Perspectiva històrica del món contemporani COMPLET (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Perspectiva històrica del món contemporani
Año del apunte 2012
Páginas 6
Fecha de subida 10/12/2014
Descargas 16
Subido por

Descripción

Profesor: Francesc Vilanova

Vista previa del texto

TOTALITARISMES - Feixisme nazi - Nazisme alemany - Franquisme espanyol - URSS stalinista (1924-1953)  Estat totalitari - Règim polític de partit únic - Cap dret civil reconegut pels ciutadans - L’interès de l’Estat està per sobre dels individuals La dictadura stalinista supera qualsevol altre dictadura del món quan a morts directes - Problemes per analitzar la seva naturalesa i característiques - Imperi continental (mig per a Europa i l’altre a Àsia)  Desenvolupament - Inicis de l’stalinisme el 1924 amb la mort de Lenin (revolucionari per excel·lència, cap dels bolxevics i encapçalador de la revolució de 1917) - 1921-1924  Lenin dirigeix els primers passos de la Rússia soviètica (revolucionària) - 1924  Mor sense deixar un successor clar al capdavant del partit comunista (bolxevic) - 1924-1929  Etapa de l’interregne  direcció col·lectiva del país i del partit comunista. Primer dirigent  Stalin vs Vella Guàrdia Bolxevic  se situen al costat d’Stalin i mor el 1940  Trotski contra les posicions de Trotski - Zinoriev segon gran dirigent de la Revolució de 1917 - Kamenev persones més importants - Bukhakin - Programa d’accions originals, projecte de caràcter global i sobretot ambiciós  Stalin  a partir d’aquí construeix el seu poder gairebé únic i il·limitat - 1929  Proposta d’acció que vol ser l’inici de la construcció de l’estat soviètic i d’una potència econòmica mundial - SOCIALISME EN UN SOL PAÍS1 - INDUSTRIALITZACIÓ ACELERADA2 Programa amb el qual Stalin preten aconseguir el poder polític de la URSS 1. SOCIALISME EN UN SOL PAÍS - Tesi central  La construcció del socialisme és un principi universal  principi de l’internacionalisme  liquidació del capitalisme - La revolució de 1917 a Moscou i a Sant Petersburg havia de ser el principi del socialisme a Europa  però mentre no fos possible expandir el socialisme, s’hauria de construir el socialisme només a la URSS i això havia de ser l’element prioritari pel conjunt de partits comunistes del món 2. INDUSTRIALITZACIÓ ACCELERADA - Modernitzar la URSS per la industrialització massiva en el mínim de temps possible. Una part del desenvolupament del capitalisme a països com França i Gran Bretanya es va finançar amb els recursos extrets de les colònies d’aquests imperis. Una altra part era de l’agricultura. La URSS no tenia ni una cosa ni l’altra ja que no tenia colònies i la seva agricultura era precària.
- Així doncs, els recursos provenen de la COL·LECTIVITZACIÓ  Traslladar a la força els recursos existents de mans aaaaaaaaaaaaaa privades (kulaks) per l’Estat petits i mitjans agrícoles aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa · Expropiar la propietat privada · Nacionalitzar-la · Col·lectivitzar-la  repartir-la a persones que destinaran els guanys a l’Estat per poder destinar-lo a altres afers PROJECTE DE COACCIÓ - Eines de coacció suficients per obligar a la col·lectivització  als voltants del 1929 tant el Partit Comunista (únic) com l’Estat, generen els recursos coactius indispensables per forçar el procés de les col·lectivitzacions · milícies persecució de les formes de resistència a les col·lectivitzacions i a · militants l’oposició política a Stalin · organismes de seguretat de l’Estat - Coneguda la resistència de petits propietaris el 1929  liquidació dels kudaks com a classe social · execució immediata · exportació a camps de concentració i de treball forçat · milions de víctimes (10 milions) · fins a mitjans dels anys ’30 (1934 aproximadament) - Canvis econòmics i socials radicals  1929 – 1934 - Stalin s’imposa políticament a Trotski (expulsat de la URSS per viure a Mèxic fins que el 1940 Ramon Mercader, agent soviètic, l’assassina per ordre soviètica) - Generalització de les col·lectivitzacions i inici dels primers episodis de la llarga història de la repressió stalinista - Tot i la desaparició de Trotski com rival polític, s’intenta delimitar el poder que acumula Stalin - 1934  Assassinat del primer secretari comunista (Kirov) a Leningrad. El seu assassinat és utilitzat per Stalin per dur a terme una onada repressiva que l’acaba de conformar en el poder  Repressió - Voluntat d’accelerar el procés econòmic - Ritme de