Tema 14. Avaluació de les capacitats per a diferents usos del sòl (2010)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Gestió i Conservació dels sòls
Año del apunte 2010
Páginas 5
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

TEMA 14. AVALUACIÓ DE LES CAPACITATS PER A DIFERENTS USOS DEL SÒL 1.1. Sistemes per l’avaluació de sòls Cal donar a cada tips de sòl un ús adient a les seves aptituds        o o  1.2. Tipus de sistemes d’avaluació de sòls Sistemes de capacitat (usos generals) Sistemes d’aptitud (usos molt específics) Exemples: Classes de capacitat agrològica (USDA i adaptacions a d’altres països) Transformació de secà en regadiu Terres de primera Prime farmlands Índex de productivitat de Riquier-Bramao “framework for land evaluation” LEU land evaluation unit LUT land utilitzation type Avaluació amb finalitats cadastrals (mètode del Valor Índex) 1.3. Classificació dels principals sistemes d’avaluació de sòls QUALITATIUS: QUANTITATIUS: Resultats qualitatius Resultats numèrics CAPACITAT: APTITUD: Usos molt generals i poc precisos Usos específics i precisos PARAMÈTRICS: CATEGÒRICS: S’assigna un valor i s’opera S’assigna la classe en funció de valors matemàticament limitants ACTUAL: POTENCIAL: Condicions actuals Condicions futures amb subsanació /millores 1.4. Classes de capacitat agrològica (USDA, 1961) Hi ha adaptacions d’aquest sistema a molts països, entre ells Espanya. És un sistema senzill que considera les possibilitats d’utilització agrícola de les terres, sense entrar en la consideració de quin cultiu concret s’implantarà.
Estableix 8 classes de sòls:   4 cultivables (de conreus intensius a ocasionals) I-IV 4 vegetació permanent (pastures, bosc, reserves) V-VIII.
o Classe V: és bona per cultivar però té algun factor limitant com per exemple al costat d’un riu hi ha risc d’inundació.
o o o Classe VI: pendent pronunciat, bo per pastures o forestals Classe VII: pastures sense pressió excessiva, act. Forestal limitada Classe VIII: forestal -> reserva natural!! Defineix subclasses, en funció del factor limitant principal:     e= erosió w= anegament, hidromorfia c= clima s= sòl (acidesa, pedregositat, salinitat,etc.) Unitats de capacitat agrològica: subdivisions de les subclasses en zones més homogènies.
En els mapes de capacitats agrològiques, s’especifica una fórmula associada a cada zona cartografiada que indica els factors limitants.
CODIFICACIÓ: 1.5. Índex de productivitat de Riquier-Bramao (1976) Pot ser aplicat per avaluar la productivitat actual de sòl, o la potencial suposant determinades millores.
Si hi ha un factor limitant i el millorem però l’IP encara ens dóna un resultat negatiu, vol dir que hi ha algun altre factor limitant, per tan no cal ens esforcem en corregir el sòl, ja que suposa molt esforç.
1.6. Taules dels paràmetres 1.7. Sistemes d’avaluació de terres d’alta qualitat agrícola               Terres de primera o terrenys d’alta qualitat “Prime farmianda”. Condicions: Gran valor com a sòls agrícoles. Protecció legal Règim d’humitat no arídic, amb suficient aigua disponible en els primers 100 cm de sòl, o sistema de reg.
pH del sòl entre 4’5 i 8’4 en tots els horitzons o sona radicular.
Capa freàtica no superficial Risc d’inundació menor a 1 cop cada dos anys durant el període de creixement Producte de K (erosionabilitat del sòl) pel pendent (%) menor a 2.
Conductivitat hidràulica major a 0’15 cm/hora en els 50 cm superiors.
Menys d’un 10% de fragments de roca (> a 7’6 cm) en l’horitzó superficial Terres de primera locals “ Unique farmlands” No pertanyen als d’alta qualitat però tenen condicions favorables per una producció econòmica i sostenible de productes de qualitat Producció de cultius d’alt valor.
Bona disponibilitat d’aigua per les plantes Combinacions favorables de qualitat del sòl, clima, drenatge, situació general i accés a mercats.
“Terres importants” Característiques properes als terrenys únics Valor local o comarcal 1.8. Atributs per a la definició d’un LUT          Producte o nom de l’ús Requeriments ambientals i clima Requeriments físics, hídrics i químics Tipus de treball del sòl Nivell tecnològic de l’aprofitament Accés a mercats Requeriments de conservació de sòls Limitacions per salinitat Contaminació de sòls ...