TEMA 6. Models de Regressió (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 4º curso
Asignatura Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (DEAD)
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

( T8'1A 6. MO?lElS t€ ��&P.e'5SIO I Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub � : -bf«' � 1r1'-ema:i6 f b = �� y error = .Yi - (o.+ b Xi) 8 Q$CO. !flnim,hm e� etlGYf ( rmtrle ck� rotn,rnr l'lin ffil'fO.Y ,! �ll:ldrah) . Ttd:nr 'a.' i 'b' tihhetQ �ve l 'Ql'ror s19ui t<11t1il'Yl .
(Yi -(a+bx;))') cJ...
b 0., 6-= � Sx)( s'ty -= Sxx -= 0--= Y-bX �cd?I : '/i = (l + b X-1 t E"' N (0 1 0- 2.') i.i. d Ei (eqel011So.
d?II e�mtJ = i60 , i va.viCllltin cn"rll.Kti) ( e\J e11ton '1a.l\ (k Se'r tt'rollaaLlcrtili O tf 1rce�) "PtroiCCID: vhhha.� el ml � rn.luh'< vn vobr.
l'e1 {e--ro � S:rViY erhrmooris �y ton� i (l'lljX>�hnr ra.�r QtllW. � h. tt<:eltttrr ce h_ r�\OC.lD. %- UIXD g cb'fn e\{ 1nma.\1 ct? CO'O�C\\'CA (k h. ?®icr."o t .
J Un ��\ct\O er 1 0..' ·, di er 1 vo.t (a.-1+ l)\"O.
b'.
Cl.l1lbirocio \1tml b-x.) = re I' ffll\Y'OC\:) ck 11 1. \OdO.) + )(,2 VO.l'{b) La. p�ici16 � es cakula. !el[) diu pt€dicc10 tnl'Tfl� �llt 1 ().
IJO-'< (&·-t) + vo.db·X.) + 2covo.r 4- K et\f ca\l.llhm leJ' \'OJimt:"1� ct � �dicC:16 .
Cf -ki,sio 1 �a,. \Ci Miijuta ct h)k, 2+ )<0 )Q. Q� <t \ b vet \a.lit b. l.(J..�io\ii lrht I • �YO.
(�.,,,bx.)= ((JV (o., b') .
f. ex. f-\ /e5 � (i> 40 OTlfJ .
I I I' Q:O} 4() o.n7{ 11rd1tt11 Ul) vulor A 'fet "tidnY tm+e,xet cnnV'tcJ.
um. p!'('dirr16 ccroet� cm.ran.
0'" Cel valor lo. Vrulon<p. .
ct (e)(: 1('{1[\0 fu\J� h -brio cH .rero CE surro.r e\ . I ] Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub Tu.co, <;ff �)( (; 2. Cl ,llffiO., '� � la.
tt' 40 a.ti7J) la.. J�ICC!O (Y)llJCOO') 1/CU)onc.\a..
®� ��IO tM�p)e, I � J_ � ,� � anfui1of.
rv k ��,aio d- coo,� r h pil:d,cuo tt ca/culCJ..
a- CG((�°' fi• .. f:,. X;�, '/., " S fril� �o : 1 "·' + (3.
X�f ...
/3, � ft -: j2; ,._ -:: ... " C) �-. 1 f:,i' i/ i 1 + 8, 'Dio. 2G / 11 - E>ac\t\1 dA \h'm� Urrox tlioc::k\ with R ( Fo.ta.wo..y) -'l.Z..1\8 ,1,," o.os �A: 0-: f{JO.\e ;1 = �\e l �lo:/\� �s l�k fo,n�fs /J� ""7 V0.'\.1(1.�\� <.oo-0mJ�1 (� 11a11h+cdwu--) .A2 d -y FlittoY' A,tlcoVA: [ A-puri\r dio.. 2'3 I/ I I 20 I 3 C Jesv5) 1 L Ai>llfl1S dio.. :!>/12/'U)l:, Oerw\) � �i�o.. w;o. � ��IO � 2 S"'PS; y � foo-t13,i X + € (a. -p., : >' "')( - 11!-o.. � 'fl!\ c�6. �1Vp jeO l<X).
\t,x� �.J;..i u,,): y = ;S. t /i, X + /\.d 't € �= yr-1x-1-d - ¢d a.t,J, d',�rj �pl R: rr coth 9''1': Y "' x:-rd-tx:d Y:- /:.G ,. f-,,,x t /3z.� + f1'xd-+ f.
yrv {*d i ...