repressió vinculat a les mesures transitives del socialisme en un sol país - Inici del llarg procés per eliminar la vella guàrdia bolxevic - Desaparició de l’oposició política - 1930  Primeres purgues i persecucions serioses contra centres de poder i gestió de l’estat soviètic  persecucions dirigides contra els nuclis de tècnics i professionals que podien posar en qüestió la realització del socialisme en un sol país segons les dimensions i terminis previstos  persecucions molt delimitades contra especialistes de l’Estat que posaren en dubte els plans quinquennals (Gosplan) - Acceleració dels processos d’industrialització - Enfortiment de les mesures repressives: · Amenaçar als camperols de granges col·lectivitzades  entre 5 i 10 anys de treball forçat · Matar bestiar  2 anys de presó · Robar béns comuns de l’Estat  10 anys de treball forçat - XVII Congrés del PCUS (gener 1934) · Punt important pel final de l’etapa 1929-1934 · Darrer congrés on es pot presentar alguna forma d’oposició a l’Estat - Després de l’assassinat de Kirov el novembre de 1934 tenen lloc processos de repressió i política per liquidar la vella guàrdia bolxevic  1934 – 1939 - Consolidació del poder - Liquidació definitiva de l’oposició interna  pràctica desaparició de la vella guàrdia bolxevic  construcció de la pròpia legitimitat d’Stalin - Base de terror polític - Neutralització de qualsevol oposició militar  purgues brutals - Processos de Moscou - Plans quinquennals - Acceleració de la industrialització  aprofitant la crisi econòmica capitalista de 1929 - Pacte bilateral amb l’Alemanya nazi  objectiu comú  repartiment de Polònia - Anys àlgids de repressió i brutalitat - Anys més durs de la dictadura stalinista - Anys en què la URSS es projecta com una gran esperança política, social, cultural, etc.  anys daurats  “la llum que ve de l’est” - Es promouen els viatges per conèixer els avenços de la URSS - Etapa més complexa de la dictadura stalinista  1939 – 1941 - Comença la Segona Guerra Mundial i la URSS es manté neutral · Perquè és una guerra interimperialista capitalista · Creuen que el capitalisme acabarà desapareixent per deixar pas al socialisme - No s’expliquen dues coses: · El pacte de no agressió comportava el repartiment de Polònia · Proveïment de matèries primeres de la URSS a Alemanya fins el juny de 1941 - petroli - blat Objectiu nazis  liquidació de la URSS i conquista territorial  entrada de la URSS a la Segona Guerra Mundial el 1941 GRAN GUERRA PATRIÒTICA (1941-1945) - Guerra contra l’invasor alemany - Discurs nacional amb avocacions al passat imperial per tal de mobilitzar la població - Guerra en defensa de “la mare russa” - La URSS es presenta com la gran antifeixista - 1943  Tomb en la guerra · Reforçament de tropes soviètiques · La URSS és la capdavantera en l’aliança antifeixista - Stalin arriba al moment del seu màxim poder i esplendor  es comença a divinitzar-lo - Acaba amb els soviètics a Berlin per guanyar la guerra i es converteix en una potència europea  1945 – 1953 - Stalin ha assolit el màxim poder - Poder paranoic (EX: el 1950 es realitza una purga de metges jueus) - Competència amb USA - Moment d’aconseguir la bomba atòmica (1949) - Una de les dues superpotències mundials (l’altre és USA) - Consolida la seva influència a la meitat del continent europeu  mostra la idea soviètica de tenir països aliats per fer de mur sobre un possible atac provinent d’occident  sistema defensiu al voltant de la URSS - Març 1953  mor Stalin  el troben mort després de dos dies a la seva habitació - Comença una lluita per la nova successió  Mikita Kruitxev acaba guanyant  el 1956 impulsa, en el XX Congrés del PCUS, amb l’Informe Seuret, la DESESTALINITZACIÓ · Despullar el poder dels excessos de la època stalinista · Evolució dels partits comunistes europeus  descontaminació stalinista SISTEMES POLÍTICS D’ENTREGUERRES  Democràcies occidentals - USA  colònies a Amèrica Llatina i Àsia - Gran bretanya - França Bèlgica - Altres països de l’Europa occidental notable presència colonial a Àsia i Àfrica Holanda - Àfrica - Japó  ha de competir pel poder de l’àrea asiàtica primer amb França i Gran Bretanya i després de la Primera Guerra Mundial am USA econòmica social · Competència mútua política · Necessitat del poder en l’Àsia  Dictadures / feixismes - Itàlia 1922 -1943  República social feixista 1943-1945 - Alemanya 1933-1945 - Espanya 1923-1930 amb Primo de Rivera  1936-1975 amb Franco - Portugal 