02- 2 - Corts Generals (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Sistema político y derecho constitucional
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

“EL GOVERN” 1. CONCEPTE Es l’òrgan encarregat del poder executiu. Comporta 2 coses: - Encarregat de dirigir la política de l’estat.
- Encarregat d’executar les lleis aprovades per les corts.
2. REGULACIÓ Art. 98 i següents de la constitució i llei 50/1977 del govern.
3. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ  PRINCIPI DE DIRECCIÓ PRESIDENCIAL  el president del govern dirigeix la política del govern i a mes te una posició de superioritat respecte la resta de membres, ja que es ell qui assumeix la responsabilitat política i qui nomena i separa els ministres.
 PRINCIPI DEPARTAMENTAL  cada ministre té encarregada la direcció d’un departament concret i ha d’executar aquesta direcció d’acord amb les directrius que li marca el president del govern.
 PRINCIPI DE RESPONSABILITAT COL·LEGIADA  si el president del govern perd la confiança del congrés, dimiteix ell i tots els seus ministres en bloc.
4. COMPOSICIÓ Esta format per: - President.
- Vicepresident (poden o no haver-hi).
- Ministres  quan estan reunits tots el ministres s’anomena consell de ministres i realitzen funcions administratives.
o Quan estan reunits formant el govern, desenvolupen funcions polítiques.
5. FUNCIONS 1) Funció de direcció de la política interior.
2) Direcció de la política exterior.
3) Direcció de l’administració civil i militar 4) Defensar de l’estat.
5) Potestat reglamentaria.
1 “EL GOVERN” 6. RESPONSABILIDAD - PENAL I CIVIL  Tribunal Suprem  dins d’aquesta responsabilitat penal i civil hi ha els delictes de traïció a l’estat  la imputació ha de ser demanada per ¼ part dels diputats i ha de ser aprovada per majoria absoluta del congrés. Si queda aprovada anirà al Tribunal Suprem.
- POLITICA  es la moció de censura i qüestió de confiança.
2 “EL GOVERN” ESQUEMA “FORMA D’ELECCIO DEL PRESIDENT DEL GOVERN” 3 ...