07.5. VHE (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 4º curso
Asignatura Digestiu
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 25/08/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

APMED.UdL 65 La profilaxis de l’hepatitis D depèn de si es tracta de: - Coinfecció són vàlides les mesures profilàctiques pel VHB - Sobreinfecció en un portador de HBsAg, s’ha d’alertar de les mesures de risc com l’ADVP i l’homosexualitat. 7.5. Virus hepatitis E (VHE) Descobert 1983 (Balayan) per microscòpia electrònica. Afecta principalment als països en desenvolupament. Existeixen 4 genotips, els dos primers només es troben en humans i epidèmies i el 3 i 4 en humans i mamífers, països desenvolupats i subjectes d’edat avançada i immunodeprimits. Representa >5% de les hepatitis agudes en països subdesenvolupats. Estan descrits brots epidèmics a Àsia, Índia, Mig Orient, Egipte, Costa de Marfil i Mèxic. Les hepatitis VHE en els arriben als països desenvolupats per persones que viatgen a zones endèmiques. La seva prevalença a Catalunya augmenta amb l’edat i amb antecedents quirúrgics i multípares. El seu mecanisme de transmissió és: principalment hídric (transmissió fecal-oral, aliments contaminats), transfusió, vertical i contacte directe. El seu període d’incubació és de 4-5 setmanes. No existeixen portadors crònics i, per tant, la transmissió persona-persona és molt baixa. Els porcs són el reservori animal del virus. La virèmia és curta <2 setmanes i només en immunodeprimits, en els quals la malaltia pot cronificar. Durant poc temps en la serologia es veu anti-VHE IgM però el més habitual és l’anticòs anti-VHE IgG. 66 APMED.UdL La mortalitat associada és baixa excepte en dones embarassades en que es relaciona en un 20-30% amb CID sobre tot al tercer trimestre. La profilaxis de l’hepatitis E inclou les mateixes mesures sanitàries que per l’hepatitis A. La profilaxis passiva amb immunoglobulina sèrica inespecífica ha estat importada d’altres països amb alta prevalença d’infecció per VHE. No existeixen encara vacunes vàlides per prevenir-la. ...