1922-1974 Estado Novo - Altres països europeus  Dictadures comunistes - URSS · 1917-1924 · 1924-1929 · 1929-1953 Stalinisme *** Després de la Segona Guerra Mundial s’inicien els primers processos de la descolonització EX: Índia  Amenaça japonesa com excusa per la independència  Enemics de les democràcies Amenaça comunista sobretot a partir del 1929: - Principalment per part de la URSS - Perill comunista · Crisi d’octubre 1929 · Consolidació al poder d’Stalin  plena estabilització de la URSS com un sistema polític de llarga durada  construcció d’una suposada alternativa al capitalisme en crisi · Volen que la crisi del capitalisme sigui la definitiva per la seva eliminació i poder implantar el comunisme  pànic anticomunista · “ABANS HITLER QUE STALIN” ESPANYA 1923 – 1930: Dictadura de Primo de Rivera 1939 – 1931: Dictablanda 1931 – 1936: Segona República · 1931 – 1933: Bienni reformista · 1933 – 1935: Bienni negre 1936 – 1939: Guerra Civil 1936 – 1975: Dictadura franquista - Abans de la Guerra Civil: · España era un país de segona o tercera categoria en el marc europeu · Mala comunicació amb Europa · Monarquia corrupta · Laboratori polític  Cop d’estat l’octubre de 1923 a mans de Primo de Rivera - Per liquidar el moviment obrer - Clàssic (a nivell espanyol) - Adaptació d’alguns aspectes la Itàlia feixista - Dictadura militar · Col·laboradors  José Calvo Sotelo - Intent de mantenir viva la monarquia d’Alfons XIII - Eliminació del sistema dels torns polítics  presència per torns del partit liberal i el conservador al poder RESTAURACIÓ  Dictablanda Successió de governs civils i militars que havien de preparar la normalització del sistema polític espanyol, començant amb unes eleccions el 12 d’abril de 1931  victòria majoritària de les esquerres  SEGONA REPÚBLICA Proclamació el 14 d’abril després de l’abolició del rei Alfons XIII  Segona república 1931 – 1933 (bienni reformista) - Intent de col·locar Espanya dins el marc europeu - Projecte de modernització i reformació · Reforma agrària  per combatre l’enorme pobresa rural  modernització tècnica i transformació de l’estructura agrària · Reforma militar  exèrcit el menys polític possible i més neutral políticament  que deixi de ser una amenaça pel sistema polític  neutralització dels majors oficials a favor d’Alfons XIII i el conseqüent posicionament a favor de la República · Reforma del pla d’estudis · Reforma logística i d’equipament · Reforma institucional  separació dels interessos de l’església i l’estat. L’església queda forma de la gestió pública de l’estat i la societat espanyola  estat laic · Autonomia política al catalanisme polític  estat menys unitari - 2 grans enemics: · Extrema esquerra revolucionària  anarquisme  CNT / FAI · Sectors més vinculats a l’antiga monarquia d’Alfons XIII - El novembre de 1933 tenen lloc unes eleccions generals  victòria de centre-dreta: · Partit Republicà Radical · CEDA Antirepublicans  Segona república 1931 – 1939 (bienni negre) - Congelació de la reforma agrària - Revisió de canvis a l’exèrcit - Creix la percepció de que la República és reformista (en perill les esquerres) i que darrera dels grups guanyadors s’amaguen antirepublicans i feixistes - Crisi social: · Revolució d’Astúries  zones mineres  caràcter obrerista · Crisi catalana del 6 d’octubre  Lluís Companys proclama l’Estat Català dins la federació republicana espanyola  FRACÀS - Eleccions el 16 de febrer de 1936: · Guanyen les esquerres  Front Popular  intenten recuperar el programa reformista de 1931 · Conspiració definitiva contra la República  nucli central espanyol amb ramificacions europees (sobretot feixistes italians)  pensada com un cop d’estat clàssic (violent i repressiu) per imposar ràpidament una dictadura amb contundència i repressió a l’oposició  l’exèrcit africà era l’únic capacitat per dur a terme el cop d’estat  presència important d’elements civils i nuclis d’inspiració feixista (Falange)  veuen la possibilitat d’intentar construir un projecte feixista a Espanya - Juliol de 1936 · Assassinat del tinent Castillo  es venja amb l’assassinat de José Calvo Sotelo · El cop d’estat fracassa per la resistència popular · Inici guerra civil  importància d’Espanya pel conjunt Europeu  Guerra civil 1936 – 1939 Agost de 1936 - Espanya entra en l’escenari europeu - Ajudes d’Alemanya i Itàlia a Franco - Problema internacional - La Segona Guerra Mundial no va començar abans pel desenvolupament de la Guerra Civil Espanyola ...