2. Sistemes i món de les margarides (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura ciències de la biosfera
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 03/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Sistemes i món de les margarides.
James Lovelock va inventar un detector de captura d’electrons que va ajudar als descobriments sobre la persistència dels CFCs i el seu paper en el deteriorament de la capa d’ozó. Va posar l’aparell en un vaixell i va veure que hi havia CFCs a tot arreu, a més d’una sèrie de compostos producte de l’activitat humana.
Més endavant, el van contractar a la NASA i un dels objectius dels seus treballs era desenvolupar nombrosos instruments científics utilitzats per l’anàlisi de les atmosferes i superfícies de planetes extraterrestres. Es van centrar en veure si a Mart hi havia vida.
L’home va anar donant voltes i va formar la HIPÒTESIS DE GAIA els planetes controlen les característiques del medi pel seu propi benefici. Un planeta sense que hi hagi cap intel·ligència és capaç de controlar la temperatura fins un rang. És a dir, la Hipòtesis de Gaia postula que el clima, la vida i la geologia actuen de forma conjunta i s’autoregulen tendint a l’equilibri.
Què són els sistemes? Els sistemes simplement INTERRELACIONATS.
són conjunts formats per diferents COMPONENTS Si hi ha un sol component no seria un sistema. Si tenim dos components però que no interactuen un amb l’altre tampoc tenim un sistema.
Els components i el sistema estan marcats per un CERT ESTAT, com és la temperatura de la Terra o la salinitat de l’oceà. Un exemple molt clarificador seria que si fa més calor nosaltres suem per estabilitzar el sistema.
Feedback negatiu.
Un exemple de feedback el trobem entre un cos i la manta elèctrica. Si augmenta la temperatura de la manta elèctrica, augmenta la temperatura del cos. Si augmenta la temperatura del cos el que interessa es que no s’escalfi tant la manta elèctrica i per tant baixarem la temperatura. Hi ha una retroalimentació negativa que estabilitza la temperatura, per tenir una temperatura confortable.
Per a que sigui una retroalimentació negativa el nombre de interaccions negatives ha de ser imparell.
Feedback positiu.
Quan un animal s’esvera, al final corre tota la manada.
Feedback cíclic en l’ecologia de poblacions.
El creixement exponencial allà on hi ha més individus hi ha més naixements però també més mortalitat. Hi ha una retroalimentació positiva en quant a que com més individus més creix la població, però també una negativa en quant a que quan més naixements també més mortalitat.
En el cas de la POBLACIÓ EN CREIXEMENT LOGÍSTIC crea que la població augmenti i després disminueixi.
El creixement exponencial no pot ser indefinit perquè arribarà un moment que deixi de créixer d’aquesta forma per motius de la capacitat de càrrega. Aquest és un mecanisme de feedback negatiu.
Estat en equilibri.
Un estat d’equilibri es que si tenim un sistema estable en aquell punt, l’estat roman en aquest lloc.
Una manera que es representa l’equilibri són amb muntanyes i valls. Hi ha que són estables i d’altres inestables.
❖ Equilibri estable. Si la bola està a la vall es queda a la vall, però si la pertorbem i la deixem cap a munt, aleshores la boleta tornarà a la vall, això és el que entenem com a punt d’equilibri estable. Després de la pertorbació queda en aquesta situació.
❖ Equilibri inestable. Quan es mou la boleta del cim de la muntanya aquesta és incapaç de tornar a l’estat natural.
Planeta de les margarides.
Després d’una erupció volcànica la temperatura és més baixa.
Tenim un planeta imaginari que és el Planeta de les margarides. Només hi ha dos colors en aquest món, el blanc (margarides) i el gris (sòl). Es reflecteix més llum en el color blanc i per tant en les margarides, per tant hi haurà menys energia i l’ambient serà més fred.
Un albedo de 0 vol dir que tota l’energia que arriba s’absorbeix, mentre que 1 vol dir que tota l’energia que arriba es reflecteix. Com més recobriment de margarides, més es reflecteix la llum.
De manera que la temperatura és més baixa (efecte negatiu sobre la temperatura). Per tant si ho representem gràficament obtenim una RELACIÓ INVERSA.
Per una espècie trobarem, una temperatura òptima, un mínim per sota del qual no pot sobreviure i un màxim per sobre del qual tampoc pot sobreviure. Si augmenta o baixa la temperatura, les margarides respondran de una manera o d’una altra.
❖ Per sota de la temperatura òptima. Augmenta la temperatura, perquè baixa l’albedo, i també el recobriment de margarides.
❖ Per sobre de la temperatura òptima. Disminueix el recobriment de margarides.
Si es combina el gràfic de les temperatures amb la relació inversa entre la temperatura i la relació inversa. Trobarem dos punts d’equilibri. Just en aquests punts no canvia res, ni la temperatura ni el recobriment de les margarides.
Punt 1 Hi hauria un feedback negatiu si esperem que sigui un equilibri estable.
❖ Si disminueix la temperatura hi haurà menys margarides, si hi ha menys margarides disminueix l’albedo i per tant augmenta la temperatura. Una disminució de temperatura provoca un augment de la temperatura.
❖ Si augmenta la temperatura, augmentarà la superfície de margarides i per tant també ho farà l’albedo, disminuint la temperatura.
En ambdós casos tornem a la situació anterior, per tant es un punt d’equilibri estable.
Punt 2 Hi ha un feedback positiu.
❖ Si disminueix la temperatura acaba portant a que disminueixi més la temperatura per tant no es estable, ens dirigim cap el punt d’equilibri estable (Punt 1).
❖ Quan augmenta la temperatura disminueixen les quantitats de margarida, l’albedo i per tant augmenta la temperatura, extingint-se les margarides.
Quan hi ha les margarides tenim una temperatura estable durant molts anys. Una altra qüestió constant és que la desaparició de les margarides és sobtada quan la temperatura augmenta de cop.
Conforme la estrella sigui més lluminosa hi haurà més margarides blanques que fosques. En la teoria original de Lovelock tenia dues espècies, les blanques i les fosques.
...