practica6_activitat1_ (2013)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 1º curso
Asignatura Biologia I: introducció a la biomedicina + TIC
Profesor
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 29/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

N Titulació de grau Medicina Biologia Farmàcia Altres (química, bioquímica, cc.
Ambientals, enginyeries) Pr Doctorat En curs Finalitzat Pr Anys fent recerca ≤1 any 1-2 anys 3-4 anys ≥5 anys Pr Lloc de treball Empresa privada Universitat Altres centres de recerca (CSIC, hospitals, altres organismes) Pr 141 122 186 177 Compliment Compleix Prevalença N 80,57 87,77 86,92 87,19 34 17 28 26 No compleix Prevalença 19,34 12,23 13,08 12,81 0,183 594 32 85,71 84,21 99 6 14,29 15,79 0,797 234 253 93 46 83,87 88,77 82,30 85,19 45 32 20 8 16,13 11,23 17,70 14,81 0,260 90 281 255 87,38 83,88 87,03 13 54 38 12,62 16,12 12,97 0,459 Segons la titulació de grau observem que la titulació que més compleix les normes de seguretat al laboratori és biologia i la titulació que menys les compleix és medicina. Si observem segons si es troben fent el doctorat o si ja l’han finalitzat veiem que hi ha una prevalença més alta de compliment de les normes és al doctorat en curs.
Segons els anys fets de recerca observem que els que compleixen més les normes de seguretat són els que han fet entre 1 i 2 anys. Entre els 3 i 4 anys baixa el compliment de les normes i torna a augmentar quan fa més de 5 anys que estan fent recerca.
I finalment segons el lloc de treball trobem que és compleix més les normes de seguretat en l’empresa privada i en altres centres de recerca com CSIC, hospitals.. que no pas en les universitats.
...