T2. Conducta elicitada (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament Noa Gay Rúa TEMA 2: CONDUCTA ELICITADA 1. Concepte de conducta elicitada CONDUCTA ELICITADA / RESPOSTA ELICITADA És una forma de resposta als estímuls ambientals que no depèn de l’experiència prèvia de l’organisme Resposta desencadenada per un estímul elicitador: E  R Hi ha 3 tipus de conducta elicitada: 1- Reflexos (moleculars i fàsiques) 2- Mecanismes d’orientació o Tropismes (molars i de major durada). Són respostes poc motrius, solen donar-se en animals poc desenvolupats (insectes) a. Indirectes (Kinèsis)  La kinèsis és un tropisme no direccional  Ex. Una baix humitat fa que les cotxinilles es moguin. A mesura que s’apropen a una zona més seca, deixa de moure’s. El moviment en concret no segueix un camí concret, una direcció.
b. Directes (Tàxies)  La tàxia és un tropisme direccional. L’animal s’apropa o s’allunya de l’estímul.
 Ex. Els insectes s’atansen a la llum 3- Patrons d’acció modal (PAM) o Pautes d’acció fixa (molars, complexes i sovint de llarga durada). Són seqüencies de conducta estereotipades que tenen una funcions en concret (reproducció, supervivència). Intervé tot l’organisme de l’animal.
 Són seqüències de conducta específiques d’algunes espècies que es desencadenen davant un estímul determinat (estímul signe o estímul desencadenant o alliberador).
o Ex. Balls de festeig, construcció del niu, alimentació niada  L’estímul signe (o desencadenant) pot ser difícil d’identificar.
 Sol estar format per un conjunt d’estímuls, part dels quals poden ser interns.
 Estímul signe: objecte llarg, prim en moviment, que apunti cap baix i amb punt vermell prop de la punta (Tinbergen i Perdeck) Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament Noa Gay Rúa 2. Els reflexos DEFINICIÓ DE REFLEX  És una reacció desencadenada de forma involuntària en un temps molt breu i deguda a l’aplicació d’un estímul molt definit a un determinat receptor.
 Les respostes reflexes no requereixen un aprenentatge previ.
 E elicitador  R específica /elicitada ARC REFLEX  Arriba un estímul; per exemple una flama. El subjecte al tocar-la i notar la calor reacciona retirant el braç, això es gracies als receptors sensorials.
 Aquesta informació arribarà fins la medul·la espinal, i un cop allà innerva amb una interneurona que, a la vegada, enviarà la informació cap a una neurona motora per retirar la mà de la font de calor.
REFLEXOS - Faciliten l’adaptació al medi. Ex. Reflex de tossir a l’hora d’ofegar-se.
- Estan presents en tots els organismes d’una mateixa espècie.
- Presenten variabilitat inter i intraindividual. Ex. Dos persones poden notar un vas de llet calena a temperatures diferents, és a dir, tenim un llindar diferent.
- Les característiques de la resposta poden variar (habituació i sensibilització) Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament Noa Gay Rúa EL REFLEX D’ORIENTACIÓ     Conjunt de respostes elicitades per un estímul nou o per la modificació d’un estímul familiar.
o Ex. Un soroll o un augment de la llum provoca un reflex d’orientació Reflex inespecífic o No es pot assenyalar un únic estímul com a estímul elicitador. Hi ha un munt d’estímuls que provoquen el reflex d’orientació.
o Genera un conjunt de respostes, no hi ha resposta específica S’habitua amb facilitat i totalment.
o Al presentar un estímul nou es presenta una resposta, però al repetir-ho varis cops deixa de provocar una resposta Índex d’atenció o Si es te TDH, pots no notar l’aparició d’un nou estímul, per tant l’índex d’atenció serveix per detectar aquest nou estímul.
COMPONENTS DEL REFLEX D’ORIENTACIÓ   Respostes musculars o Augment de la tensió muscular o Detenció i inhibició de conducta o Orientació del cap i canvis posturals del cos Respostes vegetatives o Canvis de la RED (increment de la conductància /disminució) de la resistència elèctrica de la pell) o Disminució de la freqüència cardíaca o Inhibició temporal de la respiració o Dilatació pupil·lar o Dilatació dels vasos sanguinis centrals i vasoconstricció dels perifèrics o La resposta davant l’estímul nou permet inferir que existeix en la memòria del nadó una representació de l’estímul d’habituació o familiar, que li permet captar la diferencia entre els dos.
Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament  Noa Gay Rúa Respostes centrals o Desincronització ones electrocefalogràfiques MESURES DE LA RESPOSTA REFLEXA      Intensitat i potència (magnitud) de canvi.
Latència  Temps que transcorre des de presentar l’estíml elicitador fins que es produeix la resposta reflexa. Guarda correlacío´negativa amb els dos elements anteriors.
Llindar  Quantitat mínima que ha de tenir l’estímul elicitador per provocar la resposta. Quan més petita és la quantitat d’energia necessària per fer aparèixer la resposta reflexa, més fort és el reflex.
Facilitat d’habituació o habitualitat  Assaig necessaris per habituar la resposta reflexa.
Quan els reflexes són forts, una petita quantitat d’energia desencadenarà la resposta. En canvi, si hi ha un llindar alt, es necessita més energia per a desencadenar la resposta.
Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament   Noa Gay Rúa Resposta reflexa forta  Estem dient que es desencadenada per una quantitat d’energia baixa. El llindar és baix, la magnitud és alta, latència curta, s’habitua amb dificultat.
Resposta reflexa feble  Contrari resposta reflexa forta (poca magnitud, latència llarga, llindar alt, etc.) LLEIS DEL REFLEX Com afecten les propietats de l’E elicitador a la R reflexa? - Quan major es l’E elicitador major es la intensitat de la resposta reflexa, i menor es la latència.
A llindars baixos, la força de la resposta reflexa és alta (sobretot pel que fa a la latència) Exercici: Volem dur a terme un estudi experimental que té com a objectiu estudiar si les persones amb Trastorn límits de la personalitat (TLP)/ depressió mostren un reflex d’orientació alterat enfront d’imatges d’alt contingut emocional negatiu, en comparació amb participants sans.
Poseu tres exemples de respostes reflexes que es podrien avaluar en aquesta recerca i especifiqueu per a cada resposta quina/es mesura/es de al seva forà utilitzaríeu.
- Mesurar les conductàncies Mesurar la freqüència cardíaca ...