperatives.
Solucions a fora de casa • • • • • Comprar productes reutilitzables Intercanviar productes Utilitzar xarxes de donació Comprar productes de segona mà Reutilitzar articles materials i recursos Solucions a casa • • • • • Reciclar-ho tot Reduir el consum d'energia Reparar i reutilitzar Produir un mateix el que necessiti Evitar productes amb empaquetament excessiu i portar les pròpies bosses de la compra ...