3. El cicle vital de les tecnologies (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Tecnologies de la informació i la comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 85
Subido por

Vista previa del texto

3. El cicle vital de les tecnologies Mode genèric del cicle vital de les tecnologies El periodisme té un paper important a l'hora de difondre tecnologies i els usos que poden tenir aquestes tecnologies.
El cercle es tanca quan un producte esgota les seves possibilitats tecnològiques i se'n desenvolupa un de nou que el supera.
Cicle de la tecnologia Discontinuïtats tecnològiques: Innovacions que poden aparèixer en qualsevol indústria i que es caracteritzen per tenir un avantatge decisiu, de preu o qualitat, sobre allò que ja existeix. Aquestes discontinuïtats pot afectar el producte com els processos subjacents (com es fa el producte).
Aquesta discontinuïtat no és tan sols simple millora, sinó que es tracta d'una ruptura, una millora incremental.
A partir d'aquesta discontinuïtat s'obre una era de fermentació.
Era de fermentació: • La innovació revolucionària (la discontinuïtat) és rudimentària i experimental però és el preludi d’una era d’experimentació mentre les empreses lluiten per absorbir (o destruir) la tecnologia innovadora.
• La competència entre les velles i les noves tecnologies pot ser molt forta. Com que una nova tecnologia difícilment funciona bé d’entrada, pot ser que les velles augmentin la seva efectivitat i eficiència en resposta a l’amenaça.
• Les velles innovacions rarament desapareixen i ja està. Exemple: vinil.
•Alhora que velles i noves tecnologies competeixen, pot produir-se un procés de competència en el disseny dintre d’un sistema tecnològic. Poden aparèixer diferents versions d’una tecnologia, ja sigui perquè no és ben entesa o perquè cada empresa pionera té algun al·licient per diferenciar-se.
Exemple: HDTV • Diferents dinàmiques socials, polítiques i empresarials seleccionen un estàndard industrial o disseny dominant d’entre diferents.
Disseny dominant •El disseny dominant tanca l’anterior etapa, establint el seu domini sobre un tipus de producte.
Esdevé l’estàndard •Sorgeix de la demanda del mercat, resultat de la combinació de possibilitats tecnològiques i factors individuals, empresarials, polítics.
•El disseny dominant seguira essent-ho fins que no torni a aparèixer una discontinuïtat tecnològica.
Un cop que un disseny dominant esdevé estàndard industrial no és pas fàcil desplaçar-lo.
• El disseny dominant no sempre es el “millor” (p. e. VHS). És modelat Era dels canvis incrementals •Després que un disseny dominant apareix, el progrés tecnològic és conduit per nombroses innovacions incrementals del nou disseny en lloc d’intentar inventar-ne de nous.
•Els nous dissenys han de guanyar quota de mercat a un estàndard ja afermat, que és ben assimilat, els costos del qual han anat baixant i que sovint es beneficia dels avantatges d’una xarxa de tecnologies compatibles (p.e. perifèrics compatibles amb un ordinador).
• Una era de canvis incrementals s’acaba quan apareix una nova discontinuïtat tecnològica.
Aquesta teoria en principi es pot aplicar a qualsevol tecnologia.
Cicle Natural de Lehman–Wilzig i Cohen–Avigdor És una teoria que parla de l'evolució de les tecnologies relacionades amb els mitjans de comunicació.
1. És un model circular per mostrar influències mútues. Cada mitjà incorpora elements de l’anterior.
2. Els cercles mostren l’ordre cronològic d'aparició dels mitjans. Cada cercle representa el cercle vital complet d’un mitjà.
3. La durada de cada fase del cicle no és uniforme. Les transicions depenen de l’aparició de nous mitjans 4. Tot i que la darrera fase (resistència defensiva) apareix la quarta, pot començar en estadis anteriors.
0. Naixement / invenció tecnològica 1. Penetració en el mercat (16% d'usuaris). Segons com vagi aquesta fase sobreviurà o fracassarà.
2. Creixement (50%) 3. Maduració (50 -> 90%) 4. Resistència defensiva (90 -> 50%) 5. a. Adaptació b. Convergència c. Obsolescència ...