Estats no reconeguts- Transnístria (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Droit - 2º curso
Asignatura derecho internacional
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 25/10/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Transnístria Pràctica 1 Estat Un Estat és una forma d’organització social la qual està formada per quatre elements, població, territori, govern i sobirania exterior. Un estat pot ser creat ex novo, és a dir, en un territori que no formava part de cap altre estat, o pot ser creat mitjançant l’ escissió o independència del país al qual estava adherit. És molt important per poder ser considerat un estat, complir els quatre elements esmentats abans, del contrari, molts altres estats no en reconeixeran l’ existència.
Una característica molt important que tenen els estats és la subjectivitat o personalitat internacional. Ser un subjecte internacional o tenir subjectivitat internacional vol dir que es poden exercir una sèrie de competències a nivell internacional i d’ aquesta manera, ser reconegut com a estat internacionalment. Per esbrinar si un subjecte té realment aquesta subjectivitat, hi ha un seguit de criteris: 1. Treaty maning power. Facultat de realitzar tractats 2. Ius Legationis de forma activa i passiva. Representació de l’ estat davant d’ altres estats. Rebre acreditacions d’ altres subjectes en activitats diplomàtiques.
3. Responsabilitat. Tenir la capacitat de demandar i ser demandat per altres estats.
(Actor).
4. Ius Standi. Poder comparèixer davant dels Tribunals Internacionals.
5. Participació. Participació en afers internacionals.
6. Reconeixement internacional.
Reconeixement per part d’ altres subjectes internacionals.
7. Presa de decisions. Grau de subjectivitat, les seves competències, i com s’ adopten les decisions.
Transnístria Amb relació amb els estats i la subjectivitat internacional, trobem el cas de Transnístria, un territori separatista ubicat entre la riba esquerre del riu Dniéster, i la frontera oriental de la República de Moldàvia amb Ucraïna. L’any 1990 es va declarar la seva independència de Moldàvia i dos anys més tard, s’ inicià el conflicte bèl·lic de la Guerra de Transnístria el qual va enfrontar l’ exèrcit moldau amb ajuda de Romania per una banda, i per l’ altra banda la guàrdia republicana de Transnístria amb ajuda de militants, 1 unitats cosaques i el 14è exèrcit rus. Com a resultat del conflicte, es va negociar un alto el foc i Transnístria va passar a ser una república independent de facto, però es reconeguda de forma universal com part de Moldàvia.
Aquest territori europeu encara provoca controvèrsies ja que aquest reclama el seu territori al est del riu Dniéster, la ciutat de Bender i les localitats properes ubicades a la riba oest, i la República Moldava no reconeix la independència i considera que aquests territoris són part d’ una regió autònoma moldava, però en cap cas un estat independent. Actualment, Transnístria està organitzat com una República presidencial amb govern, parlament, exèrcit, policia, moneda i sistema postal propi, fins i tot crearen una Constitució, bandera, escut i himne nacional; no obstant, malgrat tots aquest elements que poden arribar a caracteritzar un estat, internacionalment Transnístria no està reconegut, només tres països el reconeixen: Nagorno-Karabaj, Abjasia i Osetia del Sur, territoris els quals tampoc són reconeguts internacionalment.
És realment Transnístria un estat? Per donar resposta a aquesta qüestió, primer s’ha d’ esbrinar si es compleixen els quatre requisits essencials per poder ser considerat un estat, independentment de si es reconegut o no per la comunitat internacional.
En primer lloc, Transnístria té una població. Els seus ciutadans són ciutadans de la República de Moldàvia, tot i que també hi ha molts amb ciutadania russa i ucraïnesa, llavors tècnicament no hi ha transnitrians en el sentit literal.
Segonament, té un territori delimitat, situat entre Moldàvia i Ucraïna, a la riba esquerra del riu Dniéster.
En tercer lloc, Transnístria està organitzat com una República presidencial, el president de la qual és Yevgeny Shevchuk i la primera ministre Tatiana Turanskaya.
Per últim, s’ ha de verificar si aquest territori té sobirania exterior, ja que es tracta de l’ element clau per poder tenir competències a nivell internacional i poder participar en organitzacions internacionals.
Dels requisits mencionats anteriorment per poder saber si un subjecte té sobirania interior, 2 Transnístria no els compleix tots, malgrat i posseir els altres 3 elements essencials que constitueixen un estat i que són exigits pel Dret Internacional. Aquest territori està considerat un estat independent de facto, és a dir, un territori la sobirania del qual no està reconeguda internacionalment tot i ser administrat parcialment o plenament per algun organisme més o menys autònom. Pel que fa a la definició d’ estat independent de facto, no entenc perquè no se li ha atorgat la subjectivitat internacional que necessita per a ser un subjecte ple dintre de la comunitat internacional.
Personalment, segons la recerca que he efectuat i la informació que he compilat en aquest treball, considero que Transnístria hauria de ser un estat reconegut, ja que compleix tots els requisits per ser-ho, i aquell que no compleix és perquè no li està permès executar les competències internacionals a les que podria fer front per la seva organització com a estat. A més, si els seus ciutadans escullen democràticament que volen formar part d’ aquest estat independent, no veig cap il·legitimitat perquè no ho pugui ser.
Per aquest motiu, i malgrat la meva carència d’ informació sobre el tema, penso que el fet que no se li doni la plena independència de Moldàvia a Transnístria és una qüestió d’ interessos, interessos dels quals els beneficiaris no volen desprendre’s , i que ho haurien de fer un cop aquest fos un estat 100% independent.
Bibliografia Imatge: http://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2012/11/05/actualidad/1352130591_ 397125_1352210196_sumario_normal.png Informació sobre Transnístria: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/05/actualidad/1352130591_39 7125.html http://es.wikipedia.org/wiki/Transnistria 3 ...

Tags: