ALFABETITZACIÓ (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria comunitaria I
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Aspectes relacionats amb l'alfabetització

Vista previa del texto

BLOC 2: PROMOCIÓ DE LA SALUT I EDUCACIÓ PER LA SALUT TEMA 4: ALFABETITZACIÓ PER A LA SALUT I EDUCACIÓ PER A LA SALUT - Prevenció primària  vacunes - Prevenció secundària  cribratges (faig aquelles persones que tenen més possibilitats de patir un càncer de mama) - Prevenció terciària  quan la persona té aquesta malaltia, que la persona no empitjori  prevenció complicacions en persones que ja tenen la malaltia.
PROMOCIÓ DE LA SALUT (PS): - Objectiu: Miloora de la salut controlant els determinants socials, les condicions de vida, i fer-ho equitativament.
- No buscar els factors de risc sinó les CAUSES de que hi hagin factors de risc.
- Es centra en la persona, la familia, el context i la comunitat, buscar el benestar col·lectiu.
És a dir, la PS és qualsevol combinació planificada d’educació suports polítics, normatius, organitzatius, de les accions i condicions de vida favorables a la salut dels individus, grups, comunitats. (Green i Kreuter – 2005) EDUCACIÓ PER A LA SALUT: És una estratègia de PS, un component important de la PS, útil per donar coneixements a les persones sobre les condicions socials, econòmiques i ambientals que influeixen en la seva salut, per ajudar-los a que busquin els seus actius en salut, independentment de la situació de salut o malaltia.
EXEMPLES D’INTERVENCIONS EN LES PRÀCTIQUES DE PS: - Temes: estils de vida, accidents de trànsit, alcohol, tabac, VIH, malalties cròniques, nutrició, activitat física, seguretat vial, salut mental… - Població: nens, adolescents, dones, immigrants, gent gran… - Escenaris: Ciutats, municipis, escoles, llocs de feina, centres de salut, hospitals, comunitat..
DEFINICIONS: Alfabetització: procés continu d’adquisició d’habilitats. Té dos nivells: - Nivell mínim: habilitat de llegir i escriure.
- Alfabetització funcional: afegeix la comunicació visual i comprensió crítica, maneig TIC’s...
ALFABETITZACIÓ PER A LA SALUT (HL) “És basa en l’alfabetització general i engloba les motivacions, coneixements i competències de les persones per accedir, entendre, avaluar i aplicar la informació sobre salut en la toma de decisions sobre l’atenció i la cura sanitària, la prevenció de les malalties i la promoció de la salut per a mantenir i millorar la qualitat de vida al llarg d’aquesta.” “Habilitats socials i cognitives que determinen el nivell de motivació i la capacitat d’una persona per accedir, entendre i utilitzar la informació de manera que pugui promoure i mantenir una bona salut (oms – 1988)” “Capacitat d’obtenir informació, comprendre-la i usar-la, per reduir el risc i millorar la salut (Centre for Health Literacy”) “L’alfabetització en salut vol dir alguna cosa més que ésser capaç de llegir fulletons o concretat visites mèdiques amb èxit.
Millorar l’accés de la població a la informació de salut i la seva capacitat d’utilitzar aquesta mateixa informació és fonamental per l’apoderament de les persones (jacobs – 2005)” QUÈ COMPORTA UN BAIX NIVELL HL: Problemes per accedir, comprendre, valorar i aplicar la informació relacionada amb la cura salut, amb la prevenció i la promoció de la salut  per tant  pitjor salut, i risc per a la seguretat de l’usuari.
PER QUÈ LA RELACIÓ ENTRE BAIX NIVELL DE HL I MALA SALUT? En estudi podria deure’s a: - Coneixements i habilitats inadequades de la informació de la salut i instruccions mèdiques - Pitjors capacitats d’autocura i manteniment dels estils de vida, - Menor cerca d’informació - Menor autoconfiança i autoeficàcia en les accions relacionades amb la salut.
EVIDÈNCIA DE LA RELACIÓ ENTRE BAIX NIVELL DE HL I SALUT: - Dificultat de comunicació amb el sanitari.
- Menor eficàcia dels programes preventius - Control inadequat de polimedicació - Major prevalença d’estils de vida poc sans - Major risc d’hospitalització - Major risc de mortalitat...
La població més vulnerable, serà la que te menys recursos, persones més grans...
La Conferència Otawa de Promoció de la salut, 1986  “Les persones no podran assolir el seu potencial màxim de salut a menys que siguin capaços de controlar els factors que determinen la seva salut” American Medical Association, JAMA, 1999  HL és un predictor més fort de la salut que l’edat, ingressos, situació laboral, nivells d’estudis o ètnia”.
QUIN ÉS EL NIVELL DE HL DE LA POBLACIÓ: (enquesta Europea sobre Alfabetització per la salut, 2012) RESULTATS NIVELL HL ENQUESTA EUROPEA D’ALFABETITZACIÓ EN SALUT: VALORACIÓ DEL NIVELL DE HL DELS USUARIS: Un nivell acceptable de HL és imprescindible per a l’apoderament de l’usuari.
SAHLA  50 paraules i que el pacient les llegeixi en veu alta. I ho ha de relacionar amb 2 possibles paraules (si n’encertes més de 38 ets adequada).
NVS  Etiqueta d’un gelat.
ALFABETITZACIÓ PER A LA SALUT: Perspectiva clínica: Inclouen elements de comportament que reflecteixen les competències de cada persona per moure’s com pacient en el context sanitari.
Perspectiva de salut pública: van més enllà del context sanitari, compren els entorns familiar, laboral, comunitari.
ABORDATGE PER A LA MILLORA HL: Multifactorial, multisectorial i pluridisciplinar: - Compromís àmbits educatiu, sanitari, farmacèutic, alimentari, mitjans de comunicació, científics...
- Amb la representació de col·lectius de professionals sanitaris, de pacients i usuaris i polítics.
Accions: - Mesurar el nivell de HL - Intervenir sobre pacients i ciutadans - Facilitar l’accessibilitat i disminuir les exigències de HL en els diferents contexts culturals i socials.
RECOMANACIONS ALS PROFESSIONALS DE LA SALUT PER AUGMENTAR ELS NIVELLS DE HL DELS USUARIS: Intervencions educatives: Estratègies: - Autocura de les malalties - Per establir una relació de confiança pacients – professionals - Per capacitar una bona navegabilitat pel sistema sanitari ESTAN LES INSTITUCIONS ALFABETITZADES? Facilitar l’accessibilitat i disminuir les exigències de HL en diferents contexts culturals i socials.
COMUNICACIÓ ORAL Recomanacions els professionals de la salut per minimitzar l’impacte en salut de nivells baixos de HL: - Evitar ús tecnicismes - Limitar la quantitat d’informació en cada consulta - Informar al pacient amb ajuda de text escrit, esquemes...
- Remetre’l a grups de suport de pacients crònics - Limitar les interrupcions (telèfons, altres professionals...) - Re-explicar si cal - Tornar a ensenyar en un mètode diferent si cal.
AM3 (3 ask – me)  són 3 preguntes senzilles que qualsevol pacient ha de tenir previstes quan tingui visita: - Quin és el meu problema principal? - Què cal que faci? - Per què fer-ho és important per mi? COMUNICACIÓ ORAL  ENCORATJAR ALS USUARIS AMB MISSATGES COM...: - Pari si té dubtes, torni a preguntar. És el seu cos i té dret a saber.
- Informeu-vos sobre la malaltia, les proves mèdiques i el pla de tractament - Assegureu-vos que rebeu els tractaments pels professionals adequats. No assumiu res.
- Demaneu a un familiar o amic que us acompanyi, que sigui el vostre conseller.
- Sàpiga quins medicaments pren i per què els pren.
- Participi de totes les decisions sobre el seu tractament. Vostè és el centre de l’equip d’atenció de salut.
DONAR MATERIAL ESCRIT: - Material didàctic visual - Llenguatge senzill - Informació multilingüe - Revisar amb el pacient què ha entès - Encoratjar a l’acció.
...